Asiston WMS

Nowoczesna aplikacja usprawniająca procesy magazynowe

System, dzięki któremu udoskonalisz zarządzanie procesami logistyki magazynowej.
 Uzupełnieniem programu magazynowego jest aplikacja mobilna na kolektory danych. 

Asiston WMS – program do zarządzania magazynem

Nowoczesny system, dzięki któremu udoskonalisz zarządzanie procesami logistyki magazynowej

System WMS (eng. Warehouse Management System) pomaga kontrolować oraz zarządzać codziennymi operacjami w magazynie. Oprogramowanie WMS kieruje przyjmowaniem i odkładaniem zapasów, optymalizuje kompletacje i wysyłkę zamówień. Ponadto doradza w zakresie uzupełniania zapasów. System zarządzania magazynem może być samodzielną aplikacją lub częścią systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa – ERP.

Takim systemem jest Asiston WMS. Jest nowoczesnym systemem przeznaczonym do koordynowania i kontrolowania wszystkich kluczowych procesów magazynowych. Pozwala zapewnić maksymalną elastyczność oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Korzyści z wdrożenia systemu Asiston WMS:

Redukcja kosztów administracyjnych dzięki eliminacji ręcznego wprowadzania i agregacji danych

Jednym z głównych celów jest automatyzacja prac na magazynie. Dzięki zastosowaniu systemu Asiston WMS będzie to możliwe dzięki automatycznemu generowaniu dokumentów. Procesy, takie jak: przyjęcie, wydanie, przesunięcie międzymagazynowe, inwentaryzacja oraz inne zdarzenia gospodarcze finalizują się wraz z wygenerowaniem odpowiedniego dokumentu w systemie księgowo-magazynowym. Dzięki tej automatyzacji, przedsiębiorstwo jest w stanie zredukować koszty generowane przez czasochłonne wprowadzanie dokumentów przez pracowników w systemie ERP.

Skrócenie czasu przebiegu operacji magazynowych

Dzięki podziałowi obowiązków w systemie na poszczególne działy: handlowy i magazyn, istnieje możliwość sprawniejszej realizacji zadań. Dzięki temu, pracownicy nie widzą dokumentów, które ich nie dotyczą. Są podzielone w zależności od statusu i realizacji dokumentu. Przykład: złożone przez klienta zamówienie przyjmuje dział handlu, który dokonuje jego weryfikacji. Następnie, gdy zamówienie jest zaakceptowane, zostaje przekazane do magazynu, który realizuje je dzięki i umieszczeniu np. w paczce. W momencie gdy magazyn kończy swoją pracę, handel otrzymuje odpowiednią informację o w pełni skompletowanym zamówieniu. Pozwala to na wystawienie dokumentu sprzedaży np. faktury. Podział zadań sprawia, że pracownik wykonuje większą ilość zadań, dzięki czemu poprawia się jej wydajność.

Pełna integracja i wymiana danych z systemem ERP

Pełna integracja pozwala na wymianę dokumentów oraz informacji takich jak: statusy, aktualizacje dokumentów oraz informacji o towarach czy kontrahentach, które później są przekazywane do systemu Asiston WMS lub ERP. To sprawia, że nie ma konieczności uzupełniania czy przepisywania ręcznie dokumentów. Dane są wymieniane w czasie rzeczywistym przy pomocy najnowocześniejszych technologii, co zarazem jest kolejną ważną korzyścią systemu. Pozwala to przekazywać dane czy to z systemu ERP do Asiston WMS czy w drugą stronę (w ciągu kilku milisekund). Ponadto system umożliwia integrację z kurierami. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii możliwe jest wygenerowanie listu przewozowego, a następnie wydrukowaniu go bezpośrednio na drukarce umieszczonej przy magazynierze, który przygotował przesyłkę do wydania.

Nadzór nad przepływem informacji

Dzięki zastosowaniu modułu komunikatów, możliwy jest podgląd informacji dotyczących przepływu danych między systemem ERP a Asiston WMS. W przypadku niepowodzenia przekazania danych między systemami, jesteśmy w stanie szybko zlokalizować źródło wystąpienia problemów.

Przyjazny UX – łatwe zarządzanie magazynem

Asiston WMS od początku był projektowany w taki sposób, aby był łatwy i przyjazny w użytkowaniu. Dzięki takiemu podejściu, wdrożenie osoby w nowy system jest mniej czasochłonne. Prezentacja danych, w zależności od działu w przedsiębiorstwie została tak dostosowana, aby dostarczyć użytkownikowi tylko niezbędne dane. Pozwala to na łatwą i szybką identyfikację informacji, które później może przełożyć na realizację zadania. Przykładem może być wydanie towaru przez magazyniera. Przechodząc do jego realizacji, użytkownik wie już jakie towary ma pobrać, w jakiej ilości i z jakiej lokalizacji. Te informacje dla magazyniera są dla niego wystarczające, aby poprawnie wykonać swoją część zadania. System Asiston WMS jest także dostosowany do urządzeń mobilnych. Oznacza to, że praca na kolektorach danych, tabletach czy innych urządzeniach jest łatwa i przyjazna w użytkowaniu.

Lepsza kontrola zapasów

Kluczowym aspektem każdego przedsiębiorstwa, zarządzającego magazynem jest szczegółowa kontrola stanów towarów. Idealna sytuacja to taka, podczas której nie występują żadne rozbieżności. Asiston WMS wspomaga i dąży do takiego stanu rzeczy. W systemie zastosowano intuicyjną konfiguracje magazynu tzn. definiowanie stref, a w nich konkretne lokalizacje na których są umieszczane towary. Mogą nimi być przestrzenie do przyjęcia towarów, ale także miejsca, gdzie towar jest przechowywany czy strefy kompletacji zamówień – wydania itp.

Ponadto, zasilenie lokalizacji pozwala kontrolować, czy podany stan w systemie zgadza się
z rzeczywistością. Jednak nawet takie funkcjonalności nie zapewnią pełnej kontroli nad stanami magazynowymi. Z tego powodu jako dodatek zastosowano funkcjonalność, która śledzi każdy możliwy ruch każdego towaru. Dzięki temu możliwe jest zidentyfikowanie źródła powstania rozbieżności.

Lepsza alokacja siły roboczej

System Asiston WMS pozwala na lepszą organizację pracy w przedsiębiorstwie. Dzięki zastosowaniu ról uprawnień oraz indywidulanie zaprojektowanych warunków podziału prac na magazynie, możliwy jest znaczny wzrost wydajności wykonywanych zadań. Przykładowo, jeśli istnieje podział obowiązków na osoby, które zajmują się tylko przyjęciami lub wydaniami, jest to możliwe za pomocą systemu. Osoby, widząc tylko swoją część systemu są w stanie pracować efektywniej. Ponadto, aby zapewnić jeszcze większą automatyzację w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Asiston WMS pozwala na wdrożenie indywidualnych kompetencji, za pomocą których system będzie przydzielał odpowiednie zadania pracownikom np. pracownicy o odpowiednich uprawnieniach typu wózek widłowy, mogą dostawać całkiem inne zadania. Zastosowanie tego typu rozwiązania, w znaczny sposób usprawnia także pracę osobie zarządzającej. Kierownik magazynu ma podgląd, jaki pracownik przy czym pracuje. Dzięki temu jest w stanie skutecznie kierować zespołem w taki sposób, aby praca była jak najbardziej wydajna.

Pulpit kierowniczy

Integralną częścią systemu Asiston WMS jest prezentacja różnego rodzaju statystyk. Przygotowywane indywidualnie pod każdego klienta, prezentują różnego rodzaju wykresy i zestawienia, które mogą być później wykorzystane w analizie np. wąskich gardeł, planowania zapasów towarów czy wyłonieniu najbardziej wydajnych pracowników.

Automatyczne tworzenie raportów

System posiada szereg raportów, które mogą pomóc kadrze kierowniczej skutecznie planować działania na magazynie. Posiadanie różnego rodzaju raportów niesie za sobą szereg korzyści, takich jak:

 • łatwa obsługa
 • aktualizacja danych w czasie rzeczywistym
 • możliwość eksportu do pliku zewnętrznego
 • szybkość opracowania

W systemie Asiston WMS możliwe jest dostosowanie raportów według potrzeb

Integracja z urządzeniami

System Asiston WMS pozwala na integrację z zewnętrznymi urządzeniami, m.in. z drukarkami, wagami.  Dzięki temu magazynier będzie miał możliwość wydrukowania na niej etykiet towarowych, listów przewozowych itp. System ma także możliwość łączenia się z czytnikami kodów kreskowych. Za jego pomocą przekazuje ciąg znaków zakodowanych w kodzie kreskowym, który następnie zostaje przetworzony przez system WMS. W ten sposób szybko zostaje zweryfikowana poprawność kodu towaru.

Integracja z kurierami

Asiston WMS umożliwia integracje z większością firm kurierskich. Rozwiązanie to pozwala w sposób łatwy i prosty generować listy przewozowe, które zostają wydrukowane i przyklejone na wydawane towary. Rozwiązanie to pozwala także w szybki sposób odnaleźć numer przesyłki, dla których wystąpiły nieoczekiwane problemy i konieczne jest wyjaśnienie sytuacji.

Bezpieczeństwo danych

Przechowywanych danych w aplikacji gwarantuje: szyfrowanie danych (ochrona aplikacji i poufność informacji oraz danych przechowywanych na serwerach jest zapewniona poprzez szyfrowanie danych), logowanie (dostęp do systemu wymaga użycia unikalnego identyfikatora oraz hasła; hasła podlegają restrykcyjnej polityce bezpieczeństwa), a także ograniczony dostęp (w zależności od preferencji organizacji, możliwa jest taka konfiguracja platformy, która ograniczy dostęp jedynie do sieci wewnętrznej organizacji). Wykorzystując usługę Active Directory zapewniony jest komfort automatycznego logowania do aplikacji. Ponadto dostęp do systemu może być dodatkowo zabezpieczony przez VPN.

Moduły systemu Asiston WMS wspierają zarządzanie magazynem

Magazyn

Zawiera listę składowanych produktów, umożliwia sprawne przeglądanie i wyszukiwanie według ich kategorii. Tworzone są zlecenia wydawania i przyjmowania towarów. System pozwala generować etykiety z kodami kreskowymi.

Raporty

Aplikacja dostarcza informacje dotyczące przyjęć, wydań i przesunięć towaru. Generowany dokument stanowi usystematyzowane potwierdzenie przeprowadzonych prac.

Wizualizacja

System pozwala na podgląd rozłożenia produktów. Widok ogólny jest planem magazynu, gdzie kolorami zaznaczone są zapełnienia regałów. Widok szczegółowy to poziomy segmentu z gniazdami i miejscami paletowymi.

Konfiguracja

Moduł ten pozwala m.in. na:

 • zarządzanie strefami – możliwość określenia wszystkich regałów, półek oraz miejsc czyli lokalizacji na magazynie;
 • konfigurację lokalizacji – możliwość określenia najkrótszej ścieżki w taki sposób, aby magazynier zbierając produkty poruszał się najkrótszą drogą;
 • drukarki – sprawi to, że wydruki pochodzące z systemu będą wysyłane bezpośrednio na urządzenie;
 • konfigurację ustawień – możliwość konfiguracji interakcji np. z systemami ERP. Ponadto istnieje możliwość konfiguracji konta z kurierami, co pozwoli na wygenerowanie listów przewozowych

Panel Administracyjny

Moduł odpowiedzialny za dodawanie, edytowanie i usuwania użytkowników aplikacji. Możliwość określenia roli użytkownika w aplikacji.

Przyjęcia magazynowe

W module przyjęć znajdują się zamówienia, w których określono towary oczekujące na przyjęcie na magazyn. Za pomocą urządzeń skanujących, weryfikowana jest zgodność dostawy towarów. Na ich podstawie, generowany jest dokument przyjęcia zewnętrznego w systemie ERP.

Przesunięcia magazynowe

System umożliwia przemieszczanie towarów lub materiałów pomiędzy regałami, poziomami, gniazdami i miejscami magazynu.

Wydania magazynowe

System umożliwia zlokalizowanie i zeskanowanie kodów kreskowych na zamówionych produktach. W ten sposób można zamknąć zlecenie. Po kompletacji pojawia się dokument rozchodowujący.

Helpdesk

Moduł odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników oraz kontrolę ich rozwiązania. W organizacjach samouczących się problemy powtarzające się są rozwiązywane na poziomie helpdesku.

Oprócz powyższych funkcjonalności systemu, oferujemy także usługi związane
z projektowaniem dedykowanych modułów, które są dostosowane do indywidualnych wymagań naszych Klientów

Aplikacja Asiston WMS – zarządzanie magazynem

Aplikacja Asiston WMS została przeznaczona na urządzenia takie jak tablet urządzenia takie jak tablet lub kolektor danych. Współpracuje z czytnikami kodów kreskowych co pozwala na komunikację między tabletem a główną aplikacją. Aktualizuje rozmieszczenie produktów w magazynie oraz wysyła i odbiera zlecenia wydań i przyjęć towarów.
Ponadto system zintegrowany jest z wagami. Pozwala na skrócenie czasu wypełnienia karty produktu. Wagę konkretnego towaru można odczytać z urządzenia, a potem pomniejszyć
o ciężar opakowania.

 • Logo VitaExpress
 • Veggie Fresh
 • Logo spar
 • Logo profesjonal
 • Logo Instytut LW
 • Logo Metalustic
 • Logo ms refrigeration
 • natcom
 • Logo ovs
 • Logo patro
 • Logo premium
 • Logo forlight