1. Usługę Newslettera na zasadach określonych w niniejszym regulaminie świadczy

 

Asiston sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. nad Przyrwą 13, 35-234 Rzeszów
Zarejestrowany pod numerem NIP: 9212029007, adres email: biuro@asiston.pl

 

2. Usługa Newslettera jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, która polega na
dostarczaniu Użytkownikom treści cyfrowych w postaci zmiennych komunikatów
handlowych, marketingowych, inspiracyjno-poradnikowych lub dotyczących satysfakcji i
zbierania opinii na temat towarów i usług oferowanych przez Asiston z wykorzystaniem
opisanych w regulaminie środków komunikacyjnych (np. sms, email, aplikacja).

 

3. Użytkownik może zapisać się na Newsletter ogólny.

 

4. Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne i dobrowolne.

 

5. Warunkiem skorzystania z Newslettera jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego
konta poczty elektronicznej oraz dostęp do sieci internet.

 

6. Przed dokonaniem zapisu na usługę Newslettera, Użytkownik powinien zapoznać się z
treścią niniejszego regulaminu.

 

7. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi jest wyrażenie przez Użytkownika w serwisie
internetowym asiston.pl zgody na otrzymywanie Newslettera oraz podanie adresu
email Użytkownika.

 

8. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zastaje zawarta w chwili dokonania
zapisu na newsletter zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Umowa ulega rozwiązaniu z
chwilą wycofania zgody na otrzymywanie biuletynu.

 

9. Usługa Newsletter umożliwia Użytkownikom otrzymanie informacji o akcjach
marketingowych i promocjach oraz konkursach, programach lojalnościowych,
wydarzeniach i nowościach, dotyczących produktów lub usług dostępnych w Asiston
lub w podmiotach z nim współpracujących. Przesyłane informacje w swojej treści
zawierają informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

 

10. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 

11. Użytkownik otrzyma pierwszy Newsletter nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia
umowy.

 

12. Użytkownik w każdym czasie ma prawo bezpłatnie zrezygnować z usługi Newslettera.
Subskrypcję można anulować korzystając z linku dezaktywującego, znajdującego się w
treści każdego z przesłanych Newsletterów lub zaznaczając odpowiednie pole w swoim
profilu w Serwisie, po uprzednim zalogowaniu się do niego.

 

13. Usunięcie konta Użytkownika z bazy adresowej następuje niezwłocznie, lecz w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania przez Asiston zgłoszenia i może zostać
zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.

 

14. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi
Newslettera jest Asiston. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych Użytkowników zapisanych do usługi Newslettera, zostały opisane w klauzuli
informacyjnej.

 

16. W razie niezgodności dostarczanych treści z niniejszym Regulaminem Użytkownik ma
prawo zgłoszenia reklamacji kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta za pomocą
formularza elektornicznego udostępnionego na stronie: Kontakt – Asiston
Asiston ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w
terminie 14 dni. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie Newslettera w
razie jego niezgodności z umową.

 

17. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 16.02.2024 r.