Zestawienia

Zestawienie EAN

Komenda pozwala na utworzenie zestawienia wyświetlającego numer EAN, nazwę produktu oraz cenę towaru. Jest to przydatne w weryfikacji powtarzających się numerów EAN lub w znalezieniu towarów bez przypisanego tego numeru.

ZESTAWIENIE KODÓW EAN (pobierz tutaj)

Domyślna stawka podatku

 
Pozwala na ustawienie domyślnej stawki podatku na taką samą, zarówno przy sprzedaży jak i zakupie dla wszystkich towarów.

DOMYŚLNA STAWKA PODATKU (pobierz tutaj)

Zmiana parametru „Otwarta cena”

Skrypt pozwala zmienić zawartość parametru „Otwarta cena” w kasie fiskalnej dla wszystkich towarów, co pozwala na edycję ceny podczas sprzedaży na kasie fiskalnej. Aktualnie można edytować także ten parametr wykorzystując „Operacje zbiorcze”.

Może być on przydatny szczególnie dla podmiotów korzystających ze starszej wersji Subiekta.

OTWARTA CENA W KASIE FISKALNEJ (pobierz tutaj)

Ustawienie stawki VAT

Dzięki tej komendzie możliwe jest ustawienie takiej samej stawki VAT zakupu, tak jak jest ustawione to przy sprzedaży towaru.

USTAWIENIE STAWKI PODATKU VAT (pobierz tutaj)

Pole PKWiU

Komenda pozwala na uzupełnienie pola PKWiU wartością SWW, gdy pole to nie jest uzupełnione (puste). Jest to możliwe jednak tylko wtedy gdy PKWiU jest różne od SWW.

UZUPEŁNIENIE KODU PKWiU (pobierz tutaj)

Unikalny numer PLU

Dzięki temu skryptowi możemy wygenerować unikalny numer PLU dla wszystkich towarów (NUMER_ID + 2500). PLU jest numerem identyfikującym towar np. na kasie fiskalnej.

NADANIE UNIKALNEGO NUMERU PLU (pobierz tutaj)

Uzupełnienie kodu kreskowego

Komenda pozwala uzupełnić kod kreskowy wartością z pola Symbol dla towarów które nie posiadają podstawowego kodu kreskowego albo w momencie, gdy kod jest inny niż symbol.

UZUPEŁNIENIE POLA KOD KRESKOWY (pobierz tutaj)

Pozwala wygenerować unikalny kod kreskowy oraz symbol (wartości identyczne), numeracja rozpocznie się od ciągu 983….. aby skrypt zadziałał kod oraz symbol muszą rozpoczynać się od 00 lub być puste.

UZUPEŁNIENIE KODU KRESKOWEGO I SYMBOLU (pobierz tutaj)

Nazwa towaru dla kasy fiskalnej

Skrypt ten pozwala wygenerować nazwę towaru dla kasy fiskalnej (kasy posiadają ograniczenie co do ilości znaków w nazwie). Przy tych zestawieniach pobrane zostaną z właściwej nazwy pierwsze 19 znaków (4 kolejne zostaną utworzone na podstawie numeru ID) z bazy danych. Dzięki temu można uniknąć sytuacji w której dwa towary mają identyczne nazwy na kasie.

GENEROWANIE NAZWY TOWARU DLA KASY FISKALNEJ (pobierz tutaj)