Korzyści systemu Asiston Produkcja

System, jakim jest Asiston Produkcja, został utworzony w celu usprawnienia procesów produkcyjnych. W sposób kompleksowy wspomaga kluczowe obszary, związane z organizacją procesu produkcyjnego, takie jak: planowanie, zarządzanie i rozliczanie produkcji w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych.

W zdecydowany sposób zwiększa efektywność pracy, podgląd oraz analizę bieżącej sytuacji produkcji i zleceń produkcyjnych. Ponadto pomaga w dotrzymywaniu terminów realizacji zleceń produkcyjnych.

korzyści systemu do zarządzania produkcją

Redukcja kosztów administracyjnych

korzyści systemu do zarządzania produkcją

Krótszy czas przebiegu operacji produkcyjnych

korzyści systemu do zarządzania produkcją

Integracja i wymiana danych z systemem ERP

korzyści systemu do zarządzania produkcją

Przyjazny UX

korzyści systemu do zarządzania produkcją

Raporty

korzyści systemu do zarządzania produkcją

Przewaga konkurencyjna

korzyści systemu do zarządzania produkcją

Zarządzanie zyskownością

korzyści systemu do zarządzania produkcją

Przewaga produkcyjna

korzyści systemu do zarządzania produkcją

Redukcja kosztów administracyjnych

Dzięki zastosowaniu systemu Asiston Produkcja możliwe jest automatyczne generowanie dokumentów. Procesy produkcyjne finalizują się wtedy, gdy zostaje utworzony odpowiedni dokument w systemie magazynowo – sprzedażowym. Automatyzacja sprawia, że przedsiębiorstwo redukuje koszty, generowane przez długotrwałe wprowadzanie dokumentów przez pracowników w systemie ERP. Zaoszczędzony kapitał można zainwestować w inne obszary organizacji, np. rozwój produktu, marketing czy szkolenie pracowników, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności i wzrost dochodów.

zarządzanie produkcją

Krótszy czas przebiegu operacji produkcyjnych

Asiston Produkcja pozwala wydajniej realizować pracę, dzieląc obowiązki na poszczególne operacje. Działania są przypisane do wyznaczonych stanowisk pracy, w związku z tym, pracownicy nie widzą w systemie zadań, których nie mają obowiązku wykonać. Program ukazuje zatrudnionym w panelu tylko te zadania, jakie mogą wykonać, dzięki czemu dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione osoby.

korzyści systemu do zarządzania produkcją

Integracja i wymiana danych z systemem ERP

Asiston Produkcja łączy ze sobą programy, narzędzia i zasoby w celu ułatwienia wysokowydajnego przepływu pracy. Priorytetem integracji jest wymiana dokumentów oraz informacji, takich jak statusy czy aktualizacje danych w ciągu kilku milisekund. Dane te są wymieniane w czasie rzeczywistym przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Proces pozwala zaoszczędzić korzystającym z niego sporo czasu, gdyż integracja działa na podstawie przemyślanego grafiku.

korzyści systemu do zarządzania produkcją

Przyjazny UX

System Asiston Produkcja projektowano w taki sposób, aby był łatwy i przyjazny w użytkowaniu. Dzięki temu, że UX jest intuicyjny, interakcja użytkownika systemu z produktami czy usługami jest nieskomplikowana. Za pomocą narzędzi analitycznych można jak najwcześniej poznać potrzeby klienta i wykorzystać tę wiedzę po to, aby odbiorca był w pełni usatysfakcjonowany. System jest odpowiednio dostosowany do urządzeń mobilnych. Oznacza to, że praca na kolektorach danych, tabletach czy innych urządzeniach jest łatwa i przyjazna w użytkowaniu.

korzyści systemu do zarządzania produkcją

Raporty

System Asiston Produkcja umożliwia automatyczne tworzenie raportów, a także regularnie dostarcza użytkownikom informacje o stanie towarów na magazynie. Ta funkcjonalność przyczynia się do zaoszczędzenia sporej ilości czasu. System uatrakcyjnia też kwestię optyczną raportów, np. poprzez wizualizacje ułatwiające podejmowanie decyzji.

korzyści systemu do zarządzania produkcją

Przewaga konkurencyjna

Asiston Produkcja zapewnia klarowną koordynację wielu poziomów i segmentów organizacji, dzięki czemu wszystko funkcjonuje płynnie. Wdrożenie systemu przyczynia się do znacznego skrócenia czasu produkcji i dostarczenia towaru zgodnie z terminem. Przewaga konkurencyjna wyraża się w dokładniejszym zaspokojeniu wymagań konsumenta. Jest to kluczowy aspekt dobrych relacji z klientami, który pozwala uzyskać dominującą pozycję na rynku.

korzyści systemu do zarządzania produkcją

Zarządzanie zyskownością

Prawidłowe gospodarowanie dochodami, dzięki Asiston Produkcja, ułatwia decydowanie o polityce cenowej, koncepcjach sprzedażowych czy działaniach produkcyjnych. Podczas gdy koszty są właściwie rozdysponowane, zarząd przedsiębiorstwa może skupić się na kształtowaniu koncepcji, odnośnie do zwiększania dochodów. Opracowując strategie marketingowe i sprzedażowe, organizacje z odrębnych branż, traktują działania promocyjne, jako klucz do budowania i utrzymywania więzi z klientami. Korzystanie z takich narzędzi lojalnościowych jest często motywowane wpływem na rentowność firmy.

digital twin

Przewaga produkcyjna

Wdrożenie systemu Asiston Produkcja ma znaczny wpływ na osiągnięcie przewagi produkcyjnej, gdyż obejmuje różne aspekty, takie jak, np.: zdolność wytwórcza, innowacyjność, koszty wyrobu towaru i jego jakość. Zyskanie dominacji nad konkurencją w kontekście produkcji, wynika ze stosowania najnowocześniejszych technologii oraz przyczynia się do zaoszczędzenia sporej ilości zasobów finansowych. Implementacja oprogramowania wpływa także na poprawę jakości tworzenia produktów, co wpływa na zadowolenie klientów.

oprogramowanie dla produkcji

Dedykowane oprogramowanie dla produkcji

System Asiston Produkcja przeznaczony jest zarówno dla średnich, jak i dużych organizacji. Dzięki korzystaniu z najnowocześniejszej technologii realizowane są rozmaite oczekiwania klientów. Oprogramowanie jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą znacznie zwiększyć dynamikę pracy oraz mieć możliwość analizy aktualnej sytuacji produkcyjnej. Ponadto, system wspomaga dotrzymywanie terminów realizacji zleceń produkcyjnych.

Proces produkcyjny w przedsiębiorstwie

zamówienie od klienta

Zamówienie od klienta

zlecenie produkcyjne pod zamówienie

Zlecenie produkcyjne pod zamówienie

Produkcja na zamówienie klienta lub na stan magazynowy

Produkcja na zamówienie klienta lub na stan magazynowy

receptura produkcji

Receptura produkcji

zadania produkcyjne

Wykonanie zadań produkcyjnych

produkcja

Produkcja

planowanie produkcji

Planowanie produkcji

kontrola jakości

Kontrola jakości

rozliczenie produkcji

Rozliczenie produkcji

wygenerowanie dokumentów w systemie ERP

Wygenerowanie dokumentów w systemie ERP

zarządzanie produkcją

System do optymalizacji produkcji

Optymalizacja produkcji to proces, który ma na celu zwiększenie wydajności, efektywności i rentowności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Aby osiągnąć to zamierzenie, warto wdrożyć system do optymalizacji produkcji – Asiston Produkcja. Jest on kompleksowym rozwiązaniem informatycznym, które integruje różne aspekty produkcji, takie jak planowanie, zarządzanie zapasami, harmonogramowanie produkcji, monitorowanie i analiza danych produkcyjnych. Zastosowanie systemu przynosi liczne korzyści, takie jak redukcja strat, zoptymalizowanie harmonogramu produkcji i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Nie czekaj – wejdź w erę innowacyjnych rozwiązań IT już teraz!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać darmową konsultację.

Moduły Asiston Produkcja

panel administracyjny

Panel administracyjny

Moduł odpowiada za dodawanie i usuwanie użytkowników systemu. Pozwala również określać role tych, którzy korzystają z oprogramowania.

receptura produkcji

Receptura produkcji

Moduł pozwala na zarządzanie strukturami produkcji. Za jego pomocą określany jest proces wytwarzania produktu oraz ustalane są surowce, półprodukty itp. niezbędne do wyrobu towaru.

zlecenia produkcyjne

Zlecenia produkcyjne

Moduł ułatwia tworzenie zleceń produkcyjnych oraz zarządzanie nimi. Pozwala kontrolować przebieg produkcji (m.in. czas trwania, ilość pobieranych materiałów, przestoje).

harmonogram

Harmonogram

Moduł umożliwia odwzorowanie przebiegu zlecenia produkcyjnego na przestrzeni czasu. W związku z tym możliwe jest skuteczne planowanie prac na bieżąco.

kontrola jakości

Kontrola jakości

Moduł pozwala na rejestrację specyfikacji jakościowych, umożliwiających określanie poprawności badanych parametrów i kryteriów koniecznych do spełnienia przez produkty.

linie produkcyjne

Linie produkcyjne

Moduł umożliwia tworzenie linii produkcyjnych, na których wykonywane będą zlecenia wytwórcze.

stanowiska pracy

Stanowiska pracy

Moduł umożliwia dodawanie pracowników do systemu według stanowisk.

przezbrojenia

Przezbrojenia

Moduł ułatwia modyfikowanie informacji w systemie, w przypadku, gdy linia produkcyjna przygotowywana jest do wytwarzania innych materiałów niż poprzednie.

zmiany

Zmiany

Moduł umożliwia definiowanie czasu funkcjonowania organizacji oraz określanie systemu pracy.

Statystyki i raportowanie

Statystyki i raportowanie

Moduł zapewnia dostęp do statystyk i raportów, umożliwiających sprawne pobieranie danych, takich jak: zestawienia czasu produkcji, kosztów wytworzenia produktu czy wyników kontroli jakości.

Panel operatora i kierownictwa

Panel operatora i kierownictwa

Moduł ułatwia realizację zamówień przemysłowych. W zależności od poziomu nadanych uprawnień zatrudnieni mogą drukować etykiety, przeprowadzać kontrole jakości itp. Dzięki temu modułowi można też efektywnie zarządzać procesami zachodzącymi w firmie, a także monitorować postępy w czasie rzeczywistym.

Zdania okołoprodukcyjne

Zdania okołoprodukcyjne

Moduł ułatwia przydzielanie zadań, które nie są bezpośrednio związane ze zleceniami produkcyjnymi, np. posprzątanie miejsca pracy.

Oprócz powyższych funkcjonalności systemu oferujemy także usługi związane z projektowaniem dedykowanych modułów, które są dostosowane do indywidualnych wymagań naszych klientów.

Manufacturing Execution System

Manufacturing Execution System

Manufacturing Execution System (system zarządzania produkcją) to oprogramowanie, służące do obserwacji, kierowania i łączenia wieloczęściowych systemów produkcyjnych oraz przepływów danych w hali produkcyjnej. Podstawowym celem MES jest zagwarantowanie wydajnego zrealizowania operacji produkcyjnych, a także poprawa efektywności produkcji.

Asiston Produkcja pomaga osiągnąć ten cel, poprzez gromadzenie i monitorowanie szczegółowych danych, dotyczących całego cyklu produkcyjnego w czasie rzeczywistym. System do zarządzania produkcją, poza zbieraniem informacji na temat działań przedsiębiorstwa, gromadzi je także w zakresie pochodzenia, wydajności oraz tożsamości produktu.

procesy produkcyjne

Aplikacja usprawniająca procesy produkcyjne

Aplikacja usprawniająca procesy produkcyjne została przygotowana jako moduł do systemu ERP. W sposób kompleksowy wspomaga kluczowe obszary związane z organizacją procesu produkcyjnego takie jak planowanie, zarządzanie i rozliczanie produkcji w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych w średnich i dużych firmach.

Integracje z zewnętrznymi systemami
Klienci często korzystają z kilku systemów informatycznych, które pochodzą od różnych dostawców. W celu usprawnienia pracy i zapewnienia płynnego przepływu informacji integrujemy nasze produkty z aktualnie wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie systemami. Zintegrowaliśmy wdrożone przez nas rozwiązania z programami takimi jak: SAP, IFS, Comarch, Tecdoc, Symfonia, Wapro, Subiekt GT, Navireo i wieloma innymi, a także z różnorodnymi aplikacjami zewnętrznymi. Z łatwością powiążemy dowolną ilość systemów informatycznych, uzyskując pożądany efekt.
BaseLinker
Comarch ERP XL
IFS
Comarch
Insert
wapro erp
Tec Doc
Subiekt nexo
sage Symfonia
Subiekt GT
SAP
navireo
Comarch ERP Optima
Insert GT
enova 365
symfonia
Insert nexo

Nasze realizacje

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

TechTime

TechTime
W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Pestar

Pestar
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

VeggieFresh

VeggieFresh
Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston b2b

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston b2b

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston b2b

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston b2b

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston b2b

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston b2b

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston b2b

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston b2b

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston b2b

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston b2b

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston b2b

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston b2b

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston b2b

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston b2b

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston b2b

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.
Zoptymalizuj produkcję i zwiększ rentowność – skontaktuj się z nami!

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48177852556 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107

  Oddział

  ul. Lwowska 56A/18

  22-600 Tomaszów Lubelski

  +48 534 593 504