Asiston B2B

Zapewni szybką i bezproblemową komunikację w Twojej firmie

Zaproponowaliśmy zestaw modułów usprawniających komunikację z pracownikami i Klientami w Twojej firmie. Dzięki temu będziesz mógł przejść do realizacji kolejnych zadań bez zbędnej zwłoki.

Asiston B2B to system, który wesprze obsługę hurtowej sprzedaży internetowej

Nasz autorski produkt jakim jest Asiston B2B wspomoże obsługę hurtowej sprzedaży internetowej, co zdecydowanie ułatwi synchronizować dane produktów w czasie rzeczywistym. Platforma uwzględni ich opisy, zdjęcia oraz parametry. Pozwoli także na skoordynowanie dostępności towarów w magazynach – dzięki obsłudze kilku magazynów jednocześnie.

Podstawową cechą platformy Asiston B2B jest ciągła analiza zamówień składanych w systemie wraz z uwzględnieniem statusu realizacji. Dzięki systemowi mamy także możliwość pobierania różnych dokumentów m.in. dokumentów WZ, faktur sprzedaży czy możliwość utworzenia rabatów.

Wszystkie funkcjonalności systemu są także dostępne z poziomu dedykowanej aplikacji mobilnej. Asiston B2B pozwala zachować pełną kontrolę realizacji zadań, bez względu na czas i miejsce, umożliwiając błyskawiczną reakcję na potrzeby Klientów.

Asiston B2B i korzyści z wdrożenia systemu

Uporządkowana baza danych

System Asiston B2B zapewnia pełny wgląd w dane klientów. Dostarcza firmie dokładne informacje o sprzedaży i obsłudze klienta, dzięki czemu cały dział pozostaje zsynchronizowany i zorganizowany. Dzięki dokładnym informacjom o cechach i preferencjach klientów, oprogramowanie pozwala w pełni wykorzystać każdą interakcję i podejmować decyzje oparte na aktualnych danych.

Obniżone koszty

Zwiększanie przychodów przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów może wydawać się niemożliwe, ale to bardzo realna korzyść systemu Asiston B2B. Nowoczesna technologia pozwala na prowadzenie niemal każdego aspektu firmy, w tym wprowadzanie zamówień, dostarczanie informacji o kliencie i obsługę klienta. Automatyzując i usprawniając te różne procesy, przedsiębiorstwo może obniżyć niepotrzebne koszty – nawet jeśli procesy biznesowe będą bardziej wydajne.

Szczegółowe prognozy sprzedaży

Nieodpowiednie informacje prowadzą do niedokładnych prognoz sprzedaży. Świetnie przygotowany system obsługujący sprzedaż hurtową, skutecznie rejestruje dane i dostarcza ważne informacje, które ułatwiają handlowcom sporządzanie dokładnych prognoz. Asiston B2B pozwala zarządzać danymi w łatwy sposób. Ta prosta procedura może być wielką ulgą dla menedżerów sprzedaży.

Możliwość ustalania rabatów

System Asiston B2B zapewnia możliwość ustalania rabatów dla poszczególnych klientów. Pozwala określić odpowiednie rabaty dla konkretnych produktów, a także wyznaczyć właściwe ramy czasowe. Pozwala to na pełną swobodę i realizowanie nawet najbardziej złożonych strategii cenowych.

Efektywna współpraca wewnętrzna

Dzięki systemowi Asiston B2B można podsumować całą pracę wykonaną przez zespół sprzedaży i przedstawić te informacje w sposób, który umożliwi wszystkim zaangażowanym zrozumienie, co zespół zrobił do tej pory jako całość. Łatwy dostęp do tych informacji zmniejsza potrzebę czasochłonnych spotkań, jednocześnie pozwalając każdemu zaangażować się i stać się ważną częścią firmy.

Większa elastyczność

Systemy B2B nie powinny być statyczne, a powinny ewoluować wraz z rozwojem firmy lub zmianą jej celów. Duże przedsiębiorstwa będą potrzebowały trochę innych modułów niż mniejsze. Asiston B2B jest w stanie dopasowywać się w zależności od potrzeb Twojej firmy. Wydajny system zapewni efektywną pracę całemu zespołowi.

Bezpieczeństwo

Praktycznie każda firma przechowuje dane w pewnej formie w Internecie, a zatem każde naruszenie danych może mieć szkodliwy wpływ na biznes, niezależnie od tego, czy jest to utrata zaufania do klientów czy niepowodzenia w operacjach. Bez względu na używaną aplikację firmy muszą brać pod uwagę zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne protokoły bezpieczeństwa.

W zależności od tego, jak wrażliwe są dane biznesowe, mogą istnieć pewne wymagania prawne i standardy branżowe, które muszą być spełnione. System Asiston B2B umożliwia firmom ograniczanie dostępu użytkowników do treści, co sprawia, że system jest elastyczny
i dopasowuje się do potrzeb przedsiębiorstwa.

Usprawnij obsługę hurtowej sprzedaży internetowej

dzięki Asiston B2B

Napisz do nas i umów się na prezentację

Moduły systemu Asiston B2B pozwalają na optymalizację procesów oraz automatyzację powtarzalnych czynności usprawniając działania sprzedażowe

Komunikacja

Szybka i bezproblemowa komunikacja to podstawa sprawnie działającej instytucji. Wymiana informacji pozwala zwiększyć efektywność realizowanych zadań, a w konsekwencji satysfakcję klientów.

Newsletter

Za jego pomocą można regularnie informować użytkowników o zmianach w ofercie, promocjach czy innych ważnych wydarzeniach w firmie.

System powiadomień

Pozwala skrócić czas reakcji na zachodzące w obrębie aplikacji wydarzenia. Jeśli pojawi się na przykład nowe zapytanie ofertowe, każdy upoważniony pracownik zostanie o tym poinformowany.

Obsługa techniczna

Moduł pozwalający firmie gromadzić i udostępniać specjalistyczne informacje swojemu otoczeniu. To przede wszystkim baza wiedzy i eksperckie FAQ, pomagające im rozwiązać samodzielnie najprostsze problemy.

Reklamacje

Moduł ten pozwala zarządzać reklamacjami zgłoszonymi przez klientów. Dzięki określeniu nr kontrolnego każdego produktu możliwe jest szybka identyfikacja i przyjęcie zgłoszenia.

Obsługa zamówień

Moduł pozwala na wykonanie czynności związanych z realizacją zamówień od klientów.

Zapytania ofertowe

Moduł ten działa na dwóch płaszczyznach, oferując zarówno klientom jak i samej firmie efektywne wsparcie. Klienci mają do dyspozycji przejrzyste i wygodne w obsłudze formularze, do których mogą dodawać produkty z aktualnie dostępnej oferty.     

Rabaty

Moduł  naliczania rabatów daje użytkownikowi pełną swobodę i możliwość realizowania nawet najbardziej złożonych strategii cenowych.

Moduł inwestycji

Moduł ten obejmuje wszystkie dokonane zakupy i prezentuje zestawienie poniesionych kosztów. System automatycznie i na bieżąco aktualizuje informacje wraz z pojawiającymi się wydatkami.

System doboru podwykonawców

Opracowany mechanizm pozwala monitorować przebieg dotychczasowej współpracy, a także w podpowiada użytkownikowi dobór odpowiednich podwykonawców na podstawie częstotliwości współpracy.

Zarządzanie oddziałami

Moduł pozwala na szybką weryfikację stanów magazynowych, efektywność sprzedaży, historię zamówień, planów zakupowych, a nawet wyznaczyć indywidualne premie sprzedażowe dla konkretnych działów i oddziałów firmy.                        

Live Chat

To wygodne, szybkie i efektywne rozwiązanie. Pozwala na stały kontakt zarówno między pracownikami i kierownikami jak i klientami czy kontrahentami.

E-faktury

Moduł ten umożliwia wgląd i zarządzanie powstałych faktur dodanych do zintegrowanego systemu typu ERP.

Statystyki i raportowanie

Wszystkie informacje gromadzone są na bieżąco w systemie, a zaawansowane narzędzia pozwalają przygotować dowolne zestawienia danych za różne okresy, automatycznie generować raporty i wysyłać je drogą mailową.

Aktualności

Moduł ten służy do dodawania, usuwania oraz zarządzania aktualnościami w systemie.

Kontrakty

Moduł pozwala na definiowanie i zarządzanie kontraktami zawartymi między firmą a kontrahentami na określony asortyment.

Oprócz powyższych funkcjonalności systemu, oferujemy także usługi związane
z projektowaniem dedykowanych modułów, które są dostosowane do indywidualnych wymagań naszych Klientów.

Migracje danych w systemie Asiston B2B

Migracja danych to bardzo ważna część naszych działań. Udana migracja danych wymaga zaplanowania i wykonania szeregu istotnych kroków. Bardzo często wspieraliśmy naszych klientów przy importowaniu oraz eksportowaniu różnego typu baz danych. Często przenosiliśmy także treści z zastępowanych przez wdrażane przez nas platformy B2B systemów. Zaczynając od baz produktów wraz z powiązanymi plikami aż po procesy, takie jak np. workflow zamówień. Ważnym aspektem jest odpowiedzialność za przenoszone kategorie danych: nadzór i koordynacja prac. To dlatego dane na czas importu oraz eksportu są szyfrowane po to, aby mieć pewność, że tylko i wyłącznie użytkownicy platformy będą mieli do nich dostęp.

Należy wziąć pod uwagę także, skomplikowane zależności między fragmentami danych i to, że niektóre informacje są wykorzystywane w więcej niż jednym obszarze, co należy uwzględnić przygotowując podział odpowiedzialności.

Zarówno w procesie wdrożenia systemu B2B jak i migracji danych zwracamy uwagę na właściwe zarządzanie czasem. Wiemy jak istotny jest fakt dostępności 24/7 dlatego też stosujemy wszelkie możliwe sposoby, aby czas niedostępności serwisu był możliwie jak najkrótszy.

 • Logo VitaExpress
 • Veggie Fresh
 • Logo spar
 • Logo Kalgrup
 • Logo Metalustic
 • Logo ms refrigeration
 • natcom
 • Logo ovs
 • Logo patro
 • Logo premium
 • Logo profesjonal
 • Logo Instytut LW
 • Logo forlight
 • Logo certa