Korzyści elektronicznego obiegu dokumentów

Nasza autorska platforma internetowa, jaką jest Asiston EOD to rozwiązanie zwiększające efektywność zarządzania obiegiem dokumentów, wspomagające procesy administracyjne oraz usprawniające wewnętrzną komunikację w firmie. System został stworzony z myślą o firmach, poszukujących gotowych rozwiązań intranetowych.

System EOD jest wyposażony w zestaw modułów, których funkcjonalności pozwalają na zwiększenie efektywności w wielu obszarach funkcjonowania firmy. Platforma zawiera m.in.: elektroniczny obieg dokumentów, zarządzanie wiedzą, planowanie urlopów, zarządzanie umowami, informowanie pracowników.

krótszy czas przesyłek

Skrócenie czasu obiegu dokumentów

korzyści elektronicznego obiegu dokumentów

Zwiększone bezpieczeństwo

korzyści elektronicznego obiegu dokumentów

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych po awarii

korzyści elektronicznego obiegu dokumentów

Redukcja ludzkich błędów

dynamika pracy

Usprawnienie organizacji pracy

korzyści systemu WMS

Weryfikacja etapów pracy nad dokumentem

korzyści elektronicznego obiegu dokumentów

Uproszczone procedury składania wniosków urlopowych

najkrótsze ścieżki

Low-Code

skrócenie czasu obiegu dokumentów

Skrócenie czasu obiegu dokumentów

Jedną z kluczowych korzyści zapewnianych przez elektroniczny obieg dokumentów (EOD) jest skrócenie czasu przetwarzania dokumentów. Dzięki EOD można zautomatyzować i zoptymalizować procesy obiegu dokumentów w organizacji, znacznie skracając czas realizacji poszczególnych kroków. Redukcja okresu poświęcanego na sporządzanie dokumentacji niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak: zwiększenie efektywności pracy, zwiększenie jakości obsługi klienta, oszczędność pieniędzy.

cyberbezpieczeństwo

Zwiększone bezpieczeństwo

Asiston EOD jest zabezpieczony hasłami, dzięki czemu osoby z zewnątrz, które nie są upoważnione, nie mają do niego dostępu. Każdy użytkownik systemu posiada własny login i hasło. Jest to kluczowe dla zapewnienia prywatności, poufności danych oraz ochrony przed nieuprawnionym dostępem. System umożliwia ścisłą kontrolę dostępu do informacji, co przyczynia się też do zachowania integralności.

kopia zapasowa

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych po awarii

Tworzenie kopii zapasowych oraz odzyskiwanie utraconych danych to bardzo istotne działania w zagwarantowaniu bezpieczeństwa dokumentacji w elektronicznym obiegu. Dzięki regularnemu generowaniu kopii dokumenty nie zostaną na stałe utracone, co przyczynia się do maksymalnego zabezpieczenia magazynowanych informacji. Za sprawą systemu EOD odzyskiwanie danych jest bardziej klarowne i sprawne, w związku z czym powrócenie systemu, np. po awarii do standardowego porządku pracy jest błyskawiczne.

redukcja błędów

Redukcja ludzkich błędów

Elektroniczny obieg dokumentacji pomaga zredukować liczbę błędów ludzkich w procesie dokumentowania. System jest bardzo intuicyjny, dostarcza użytkownikom narzędzia ułatwiające pracę, co przyczynia się do zminimalizowania nieprawidłowości w dokumentacji. EOD kontroluje dostęp do danych, na skutek czego eliminowana jest możliwość wprowadzania błędnych informacji przez nieupoważnione osoby. Wgląd do dokumentów posiadają tylko zaangażowani w proces. Elektroniczny obieg dokumentacji zapewnia mechanizację działań, czego następstwem jest zmniejszenie się liczby błędów popełnianych przez człowieka.

organizacja pracy

Usprawnienie organizacji pracy

Oprogramowanie Asiston EOD przyczynia się do usprawnienia organizacji pracy, gdyż zamiast z fizycznych, papierowych dokumentów, korzysta z tych w formie elektronicznej. System ułatwia bezzwłoczne modyfikowanie i przekazywanie materiałów bez potrzeby drukowania czy wysyłania pocztą tradycyjną. EOD umożliwia zarządzanie dokumentami w bardzo sprawny sposób, dzięki czemu istnieje możliwość wyszukiwania i przeglądania ich z łatwością i szybkością. Z racji tego, że cała dokumentacja występuje w postaci cyfrowej, można bez problemu weryfikować jej dokładność oraz kompletność, co prowadzi do uniknięcia błędów i zaległości.

etapy pracy

Weryfikacja etapów pracy nad dokumentem

Korzystanie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentami Asiston EOD pozwala na łatwy dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca na świecie. Powiadomienia są kierowane do odpowiednich pracowników, aby śledzić ich prawidłowe operacje biznesowe. Komunikacja przebiega sprawnie, a pracownicy są zawsze na bieżąco, wiedząc, co się dzieje lub co ma się wydarzyć. Wszystkie dane są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

wnioski urlopowe

Uproszczone procedury składania wniosków urlopowych

Elektroniczny obieg dokumentacji zapewnia klarowny system składania wniosków urlopowych. Oprogramowanie umożliwia zaplanowanie z wyprzedzeniem wszelkich wpływów na przepływ pracy, za sprawą czego, ryzyko wystąpienia braków kadrowych jest minimalizowane. Dzięki tej metodzie komunikacja między zarządem a członkami zespołu pozostanie otwarta.

procesy produkcyjne

Low-code

Dzięki systemowi Asiston EOD można projektować, budować i modelować nieograniczoną liczbę procesów przy użyciu intuicyjnej technologii low-code. Oprogramowanie umożliwia szybki rozwój aplikacji przy jednoczesnym zmniejszeniu zależności od programistów. 

Dla kogo jest system EOD?

Dla kogo jest dedykowany system Asiston EOD?

System Asiston EOD przeznaczony jest zarówno dla średnich, jak i dużych organizacji, które chcą zoptymalizować proces obiegu dokumentów w swojej działalności. EOD umożliwia wprowadzenie cyfrowego i zautomatyzowanego rozwiązania do zarządzania dokumentami. Dzięki temu, dokumenty są przechowywane elektronicznie, a proces ich obiegu odbywa się w sposób zintegrowany i kontrolowany.

Moduły Asiston EOD

bezpłatny hosting

Baza wiedzy

Moduł pozwala sprawnie zarządzać wiedzą w organizacji. Uwzględnia wewnętrzne procedury, ich kategoryzacje oraz archiwizacje.

Delegacje

Delegacje

Moduł usprawnia planowanie wyjazdów służbowych w organizacji. Pozwala na samodzielne składanie wniosków elektronicznych przez pracowników, a także z łatwością rozliczy delegację w systemie.

Kalendarz

Kalendarz

Moduł umożliwia intuicyjne tworzenie i współdzielenie kalendarzy pracowników. Pozwala na wspólne zarządzanie całym kalendarzem, jak i pojedynczym wydarzeniem.

Moduł HR

Moduł HR

Moduł ułatwia zarządzanie urlopami pracowników. Wystarczy wypełnić elektroniczny wniosek, który jest przesyłany do przełożonego, a następnie przez niego rozpatrywany. Istnieje także możliwość wglądu w harmonogram urlopów wszystkich pracowników, przez co można sprawnie planować prace.

Obieg faktur

Obieg faktur

Moduł umożliwia efektywną rejestrację, opis oraz akceptację faktur kosztowych. Za jego pomocą przepływ dokumentów przebiega w szybki i sprawny sposób.

Polecenia

Polecenia

Moduł pozwala na wysyłanie poleceń bądź zapytań do wybranych użytkowników systemu. Funkcjonalność wymaga oznaczenia przez odbiorcę opcji „zapoznałem się” lub wysłania odpowiedzi.

etapy analizy przedwdrożeniowej

Pracownicy

Moduł oferuje uzyskanie informacji na temat pracownika (dział, stanowisko, dane kontaktowe). Dodatkowo przy każdym zatrudnionym, w przypadku przebywania na urlopie i pracy zdalnej, pojawia się znacznik informujący o takim zdarzeniu.

zwroty i reklamacje

Procesy

Moduł umożliwia zarządzanie Workflow, poprzez tworzenie odpowiednich diagramów (BPMN), w których obrazowane są wcześniej zdefiniowane akcje, grupy użytkowników, statusy, formularze i zmienne.

rejestr umów

Rejestr umów

Moduł pozwala na wprowadzanie umów do systemu i zarządzanie nimi. Ułatwia rejestrowanie wymaganych informacji dotyczących m.in. terminów zawarcia i zakończenia umowy, jej typu, wartości czy szczególnych warunków realizacji.

rezerwacja zasobów

Rezerwacja zasobów

Moduł pozwala efektywnie zarządzać zasobami posiadanymi przez organizację. Umożliwia monitorowanie oraz rezerwację środków.

wydatki

Budżetowanie wydatków

Moduł ułatwia kontrolę budżetu projektu oraz wydatki, a także porządkuje informacje na temat przyszłych wydatków. Dzięki temu można na bieżąco monitorować finanse.

wnioski

Wnioski

Moduł umożliwia tworzenie wniosków wewnątrzfirmowych. Za jego pośrednictwem zarządzamy obiegiem podań oraz danymi, jakie będą przetwarzane.

zamówienia

Zapotrzebowanie i zamówienia

Moduł polega na zebraniu od pracowników informacji na temat wszystkich potrzebnych materiałów, a następnie zgromadzeniu ich w jedną rezerwację i wysłanie do dostawcy, jako kompletne zamówienie.

zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Moduł umożliwia planowanie działań związanych z prowadzeniem projektu oraz pełną kontrolę jego realizacji, dzięki rozbudowanym funkcjom kontrolnym.

Zarządzanie reklamacjami

Zarządzanie reklamacjami

Moduł pozwala na sprawną obsługę dokumentów reklamacji. Pozytywne lub negatywne wyniki odwołań wyświetlają się w systemie i są odnotowane w historii.

panel administracyjny

Panel administracyjny

Moduł odpowiada za dodawanie i usuwanie użytkowników systemu. Pozwala również określać role tych, którzy korzystają z oprogramowania.

klienci

Klienci

Moduł umożliwia wgląd do bazy klientów, w której przechowywane są dane nabywców, takie jak: imię i nazwisko, adresy kontaktowe, w tym adresy e-mail i numery telefonów, historia zakupów lub transakcji itp. Ponadto informacje o klientach są regularnie aktualizowane.

pisma wychodzące

Pisma wychodzące

Moduł ułatwia prowadzenie ewidencji wysyłanych przez firmę dokumentów.

pisma przychodzące

Pisma przychodzące

Moduł ułatwia prowadzenie ewidencji dokumentów napływających do firmy.

Obieg faktur

Pisma wewnętrzne

Moduł ułatwia prowadzenie ewidencji dokumentów zgłaszanych wewnątrz organizacji.

Oprócz powyższych funkcjonalności systemu, oferujemy także usługi związane z projektowaniem dedykowanych modułów, które są dostosowane do indywidualnych wymagań naszych klientów.

Oszczędź czas i papier – zapytaj o nasz system elektronicznego obiegu dokumentów już dziś!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną konsultację.

Elektroniczny obieg dokumentów w Asiston EOD

Dokumenty Asiston EOD dzielą się na wiele modułów w zależności od ich rodzaju, a kontrahenci zawsze są zapisani w bazie CRM. Oznacza to, że nie muszą być oni umieszczani w zbiorze danych wielokrotnie. Po dodaniu firmy można ją przypisać do umów, faktur lub odpowiedzi.

elektroniczny obieg dokumentów EOD
Integracje z zewnętrznymi systemami
Klienci często korzystają z kilku systemów informatycznych, które pochodzą od różnych dostawców. W celu usprawnienia pracy i zapewnienia płynnego przepływu informacji integrujemy nasze produkty z aktualnie wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie systemami. Zintegrowaliśmy wdrożone przez nas rozwiązania z programami takimi jak: SAP, IFS, Comarch, Tecdoc, Symfonia, Wapro, Subiekt GT, Navireo i wieloma innymi, a także z różnorodnymi aplikacjami zewnętrznymi. Z łatwością powiążemy dowolną ilość systemów informatycznych, uzyskując pożądany efekt.
BaseLinker
Comarch ERP XL
IFS
Comarch
Insert
wapro erp
Tec Doc
Subiekt nexo
sage Symfonia
Subiekt GT
SAP
navireo
Comarch ERP Optima
Insert GT
enova 365
symfonia
Insert nexo

Nasze realizacje

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston e-commerce
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

Nasze realizacje

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

TechTime

TechTime
W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

OVS S.p.A.

OVS S.p.A.
Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Uren Novaberry Sp. z o.o.

Uren Novaberry Sp. z o.o.
Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

GB United

GB United
Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b

GB United
Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b

GB United
Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b

GB United
Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b

GB United
Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b

GB United
Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b

GB United
Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b

GB United
Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b

GB United
Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b

GB United
Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b

GB United
Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b

GB United
Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b

GB United
Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b

GB United
Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b

GB United
Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b

GB United
Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.
Gotowy na zmiany? Rozpocznijmy rozmowę o elektronicznym obiegu dokumentów już teraz.  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48177852556 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107

  Oddział

  ul. Lwowska 56A/18

  22-600 Tomaszów Lubelski

  +48 534 593 504