Rozwiązanie dedykowane

Tworzymy aplikacje będące wynikiem dogłębnej analizy potrzeb Klienta 

Szukamy dla naszych Klientów rozwiązań odpowiadających na każdą potrzebę, również wybiegającą poza kwestie zarządzania zasobami, relacjami z klientami, finansami czy obiegiem dokumentów.

Projektowane rozwiązania

Wiemy, że popularne narzędzia do zarządzania firmą nie zawsze są wystarczające. Dlatego szukamy dla naszych Klientów rozwiązań na rynku odpowiadających na każdą potrzebę, również wybiegającą poza kwestie zarządzania zasobami, relacjami z klientami, finansami czy obiegiem dokumentów. Wśród branżowych rozwiązań dla firm znajdują się:

 • Systemy do optymalizacji łańcucha dostaw (SCO)
 • Systemy do zarządzania popytem sieć dostaw (DDSN)
 • Systemy do zarządzania zdarzeniami łańcucha dostaw (SCEM)
 • Systemy do zarządzania magazynem (WMS)
 • Systemy do obsługi kodów kreskowych RFID (RFID)
 • Systemy do zarządzania transportem (TMS)
 • Systemy do zarządzania popytem (DEM)
 • Systemy do zarządzania relacjami z dostawcami (SRM)

Skontaktuj się z nami!

Zarządzaj przebiegiem produkcji

System do zarządzania produkcją umożliwiają kontrolę każdej czynności produkcyjnej. Warto kontrolować przebieg tych czynności i w oparciu o rozwiązania do zarządzania produkcją – planować optymalną wielkość produkcji w kolejnych okresach Wśród funkcjonalności systemów do zarządzania produkcją można znaleźć między innymi:

 • Możliwość rejestrowania wykonania całej czynności produkcyjnej lub tylko jej części
 • Podgląd czynności i ich realizacji dla wskazanego pracownika, brygady, w określonym przedziale czasu itd.
 • Prezentacja planu i realizacji produkcji w postaci graficznej – wykresu Gantta, z możliwością jego filtrowania, podobnie jak na harmonogramie czynności
 • Możliwość symulacji kosztu produktu na podstawie raportu kosztów
 • Bieżące raportowanie i kontrola produkcji.

Kontroluj koszty produkcji

Dzięki dostępnym na rynku rozwiązaniom informatycznym możesz zminimalizować ryzyko marnowania zapasów i innych niepotrzebnych kosztów produkcji. Warto kontrolować koszty wykorzystując profesjonalne systemy zarządzania produkcją. Tutaj możesz zastosować narzędzia takie jak:

 • Możliwość szczegółowego rozliczania produkcji od strony księgowej
 • Precyzyjne określenie technicznego i rzeczywistego kosztu wytworzenia uzyskanego produktu
 • Wykorzystanie kluczy podziałowych do przypisania kosztów pośrednich do zleceń produkcyjnych i wyrobów gotowych
 • Rozliczanie zleceń produkcyjnych według cen ewidencyjnych lub rzeczywistych
 • Raporty porównujące koszt rzeczywisty z planowanym

Kontroluj stany magazynowe

System znakowania towaru to idealne rozwiązanie do zarządzania magazynem oraz logistyką w przedsiębiorstwie. W połączeniu z odpowiednim sprzętem możesz zredukować ryzyko powstania niespójności stanu faktycznego z stanem w systemie wewnętrznym firmy. To również sprawdzony sposób przeprowadzania inwentaryzacji towarów na magazynie. Nasz zespół dobierze najodpowiedniejsze rozwiązanie w zakresie identyfikacji towarów na magazynie. Wśród systemów znakowania towarów najpopularniejsze są systemy kodów kreskowych lub technologia RFID (Radio Frequency Identification). Często oba rozwiązania są równolegle wykorzystywane.

Poza systemem zarządzającym kodami kreskowymi oraz odpowiadającym za wymianę danych z systemem wewnętrznym firmy, niezbędny jest dobór odpowiedniego sprzętu. Mowa tutaj przede wszystkim o czytnikach kodów kreskowych, drukarkach termotransferowych etykiet oraz terminalach przenośnych. Nasza firma oferuje również w tej kwestii wsparcie.

Zoptymalizuj koszty transportu

Jeśli Twoja firma posiada rozbudowaną flotę pojazdów, a z magazynu codziennie wyjeżdżają kolejne samochody z towarami do klientów, z pewnością pożądane jest zarządzanie dostawami z poziomy wyspecjalizowanego systemu informatycznego. Wykorzystując rozwiązania do zarządzania transportem możesz optymalnie rozplanować dostawy towarów do klientów, notując przy tym duże oszczędności. Optymalne koszty transportu uzyskasz wykorzystując systemy łączące w sobie monitoring tras, zamówień oraz danych klientów.

Zarządzaj logistycznie

Rozwiązania do zarządzania logistyką służą do koordynacji i zarządzania przepływem towarów z magazynów do klientów (w tym producentów, sprzedawców, hurtowi i klientów detalicznych), a także przepływami towarów między magazynami. Wykorzystując w praktyce takie narzędzia, możesz lepiej zaplanować stan zapasów w magazynie, a także ich przepływ między magazynami. Ponadto, odpowiednie zarządzanie logistyczne przyczyni się do obniżenia kosztów wytworzenia wyrobów gotowych w Twojej firmie.

 • Logo VitaExpress
 • Veggie Fresh
 • Logo spar
 • Logo profesjonal
 • Logo premium
 • Logo patro
 • Logo ovs
 • Logo certa
 • Logo forlight
 • Logo Instytut LW
 • Logo Kalgrup
 • Logo Metalustic
 • Logo ms refrigeration
 • natcom