Asiston WMS

Nowoczesna aplikacja usprawniająca procesy magazynowe

Aplikacja została przygotowana jako dodatek do programów Subiekt GT i Subiekt NEXO. Uzupełnieniem programu magazynowego jest aplikacja mobilna na kolektory danych. 

Moduły zarządzania magazynem

Magazyn

Zawiera listę składowanych produktów, umożliwia sprawne przeglądanie i wyszukiwanie według ich kategorii. Tworzone są zlecenia wydawania i przyjmowania towarów. System pozwala generować etykiety z kodami kreskowymi.

Podgląd

Aplikacja pozwala na podgląd rozłożenia produktów. Widok ogólny jest planem magazynu, gdzie kolorami zaznaczone są zapełnienia regałów. Widok szczegółowy to poziomy segmentu z gniazdami i miejscami paletowymi.

Raporty

Program dostarcza informacje dotyczące przyjęć, wydań i przesunięć towaru. Generowany dokument stanowi usystematyzowane potwierdzenie przeprowadzonych prac.

Czytnik kodów kreskowych

Pozwala na komunikację pomiędzy kolektorami danych a aplikacją główną. Wysyła i odbiera zlecenia wydań i przyjęć towaru, oraz aktualizuje rozmieszczenie produktów w magazynie.

Obsługa skupu

Rejestracja towarów

Aplikacja umożliwia tworzenie kart produktów, zawierających dane kontrahenta, przyjęć, ilości towarów i wykorzystanych. Na podstawie zapisanych danych generowane są kody kreskowe oraz etykiety.

Magazyn opakowań

Pozwala na zarządzanie posiadanymi opakowaniami oraz prowadzeniem ewidencji wypożyczeń i zwrotów. 

Integracja z wagami

Aplikacja jest integrowana ze sprzętem wagowym, pozwala na skrócenie procesu uzupełniania karty produktu. Waga towaru jest odczytywana z urządzania, a następnie pomniejszana o ciężar opakowania.

Raporty i zamówienia

System generuje dokumenty PZ, WZ, raporty ilościowe i jakościowe produktów, raporty narastające konkretnego towaru i kontrahenta oraz bilanse wypożyczeń i zwrotów opakowań.

Kontrola wydań magazynowych

Przyjęcie towaru

Tworzona jest karta przyjęcia towaru poprzez wybranie kategorii produktu, następnie skanując kody kreskowe przypisuje do niej odpowiednie towary. Po uzupełnieniu informacji, plik jest eksportowany do Subiekta.

Składanie zamówień

Dział zamówień tworzy dokument zawierający wykaz produktów wraz z przypisanymi do nich kodami kreskowymi. Informacja o nowym zleceniu trafia bezpośrednio na czytniki kodów używane w magazynie.

Wydanie magazynowe

Aplikacja umożliwia zlokalizowanie i zeskanowanie kodów kreskowych na zamówionych produktach. W ten sposób można zamknąć zlecenie. Po kompletacji pojawia się powiadomienie w Subiekcie. 

Dystrybucja faktur

Program usprawniający przepływ informacji. Mechanizmy przeszukują bazy danych, pobierając z nich faktury, segregują je i umożliwiają przekazanie do dalszego obiegu. Zatwierdzone dokumenty są wysyłane do adresatów.

 • Logo VitaExpress
 • Veggie Fresh
 • Logo spar
 • Logo profesjonal
 • Logo Instytut LW
 • Logo Metalustic
 • Logo ms refrigeration
 • natcom
 • Logo ovs
 • Logo patro
 • Logo premium
 • Logo forlight