Navireo ERP

Rozbudowany system klasy ERP do zarządzania Twoją firmą

Kompleksowe oprogramowanie posiadające potrzebne funkcje do sprawnego i szybkiego zarządzania działem handlowym, sklepem i magazynem w przedsiębiorstwie

ERP Navireo

System ERP Navireo powstał z myślą o średnich firmach, ale świetnie sprawdzi się zarówno w przedsiębiorstwach wielooddziałowych. Navireo może być używany przez firmy handlowe, handlowo-usługowe a także produkcyjne. Posiada wszystkie potrzebne funkcje do sprawnego i szybkiego zarządzania działem handlowym, sklepem i magazynem, a także prowadzeniem operacji księgowych i finansowych.

Funkcjonalności programu Navireo

Sprzedaż

Navireo obsługuje dokumenty takie jak faktury sprzedaży, korekty, paragony oraz zwroty detaliczne. Wyszukiwanie elementów z kartoteki zarówno towarów jak i kontrahentów jest znacznie przyspieszone przez wbudowany mechanizm wyszukiwania „Instynkt”, co ma znaczący wpływ na sprawność pracy użytkowników. System pozwala na elastyczne dostosowanie cen, upustów, przecen, kontrolę aktualnego zadłużenia nabywców, a poprzez rozbudowaną parametryzację, można zablokować wystawienie dokumentu dla kontrahenta, przekraczającego ustalony indywidualnie limit kwotowy bądź ilościowy. Aplikacja pozwala stosować dowolne jednostki miary, sumowanie masy i objętości towarów, które mogą być wydawane według metody FIFO i LIFO, a także terminów ważności, co świetnie sprawdzi się w hurtowniach, magazynach oraz wszędzie tam gdzie wymagana jest kontrola terminu ważności poszczególnych produktów.

Sprzedaż detaliczna

Moduł do zarządzania dokumentami sprzedaży. Użytkownik może wystawiać faktury, paragony zwykłe oraz imienne, a także dokumenty fiskalne. Dzięki możliwości korzystania z czytników kodów kreskowych praca przy sprzedaży detalicznej jest sprawna i szybka. Program nie ma problemu ze współpracą z wieloma rodzajami kas i drukarek fiskalnych. Pełna kontrola stanowisk z kasami fiskalnymi dzięki obsłudze dokumentów fiskalnych. Istnieje możliwość automatycznego rejestrowania sprzedaży na drukarce fiskalnej po uprzednim podłączeniu do stanowiska sprzedaży bądź dowolnego stanowiska w sieci.

Szybka sprzedaż

Szybka sprzedaż zapewnić ma sprawną obsługę klientów detalicznych poprzez współpracę z wieloma urządzeniami zewnętrznymi oraz możliwości druku paragonu po zeskanowaniu produktu, dzięki temu czas obsługi klientów znacznie się skraca. Płatności można przyjmować w różnych formach oraz walutach. Możliwe jest też udzielanie rabatów, zmiana ceny oraz anulowanie pozycji bądź całego dokumentu. Navireo posiada funkcję zarządzania personelem, rozliczania sprzedawców, delegowania oraz zarządzania asortymentem.

Sprzedaż mobilna

Sprzedaż mobilna przydatna jest zwłaszcza dla użytkowników pracujących w terenie, którzy mają możliwość sprzedaży towarów oraz zbieranie zamówień. Navireo może pracować na urządzeniach przenośnych z dotykowym ekranem. Dzięki integracji z modułami sprzedaż i magazyn pracownik ma dostęp do wszelkich dokumentów, cen, stanów magazynowych. Praca odbywać się może online jak i offline. Poprzez serwer aplikacji możliwa jest konfiguracja uprawnień do wymagań użytkowników.

Sprzedaż internetowa

Wspieranie sprzedaży w sklepie internetowym jak i w serwisach aukcyjnych. Dzięki synchronizacji z modułem Sprzedaż, przesyłanie informacji o towarach, cenach, promocjach i statusie zamówień przebiega bezproblemowo. Zamówienia, które zostają złożone w sklepie internetowym, automatycznie znajdują się w module Zamówienia. Serwisy aukcyjne wspierane są przez Sello – jeden z elementów modułu Sprzedaż internetowa,  który za pośrednictwem Internetu komunikuje się z serwisami typu :Allegro, eBay. Dzięki aplikacji można szybko wystawić aukcję pojedynczą jak i seryjną, a także kontrolować płatności, przygotować paczki do wysyłki oraz generować wydruki pocztowe.

Zamówienia

Moduł zamówienia podzielony został na dwie części: zamówienia od dostawców i zamówienia od klientów. Można wybrać trzy opcje zamówień: zrealizowane, zrealizowane częściowo i niezrealizowane. Zamówienie zaliczkowe w odróżnieniu od zwykłych można zmieniać po wystawieniu faktury zaliczkowej (ważne by wartość nie przekroczyła wcześniejszej zaliczki). Istnieje możliwość przekształcenia zamówień złożonych przez klienta w zamówienia do dostawców.

Magazyn

Moduł Magazyn ukazuje procesy jakie zachodzą w magazynach. Pokazuje informacje o aktualnych stanach magazynowych, ilości oraz lokalizacji towaru. Dzięki pełnej integracji magazynu z innymi modułami, dokumenty magazynowe tworzą się automatycznie w oparciu o inne dokumenty z pozostałych modułów. Istnieje możliwość integracji modułu z urządzeniami zewnętrznymi (czytniki, wagi) dla sprawnego i łatwego prowadzenia magazynu. 

Zakupy

W systemie Naviero dokumenty zakupu mają różne metody wprowadzania, można je wprowadzać ręcznie, przetwarzać z poprzednich dokumentów PZ lub z zamówień do dostawców bądź importować z plików wymiany EDI++ czy też za pomocą Sfery Naviero. W tym module jest również możliwość obsługi faktur RR. W prosty sposób można sprawdzić historię dokumentu zakupu z danych kontrahentem. Moduł zakupy oferuje wiele innych operacji (wprowadzanie kodów dostaw, automatyczna kalkulacja sprzedaży).

CRM

Moduł CRM, czy budowanie trwałych relacji z klientami, umożliwia szybki podgląd do informacji o kontrahentach, gromadzeniu danych, co szczególnie przydaje się w dziale handlowym, marketingu czy sekretariacie. Pozwala zaoszczędzić czas poprzez szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji. Użytkownik posiada dostęp do historii kontaktów z klientem oraz moduł poczty elektronicznej. Dzięki funkcji kalendarz, program przypomina o terminach zadań do wykonania, a także wskazuje wolny czas pracowników i sprawdza postęp pracy.

Kasa i bank

Jak sama nazwa wskazuje moduł ten odpowiada za ewidencję dokumentów kasowych oraz operacji bankowych. Program daje możliwość prowadzenia kas zarówno walutowych jak i wielowalutowych. Automatycznie generuje dokument kasowy podczas wystawiania dokumentu handlowego. System homebanking zapewnia współpracę  systemu bankowości elektronicznej i rozliczanie operacji bankowych, na podstawie wczytanych transakcji, kojarzenia transakcji z istniejącymi operacjami bankowymi oraz pomijania transakcji (bez ewidencji operacji bankowych np. prowizje).

Rozrachunki

W tym module możemy przeglądać rozrachunki według dokumentów – stany rozliczeń, według kontrahentów – rozliczenia z konkretnym kontrahentem (pierwsza lista pokazuje nierozliczone dokumenty, druga zaś wyświetla wszystkie rozrachunki z danym kontrahentem). Istnieje możliwość przeglądania rozrachunków rozliczonych, aktualnego stanu należności oraz zobowiązań, kompensaty i rozliczeń dokumentów poprzez skojarzenie. System pozwala na prowadzenie historii windykacji według zdarzeń tworzonych w systemie. Możliwe jest wystawianie not odsetkowych czy wezwań do zapłaty.

Księgi handlowe

Rozwiązanie które umożliwia zarządzanie finansami firmy, dzięki aktualizacjom i pełną zgodnością z wymogami prawa znacznie podnosi wydajność pracy działu księgowości z różnych profilów działalności. Program posiada trzy płaszczyzny dekretacji dokumentów: ewidencja księgowa, ewidencja rozrachunków, ewidencja VAT. Powstawaniu błędów podczas dekretacji zapobiega specjalny mechanizm kontrolny.

Środki trwałe

W tym module można uzyskać dokładne informacje o planowanych odpisach amortyzacji oraz rozliczeniach podatkowych. Dzięki zamieszczaniu takich informacji w łatwy sposób stworzyć możemy plan amortyzacji, dotyczący danego środka trwałego dostępnego w kartotece. Moduł Środki trwałe przechowuje informacje dotyczące  rzeczowego majątku trwałego, wartościach niematerialnych i prawnych.

Deklaracje i sprawozdania

Moduł deklaracje i sprawozdania czyli definiowanie i wyliczanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji skarbowych i innych sprawozdań, które są przydatne w codziennej działalności przedsiębiorstwa. Navireo umożliwia: sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, tworzenie raportów, obsługa e-deklaracji, generowanie deklaracji zgłoszeniowych, rozliczeń ZUS, ewidencjonowanie i możliwość wysyłania plików do programu Płatnik, tworzenie własnych sprawozdań finansowych.

Kadry

Moduł Kadry pozwala na ewidencję osób zatrudnionych w danej firmie na podstawie umowy o pracę a także zleceniobiorców. Użytkownik może wystawiać umowy, drukować karty wynagrodzeń, przeglądać informacje zbiorcze oraz dokumenty wystawione dla pracowników. Istnieje także możliwość ewidencji czasu pracy pracowników oraz różnych zdarzeń (urlopy, zwolnienia, zmiana czasu pracy, nadgodziny). Na podstawie zebranych informacji dotyczących ewidencji pracy danego pracownika, system może generować różnego rodzaju zestawienia, zaświadczenia bądź sprawozdania. 

Kadry i płace

Moduł ten oprócz funkcjonalności z modułu Kardy zawiera dużo różnych możliwości dotyczących zakresu wynagrodzeń. Według informacji o czasie pracy i płatnościach oblicza wysokość wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy. Na listach płac mogą być generowane polecenia przelewu. Program posiada wiele gotowych zestawów płacowych, dzięki których naliczanie wynagrodzeń w firmie można w łatwy sposób zautomatyzować. Dzięki możliwości eksportu różnych dokumentów do programu Płatnik można je w wygodny sposób przekazywać w postaci e-deklaracji. 

Pulpit konfiguracyjny

To program który umożliwia dostosowanie systemu do wymogów danej firmy przez administratora bądź wdrożeniowca – wprowadzanie profilów użytkowników, zarządzanie uprawnieniami, parametryzowanie aplikacji.

Sfera Navireo

Sfera Navireo powstała z myślą o spełnianiu nawet najbardziej nietypowych wymagań klientów – dopasowanie do indywidualnych wymagań, poprzez poszerzenie i zmodyfikowanie standardowych funkcji systemu. Istotną cechą Sfery jest możliwość integracji Navireo z infrastrukturą informatyczną danego klienta.

Produkcja

Mozart dla Navireo.
Poprzez integrację tych dwóch programu możliwa jest automatyczna wymiana danych na każdym etapie produkcji. Umożliwia bieżący podgląd sytuacji na produkcji. Generuje raporty, wspiera planowanie produkcji. Pozwala tworzyć struktury: zapisane na stałe (z możliwością korygowania), na podstawie plików CAD, na podstawie zapytań od klienta, dynamiczne. System dba o właściwe wystawienie dokumentów magazynowych, a także oferuje możliwość gromadzenia wielu informacji. Planowanie produkcji odbywa się na podstawie historii Sprzedaży.

 • Logo VitaExpress
 • Veggie Fresh
 • Logo ms refrigeration
 • natcom
 • Logo ovs
 • Logo patro
 • Logo premium
 • Logo profesjonal
 • Logo spar
 • Logo Metalustic
 • Logo Instytut LW
 • Logo forlight
 • Logo certa