Umowa o współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a firmą Asiston została podpisana w siedzibie WSIiZ w dniu 27 kwietnia br. Ze strony uczelni porozumienie podpisał Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, a ze strony Asiston – Prezes Zarządu, Robert Gozdek.

Głównym założeniem umowy jest udział naszych specjalistów w przeglądzie i aktualizacji efektów kształcenia oraz programów studiów na kierunku Logistyka, a także wsparcie działalności Logistycznego Koła Naukowego LOGIKON.

Wspieramy nie tylko aktywność władz uczelni, ale również inicjatywy podejmowane przez samych studentów. Pomagamy im w zdobyciu gruntownej i kompleksowej wiedzy patronując naukowym konferencjom. Równie chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi podczas mniej formalnych spotkań w mniejszym gronie. W miarę możliwości wspieramy również inne wydarzenia kulturalne organizowane przez studentów między innymi KultURalia.

Współpracujemy z Biurem Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszając studentów na praktyki i staże do naszej firmy. Ponadto jesteśmy wystawcą na Akademickich Targach Pracy.