Asiston Produkcja oraz Karty upraw

Kalgrup jest uznaną grupą producentów warzyw zrzeszającą 46 członków

Dzięki zaprojektowanemu modułowi Kart upraw, producent może śledzić cykl życia każdego z produkowanych warzyw
Kalafior

Zarządzanie produkcją oraz karty upraw dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Kalgrup

Obecnie Kalgrup jest uznaną grupą producentów warzyw, zrzeszającą 46 członków. Obszar upraw przekracza 1000 hektarów. Produkcja warzyw korzeniowych oscyluje na poziomie 5600000 kg. Możliwości przechowalnicze to komory chłodzące pozwalające przechować do 13 tys. ton warzyw w warunkach chłodniczych. Przechowalnia cebuli jest wyposażona w zaawansowane technologicznie nawiewy. Całość pozwala na produkcję wyrobów bardzo wysokiej jakości, niezawodność dostaw praktycznie przez cały rok.

Dzięki wprowadzonemu modułowi, producent może śledzić cykl życia każdego z produkowanych warzyw.

Głównym założeniem podczas realizacji projektu w przedsiębiorstwie Kalgrup było zaprojektowanie systemu usprawniającego zarządznie ruchem produktów na magazynach, a także podczas samej ich produkcji. Istotnym modułem wprowadzonym u Klienta były tzw. Karty upraw. Dzięki wprowadzonemu modułowi, producent może śledzić cykl życia każdego z produkowanych warzyw. Każdy etap, począwszy od zakupu nasion po ich zbiór z określonych pól jest śledzony i zapisywany.

W zaprojektowanym systemie wprowadzono moduły funkcjonalne takie jak:
 • Magazyn – moduł odpowiedzialny za dokumentowanie ruchu produktów. Dodatkowo moduł posiada ewidencję produktów/opakowań na magazynach oraz możliwość wizualizacji tego, co znajduje się w poszczególnych komórkach każdego magazynu. W tym module można również śledzić historię produktu od jego przyjęcia po jego wydania.
 • Produkcja – moduł odpowiedzialny za przebieg produkcji. Zawarte w module rozwiązania pozwalają na planowanie, śledzenie przebiegu produkcji oraz jej rozliczanie.
 • Karty upraw – moduł odpowiedzialny za ewidencję kart upraw rolników. Przy pomocy tego modułu zarówno rolnicy jak i inspektorzy nadzoru jakości, mogą wymieniać informację na temat upraw na konkretnych polach rolników.
W systemie znajdują się również rozwiązania odpowiedzialne za :
 • Zarządzanie kontami użytkowników,
 • Zarządzanie kontrahentami,
 • Zarządzanie produktami,
 • Zarządzanie magazynami i ich jednostkami,
 • Zarządzanie recepturami.

Główne korzyści dla Klienta
 • poprawa organizacji procesu produkcyjnego i przepływu informacji
 • zwiększenie efektywności pracy
 • podgląd i analiza bieżącej produkcji i zleceń
 • polepszenie terminowości realizacji zleceń
 • ułatwienie harmonogramowania i nadzorowanie postępu
 • poprawienie procesów zaopatrzenia związanych z realizacją zleceń
 • kalkulacja kosztów produkcji