InsERT Rewizor GT

System finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw

System zaprojektowany, aby spełniać funkcje potrzebne do sprawnego prowadzenia księgowości, przede wszystkim do sprawnego planowania kont po obsługi środków trwałych.

Insert Rewizor GT

Rewizor GT jest to system finansowo-księgowy zarówno dla małych jak i średnich przedsiębiorstw, przeznaczony został dla biur rachunkowych jak i samodzielnych księgowych.
Program posiada wszelkie funkcje, które potrzebne są do sprawnego prowadzenia księgowości, od sprawnego planowania kont po obsługę środków trwałych.
Program dostosowany jest dla każdego użytkownika dzięki nowoczesnych interfejsie, który znacznie poprawia wygodę pracy.
Rewizor GT stanowi część linii Insert GT, zawierającego programy: Subiekt GT, Gratyfikant GT oraz Gestor GT.

Zalety programu:

 • elastyczność zarządzania planami kont, (generowanie wzorcowego planu kont, przeniesienie z innego roku obrotowego, tworzenie kont kartotekowych, łączenie kartotek)
 • podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane,
 • tworzenie wydruków graficznych i tekstowych,
 • wyliczanie szeregu sprawozdań oraz zestawień finansowych,
 • obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych,
 • ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT,
 • ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych.
 • Logo VitaExpress
 • Veggie Fresh
 • Logo spar
 • Logo profesjonal
 • Logo premium
 • Logo patro
 • Logo ovs
 • Logo Instytut LW
 • Logo Kalgrup
 • Logo Metalustic
 • Logo ms refrigeration
 • natcom
 • Logo forlight