Systemy Finansowo – Księgowe

Dobrze dobrany system gwarancją sprawnej organizacji pracy firmy

Wybór systemu finansowo-księgowego to jedna ze strategicznych decyzji, od niej zależy praca działu finansowo-księgowego oraz współpraca z partnerami handlowymi.

Wybór systemu finansowo-księgowego

Do wdrażania systemy finansowo-księgowego nie trzeba nikogo przekonywać. Natomiast sam wybór systemu finansowo-księgowego dla firmy to jedna ze strategicznych decyzji. Od niej zależy nie tylko praca działu finansowo-księgowego w firmie, ale także płynna współpraca z głównymi partnerami handlowymi. Warto tę kwestię dobrze przemyśleć, a najlepiej wybór systemu finansowo-księgowego powierzyć profesjonalnej firmie doradczej, takiej jak Asiston.

Skontaktuj się z nami!

Przepływ informacji finansowych 

Wybierając odpowiedni system finansowo-księgowy możesz znacząco ułatwić wymianę informacji z kluczowymi partnerami biznesowymi. Dlatego przy wyborze systemu finansowo-księgowego warto wziąć pod wagę, na jakim systemie pracują kontrahenci i jakie są możliwości usprawnienia wymiany informacji z nimi.

Kontroluj finanse Twojej firmy

Profesjonalny system finansowo-księgowy posiada liczne funkcjonalności pozwalające na dogłębną analizę kondycji firmy. Dzięki tym narzędziom masz możliwość między innymi generowania raportów należności i zobowiązań, zarówno konkretnego kontrahenta, jak i wszystkich podmiotów, z którymi Twoja firma współpracuje. Odpowiedni system finansowo-księgowy pozwala także saldować wzajemne należności i zobowiązania wynikające z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu lub w ramach różnych podmiotów (kompensaty jedno- i wielostronne).

Miej kontrolę nad sprzedażą

System finansowo-księgowy posiada funkcjonalności do zarządzania cenami i rabatami. Bardziej zaawansowane narzędzia pozwalają definiować rozbudowane mechanizmy naliczania promocji różnych typów, a także kontrolować limity kredytowe kontrahentów. Analiza sprzedaży pozwoli optymalnie planować działania promocyjne i lepiej dobierać narzędzia zachęty do zakupu.

 • Logo VitaExpress
 • Veggie Fresh
 • Logo spar
 • Logo profesjonal
 • Logo premium
 • Logo patro
 • Logo ovs
 • Logo certa
 • Logo forlight
 • Logo Instytut LW
 • Logo Kalgrup
 • Logo Metalustic
 • Logo ms refrigeration
 • natcom