Integracje systemowe

Usprawnienie funkcjonowania Twojej firmy jest da nas głównym celem

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, Nasi Klienci korzystają z różnego rodzaju systemów IT. Integrujemy systemy od różnych dostawców, aby stanowiły kompleksowe rozwiązanie.

Integracje systemowe

W ramach realizowanych wdrożeń naszych autorskich aplikacji, integrujemy się z zewnętrznymi systemami. Nasi Klienci bardzo często korzystają z systemów informatycznych od różnych producentów. W celu optymalizacji realizowanych procesów integrujemy nasze aplikacje z obecnie wykorzystywanymi w organizacji systemami oraz bazami danych.

Nasi Klienci często korzystają z zewnętrznych systemów centralnych (systemy magazynowe, finansowe, itp.) w tym również systemów klasy ERP, takich jak SAP Retail, będąc tym samym użytkownikami naszego oprogramowania dla sklepów.

System Subiekt GT jest obecnie jednym z najczęściej wybieranych oprogramowań na rynku. Jego pełna integracja z naszymi rozwiązaniami zapewnia wygodę użycia – dane wprowadzone bądź zmodyfikowane w jednym systemie są automatycznie aktualizowane w innych.

Dzięki integracji z różnymi systemami krakowskiego producenta, zapewniamy nieograniczony przepływ informacji między różnymi obszarami firmy, co daje możliwość udostępnienia informacji przetwarzanych przez jeden dział firmy innemu działowi.

Integracja systemowa pozwala w pełni wykorzystać potencjał informacyjny firmy. Informacje przechowywane w bazach danych firmy mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób np. do budowy różnego rodzaju raportów i zestawień.

Oprócz wdrażania naszych rozwiązań oferujemy usługi integracji systemowych oraz przenoszenia baz danych. Integracje aplikacji wspierają automatyczną i bezpieczną wymianę danych pomiędzy systemami wewnętrznymi.

Nasze rozwiązanie Asiston WMS do obsługi magazynu można zintegrować z systemem HERMES SQL poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine. Wymiana ta odbywa się dzięki bazie MS SQL na której pracuje zarówno program Hermes jak również Asiston WMS.