scrum
Jak pracujemy?

Oprócz rozwiązań cyfrowych, nowoczesne firmy zobowiązane są do stosowania efektywnych metod pracy. Dzięki temu mają możliwość lepiej poznać klienta oraz jego potrzeby, a także efektywnie wykorzystać umiejętności pracowników. Z tego powodu na uwagę zasługuje podejście do realizacji projektu – zwinna metodyka pracy.

Scrum jest jedną z bardziej znanych metodyk pracy grupowej, najczęściej stosowaną w branży informatycznej. Jej zadaniem jest ułatwienie skutecznego zarządzania projektami. Wnioski płynące z obserwacji postępów można wykorzystać do każdego rodzaju pracy zespołowej.

Jak wygląda praca z wykorzystaniem sprintów?

Praca projektowa w Scrumie jest dzielona na krótkie iteracje (kilkukrotnie powtarzane operacje w identyczny sposób) określane mianem sprintów, zazwyczaj trwające do czterech tygodni.

W trakcie iteracji sztab działa nad określonymi zadaniami, których lista jest ustalana na początku sprintu. Wszystkie sprinty rozpoczynają się od zaplanowania pracy, a kończą podsumowaniem postępów.

Scrum formułuje też role w zespole projektowym, które mają za zadanie utrzymać proces definiujący warunki projektu. Oprócz tego metodyka stosuje wydarzenia, np. Daily Scrum, dzięki którym zespół projektowy zostaje zaangażowany w realizację celów i działa zgodnie z ustalonym wcześniej planem działania.

Czym jest metodyka Agile?

Agile jest metodyką zarządzania projektem, dzięki której zapewniona jest elastyczność i umiejętność adaptacji w procesie kreowania produktu lub usługi. Metodyka ta bazuje na iteracyjnym procesie (kilkukrotnie powtarzane operacje w identyczny sposób), w którym niedługie okresy czasu, nazywane sprintami, ułatwiają grupie projektowej przystosować się do potrzeb klientów. System pracy polega na dzieleniu czasu działania, zamiast przeprowadzania jednego, długiego cyklu. Dzięki temu usługi są sprawniej dostarczane klientom, a liczba problemów jest redukowana do minimum. Zespoły Aglie wykonują pracę w małych, ale użytecznych krokach, zamiast jednej, dużej implementacji, która pokonuje je wszystkie. Wymagania, plany i rezultaty są stale oceniane, dostarczając zespołowi naturalny mechanizm szybkiego reagowania na zmiany.

Role w Scrumie

W Scrumie wyróżniamy trzy role: Scrum Mastera, Zespół Deweloperski oraz Właściciela Produktu. Priorytetem zespołu jest współpraca, a także dbałość o to, aby każdy sprint był ukończony na czas. Członkowie każdego zespołu mają różne zadania, a dzięki ich połączeniu przyczyniają się do budowania wysokiej jakości oprogramowania.

role w scrum
scrum master

Scrum Master to ekspert w zakresie procesów, który ma za zadanie weryfikację zespołu w zakresie stosowania się do zasad Scruma. Jest odpowiedzialny za poznanie, implementację oraz aktywność tej metodyki. Jego rolą jest monitorowanie i organizowanie pracy zespołu pod kątem realizacji koncepcji metodyki Agile. Ma on za zadanie doprowadzić zespół do osiągnięcia postawionych celów i dbać o ciągły rozwój grupy projektowej.

zespół deweloperski

Zespół deweloperski to grupa ekspertów, która poprzez współpracę przyczynia się do powstania produktu. Jej członkowie posiadają obszerną wiedzę techniczną, którą wykorzystują w celu opracowania projektu i dostarczenia gotowego zadania na czas. Ich celem jest przesłanie na koniec każdego sprintu sprawnego oprogramowania. Do głównych zadań zespołu deweloperskiego należy przeglądanie, identyfikowanie i szacowanie elementów produktu po to, by utrzymać jego rejestr. Obowiązkiem zespołu jest także przeprowadzanie inspekcji i wprowadzanie korekt przed zakończeniem iteracji.

właściciel produktu

Właściciel produktu jest osobą reprezentującą klienta lub interesariuszy. Skupia się on przede wszystkim na części biznesowej, odpowiada za ROI (zwrot z inwestycji) oraz wyjaśnia zespołowi wizję i priorytety projektu. Upewnia się, że zespół programistów rozumie elementy rejestru produktu w prawidłowym stopniu. W danym projekcie może być tylko jeden Właściciel Produktu, dlatego też jeżeli ktokolwiek chce wprowadzić zmiany w kluczowych kwestiach produktu, powinien to z nim skonsultować. Osoba ta jest na tyle ważna, że nikt nie powinien kwestionować jej opinii.

Scrum to jedna z metodologii zwinnych, która umożliwia efektywne zarządzanie projektami. Ta metodologia opiera się na trzech filarach, które są niezbędne do jej sukcesu.

Trzy filary Scruma to:

trzy filary scrum
Przejrzystość

 

Oznacza otwartą i szczerą komunikację między członkami zespołu. Scrum posiada wiele mechanizmów, które pozwalają na pełną przejrzystość procesu projektowania, takich jak Daily Scrumy i zaległości produktowe. Dzięki temu wszyscy członkowie są na bieżąco informowani o postępach i problemach oraz mają możliwość wspólnej pracy w celu skutecznego rozwiązywania problemów.

 

Inspekcja

 

W tym filarze członkowie zespołu Scrum mają za zadanie regularnie i systematycznie przeglądać swoją pracę i postępy sprintu. To inspekcja identyfikuje potencjalne problemy i zagrożenia oraz pomaga dostosować plan do zmieniających się potrzeb. Za jej pomocą analizowane jest to, co dzieje się w zespole, produkcie lub organizacji. Scrum pozwala szybko identyfikować nie tylko problemy (takie jak długi czas reakcji systemu), ale także możliwości (nowe funkcje, które otwierają nowe rynki).

Adaptacja

 

Adaptacja to zmiana planu w celu dostosowania procesu lub produktu do rzeczywistości. Może to być na przykład zmiana zakresu, technologii lub sposobu działania zespołu. Polega na tym, że zespół projektowy Scrum musi dokonać odpowiednich zmian w swoich planach i podejściu, w oparciu o inspekcje, aby lepiej dostosować się do zmieniających się wymagań. Dostosowanie pomaga usprawnić procesy i osiągnąć cele projektu.

Filary w SCRUM są konsekwencją ściśle przyjętych wartości: koncentracji, zaangażowania, otwartości, szacunku i odwagi.


Członkowie Zespołu Scrumowego uczą się i odkrywają wartości podczas pracy z wydarzeniami, rolami i założeniami. Aby odnieść sukces, muszą być na bieżąco z tymi pięcioma wartościami. Powinni m.in. mieć odwagę robić to, co słuszne i pracować nad trudnymi problemami, zobowiązywać się do osiągnięcia celów zespołu, szanować się nawzajem oraz skupiać się na pracy Sprintu i celach zespołu.

scrum w praktyce
Scrum w Asiston – jak wygląda w praktyce?

Na samym początku prac nad projektem, w trakcie spotkań z klientem, opracowujemy poszczególne koncepcje działania i ustalamy cele. Dzięki nim można ustosunkować się do zarządzania procedurą biznesową z dwóch perspektyw – wąskiej i szerokiej. Warto nadmienić, że spotkania te wymagają aktywnej postawy obydwu stron. Wynikiem narad są User Stories, czyli historie z życia użytkownika, w oparciu o które możemy poznać oczekiwania dotyczące funkcjonowania systemu. Na ich podstawie powstaje specjalna lista (Product Backlog) z głównymi zadaniami, jakie należy wykonać. Takie zestawienie rozpoczyna cały cykl Scrum i jest jedynym źródłem wymagań dla wszystkich zmian, które należy wprowadzić. Stanowi podstawę warunków klienta, wobec ostatecznego kształtu oczekiwanego produktu.

Scrum w Asiston – jak wygląda w praktyce?

Ogromnym atutem Scruma jest to, że po każdym sprincie można wprowadzać korekty, dzięki czemu nie tracimy czasu na wdrażanie zmian już po ukończeniu zadania. Poprzez krótko trwające iteracje (max. 4 tygodnie) mamy możliwość kilkukrotnego udoskonalania lub nawet rezygnacji z czegoś, co okazało się nieudane. Po każdorazowym sprincie otrzymujemy niewielki, lecz praktyczny element produktu, który należy poddać testom w przedsiębiorstwie potencjalnego nabywcy. Wkrótce potem następuje czas na wprowadzenie ewentualnych poprawek według zaleceń klienta.

Czym się kończy sprint scrum?
Czym kończy się każdy sprint w Asiston?

Po ukończeniu każdego sprintu następuje retrospektywa, w trakcie której przeprowadzana jest analiza wykonanej iteracji, a następnie usprawnienie i wdrożenie działań, dzięki którym w przyszłości unikniemy komplikacji. Na tym etapie wszyscy członkowie zespołu dzielą się ze sobą obserwacjami na temat tego, z jakich działań w danym sprincie są zadowoleni lub co według nich wymaga usprawnienia. W konsekwencji tego duża ilość niedopatrzeń czy błędów, które mogły zostać niezauważone wcześniej jest modyfikowana. Modernizacja retrospektywy jest zadaniem Scrum Mastera, który posiada dużą wiedzę na temat metodyki Scrum.

Czym się kończy sprint w Asiston?

W trakcie podsumowania każdego sprintu przeprowadzany jest także Sprint Review, czyli przegląd iteracji, podczas której analizowane są rezultaty wykonanej do tej pory pracy. Sprawdzamy i prezentujemy klientowi na jakim etapie pracy się znajdujemy oraz w jaki sposób rozwiązaliśmy problemy, które pojawiły się podczas realizacji zadania. Osobą, która prezentuje pozostałym zgromadzone przez zespół scrumowy informacje jest zazwyczaj tester. Jest to osoba, która regularnie sprawdza przesłane w projekcie zmiany, zatem też może najwięcej o nich powiedzieć. Celem spotkania jest przedstawienie zaproszonemu klientowi tego, co osiągnął zespół scrumowy. W oparciu o informacje zwrotne od nabywcy zespół ma za zadanie wprowadzić aktualizacje w produkcie.

Masz wątpliwości? Jesteśmy tu, by na nie odpowiedzieć.  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48177852556 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107

  Oddział

  ul. Lwowska 56A/18

  22-600 Tomaszów Lubelski

  +48 534 593 504