System magazynowy dla Miksor Patro

Firma posiada duży wybór produktów związanych z inwestycjami budowlanymi

Ujednoliciliśmy procedury magazynowe poprzez wdrożenie indywidualnie zaprojektowanego systemu zarządzającego

System magazynowy dla Miksor Patro

Firma Miksor Patro posiada szeroki wybór produktów związanych z inwestycjami budowlanymi – zarówno prywatnymi jak i biznesowymi. W jej ofercie znajdują się między innymi pokrycia dachowe, wyroby stalowe, ogrodzenia czy wentylacje mechaniczne. W chwili obecnej firma naszego klienta posiada 3 filie (dwie w Tomaszowie Lubelskim i jedną w Biłgoraju). Na rynku istnieje od 2000 roku, stopniowo się rozwija i zdobywa uznanie. Wraz z poszerzaniem asortymentu i otwieraniem nowych oddziałów, marka stanęła przed problemem sprawnego zarządzania całością rozproszonej obszarowo organizacji.

Ujednolicenie procedur magazynowych, poprzez wdrożenie indywidualnie zaprojektowanego systemu zarządzającego.

Pracę nad projektem rozpoczęliśmy od wnikliwej analizy zastanej sytuacji i specyfiki otoczenia firmy. Okazało się, że każdy z oddziałów firmy posiada własne zaplecze magazynowe i dużą autonomię w dokonywaniu zakupów i uzupełnianiu zaopatrzenia. Być może nie stanowiłoby to aż tak dużego problemu, gdyby nie fakt, że w każdym z nich funkcjonowały nie tylko odrębne rejestry, ale także zróżnicowane nazewnictwo produktów. Z tego powodu koordynacja działań była bardzo utrudniona.

  • Podstawowym zadaniem było przygotowanie odpowiedniego systemu, który przede wszystkim miał pozwolić na możliwie sprawne i dynamiczne ujednolicenie każdej funkcjonującej do tej pory bazy towarowej.
  • Odnalezienie tych samych produktów i nadanie im nazw, kodów i symboli, zgodnych z przyjętymi normami.
  • Eksport bazy, a dane zsynchronizowane i zapisane w jednym miejscu.

Prawidłowo oznaczone produkty i stworzenie centralnej bazy towarowej przyniosło całej firmie liczne korzyści. Przede wszystkim oszczędność kosztów – kompleksowy i zawsze aktualny rejestr pozwala dokonywać strategicznych zakupów. Ponadto centralny wgląd w stany magazynowe to swoboda dysponowania nimi w obrębie oddziałów. Zwiększenie rotacji produktów umożliwia optymalizację i zwiększenie efektywności zarządzania zasobami. Każdy z oddziałów Mixor Patro posiadał własną hierarchię i pewną swobodę działania. Wprowadzenie nowego systemu zarządzania, wymagało przemodelowania struktur decyzyjnych. Przygotowaliśmy odpowiednią matrycę uprawnień, zgodną z oczekiwaniami i wymogami klienta. Użytkownikom systemu daliśmy także możliwość modyfikowania w określonym zakresie i automatycznego generowania dokumentów handlowych i firmowych.

Główne korzyści dla Klienta
  • oszczędność kosztów przy kompleksowym i aktualnym rejestrze zakupów
  • ​centralny wgląd w stany magazynowe to swoboda dysponowania zasobami w obrębie oddziałów
  • optymalizacja i zwiększenie efektywności zarządzania zasobami
  • możliwość modyfikowania w określonym zakresie i automatycznego generowania dokumentów handlowych i firmowych