Asiston Produkcja

 Aplikacja usprawniająca procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie

W sposób kompleksowy wspomaga kluczowe obszary związane z organizacją procesu produkcyjnego takie jak planowanie, zarządzanie i rozliczanie produkcji w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych w średnich i dużych firmach.

Asiston Produkcja – program do zarządzania produkcją

Proces produkcyjny dzięki Asiston Produkcja, zostanie usprawniony w przedsiębiorstwie.

System jakim jest Asiston Produkcja został stworzony w celu usprawnienia procesów produkcyjnych. W sposób kompleksowy wspomaga kluczowe obszary związane z organizacją procesu produkcyjnego takie jak: planowanie, zarządzanie i rozliczanie produkcji w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych.

Dedykowany zarówno dla średnich jak i dużych firm. W zdecydowany sposób zwiększa efektywność pracy, podgląd oraz analizę sytuacji bieżącej produkcji i zleceń produkcyjnych. Ponadto pomaga w lepszym dotrzymywaniu terminów realizacji zleceń produkcyjnych.

Zarządzanie produkcją i korzyści wdrożenia Asiston Produkcja

Zmniejszenie kosztów administracyjnych dzięki automatycznemu wprowadzaniu danych

Dzięki zastosowaniu systemu Asiston Produkcja możliwe jest automatyczne wygenerowanie dokumentów. Procesy/operacje produkcyjne oraz dokumenty RW, PW, MM finalizują się wtedy, gdy zostaje wygenerowany odpowiedni dokument w systemie księgowym. Taka automatyzacja sprawia, że firma może zredukować koszty generowane przez długotrwałe wprowadzanie dokumentów przez pracowników w systemie ERP.

Krótszy czas przebiegu operacji produkcyjnych

Dzięki podziałowi obowiązków w systemie Asiston Produkcja na poszczególne operacje, istnieje możliwość sprawniejszej realizacji zadań. Dzięki temu, pracownicy nie widzą zadań ,które ich nie dotyczą. Są podzielone w zależności od statusu i stanowisk. Operacje przypisane są do konkretnych stanowisk pracy. Pracownicy, którzy przypisani są do tych stanowisk widzą w swoim panelu tylko takie zadania, które mogą wykonać.

Integracja i wymiana danych z systemem ERP

Integracja pozwala na poprawne działanie obydwu systemów. Pozwala na wymianę dokumentów oraz informacji takich jak: statusy, aktualizacje dokumentów oraz informacji o towarach, które później są przekazywane do systemu Asiston Produkcja lub ERP. Te dane są wymieniane w czasie rzeczywistym przy pomocy najnowocześniejszych technologii. Pozwala to przekazywać dane czy to z systemu ERP do Asiston Produkcja czy w drugą stronę (w ciągu kilku milisekund).

Przyjazny UX

System od początku był projektowany w taki sposób, aby był łatwy i przyjazny w użytkowaniu. Dzięki temu wdrożenie osoby w nowy system jest mniej czasochłonne. Prezentacja danych, w zależności od działu w firmie została tak dostosowana, aby dostarczyć użytkownikowi tylko niezbędne dane. Pozwala to na łatwą i szybką identyfikację informacji, które później może przełożyć na realizację zadania. System Asiston Produkcja jest także odpowiednio dostosowany do urządzeń mobilnych. Oznacza to, że praca na kolektorach danych, tabletach czy innych urządzeniach jest łatwa i przyjazna w użytkowaniu.

Tworzenie raportów w sposób automatyczny

System posiada szereg raportów, które mogą pomóc kadrze kierowniczej skutecznie planować działania. Posiadanie różnego rodzaju raportów niesie za sobą szereg korzyści, takich jak:

 • łatwa obsługa
 • aktualizacja danych w czasie rzeczywistym
 • możliwość eksportu do pliku zewnętrznego
 • szybkość opracowania

W systemie Asiston Produkcja możliwe jest dostosowanie raportów według potrzeb Klienta.

Przewaga konkurencyjna

System Asiston Produkcja zapewnia możliwość łatwego koordynowania wieloma poziomami i segmentami organizacji produkcyjnej. Oznacza to, że wszystko będzie przebiegać znacznie sprawniej. Czas produkcji znacznie się skróci, co pomoże w dostarczeniu towarów na czas. Jest to kluczowy aspekt dobrych relacji z klientami, który pozwoli wyprzedzić konkurencję.

Lepsze zarządzanie zyskownością

W momencie, gdy operacje są właściwie zarządzane, kierownictwo firmy może polegać na działalności produkcyjnej. Ponadto może opierać się na spójnych informacjach, aby znaleźć nowe sposoby na zwiększenie sprzedaży.

Przewaga produkcyjna

Zmiana lub ulepszenie sposobu produkcji towaru może na dłuższą metę zaoszczędzić firmie dużej sumy pieniędzy. Dzięki zarządzaniu operacyjnemu można zmienić lub ulepszyć sposób wytwarzania produktu, a także efektywniej przechowywać surowce. Ta niezwykle ważna  korzyść pomaga producentowi zapobiegać pogorszeniu przystępności długu. Ogólnie rzecz biorąc, ten składnik będzie ogromnie wspomagał zakład i będzie wykorzystywał takie narzędzia, jak oprogramowanie produkcyjne, oprogramowanie do zarządzania magazynem i aplikacje do przeprojektowania procesów.

Proces produkcyjny w przedsiębiorstwie

Kiedy firma tworzy produkty i towary do sprzedaży konsumentom, zazwyczaj stosuje ścisły proces produkcyjny. Wiąże się to z wykonaniem różnych kroków, które zaczynają się od etapu wejściowego tworzenia produktu, aż do etapu wyjściowego, gdy są one sprzedawane klientom. Właściwy proces produkcyjny dla każdej organizacji zazwyczaj zależy od takich czynników, jak dostępna technologia, liczba produktów, które firma musi wyprodukować i struktura organizacyjna. System jakim jest Asiston Produkcja pomoże uporządkować wszystkie procesy produkcyjne oraz da podgląd na wszystkie zlecenia produkcyjne – realizowane oraz zaplanowane, dzięki czemu możliwa jest szybka reakcja kierownika produkcji w przypadku wystąpienia przestojów lub opóźnień.

Moduły systemu Asiston Produkcja optymalizują procesy produkcyjne

Panel administracyjny

Moduł odpowiedzialny za dodawanie, edytowanie i usuwanie użytkowników systemu. Dzięki niemu mamy możliwość określenia roli użytkownika w systemie.

Standardy produkcyjne 

Możliwe jest określenie receptury danego wyrobu, co spowoduje zaoszczędzenie czasu i uniknięcie pomyłki w przypadku każdorazowego wpisywania tych danych.

Zlecenia produkcyjne

Moduł pozwala na tworzenie i zarządzanie zleceniami produkcyjnymi. Dzięki temu ma się pełną kontrolę nad tym co się wytwarza, w jakim czasie, jakie i ile materiałów zostało pobranych do produkcji. Ponadto można określić długość trwania przestojów.

Harmonogram 

Graficzne odwzorowanie utworzonego zlecenia produkcyjnego w czasie rzeczywistym. Pozwala to skutecznie planować prace.

Kalkulacja kosztów 

Moduł pozwala na obliczenie wszystkich kosztów wytworzenia produktów wraz
z proponowaną ceną dla klienta.

Kontrola jakości

Pozwala na rejestrację specyfikacji jakościowych. Umożliwia określać badane parametry
i kryteria konieczne do spełnienia przez produkty.

Magazyn

Przez zastosowanie tego modułu możliwy jest wgląd w dostępne towary oraz zarządzanie dokumentami magazynowymi.

Lokalizacje

Moduł ten pozwala na wprowadzenie lokalizacji, gdzie będzie produkowany produkt. Może dotyczyć to np. oddziału lub miejsca, gdzie odbywa się produkcja konkretnego wyrobu.

Maszyny

Umożliwia określenie typów maszyn oraz stanowisk roboczych, które biorą udział w produkcji.

Stanowiska pracy

Możliwość dodawania pracowników według stanowisk oraz ustalenie stawki godzinowej.

Linie produkcyjne

Pozwala na utworzenie linii produkcyjnych, na których wykonywane będą poszczególne zlecenia produkcyjne.

Przezbrojenia

W systemie istnieje możliwość określenia z jakiej technologii na jaką inną przezbrajamy linię produkcyjną.

Zmiany

Tutaj możemy zdefiniować godziny i terminy pracy zakładu pracy. Moduł ten pozwala na określenie systemu pracy jednozmianowego lub wielozmianowego.

Dni wolne

Moduł pozwala na automatyzację procesów związanych z zarządzaniem dniami wolnymi w produkcji. Dzięki temu system określi, kiedy zlecenie zostanie wykonane z uwzględnieniem dni niepracujących.

Oprócz powyższych funkcjonalności systemu, oferujemy także usługi związane
z projektowaniem dedykowanych modułów, które są dostosowane do indywidualnych wymagań naszych Klientów.

Asiston Produkcja i wsparcie Lean Manufacturing

Lean manufacturing (inaczej produkcja szczupła) jest procesem produkcyjnym opartym na koncepcji maksymalizacji wydajności przy jednoczesnej minimalizacji odpadów w ramach operacji produkcyjnej. Podstawową zasadą wdrażania lean manufacturing jest wyeliminowanie marnotrawstwa po to, aby ciągle udoskonalać proces zarządzania produkcją. Przy zmniejszeniu ilości odpadów, szczupła produkcja w sposób zrównoważony zapewnia pewną wartość dla klienta. Rodzaje marnotrawstwa obejmują procesy, czynności, produkty lub usługi, które wymagają zarówno czasu, umiejętności jak i pieniędzy. Mogą one obejmować niewykorzystane talenty, nadmierne zasoby lub nieefektywne procesy i procedury.

Asiston Produkcja pozwala w łatwy sposób zarządzać operacjami produkcyjnymi. Dzięki systemowi istnieje możliwość usunięcia wielu nieefektywności co znacznie usprawni usługi, obniży koszty i ostatecznie pozwoli zapewnić oszczędności dla konkretnego produktu lub usługi w łańcuchu dostaw do Klienta.

System MES to proste zarządzanie produkcją

Manufacturing Execution System (system realizacji produkcji MES) jest systemem informatycznym, który monitoruje, steruje oraz łączy wieloczęściowe systemy produkcyjne oraz przepływy danych w hali produkcyjnej. Podstawowym celem MES jest zagwarantowanie wydajnej realizacji operacji produkcyjnych oraz poprawa efektywności produkcji.

Asiston Produkcja pomaga osiągnąć ten cel zbierając i śledząc szczegółowe dane dotyczące całego cyklu produkcyjnego w czasie rzeczywistym – zaczynając od wydania zamówienia, aż do fazy dostarczenia gotowego produktu. System do zarządzania produkcją zbiera informacje o pochodzeniu produktu, wydajności, jego tożsamości czy gospodarce materiałowej oraz innych działaniach przedsiębiorstwa. Zebrane dane pomagają zrozumieć np. aktualne ustawienie hali produkcyjnej, co może pomóc lepiej zoptymalizować proces produkcyjny.

Aktualnie rozwiązania MES są dziś dla większości producentów główną metodą zarządzania produkcją. Ważne jest, aby zarządzać nią w taki sposób, żeby była ona skupiona na kliencie
i równocześnie wspomogła również udoskonalić się jako dostawca.

MES jest często zintegrowany z ERP, zarządzaniem łańcuchem dostaw, zarządzaniem cyklem życia produktu i innymi kluczowymi systemami informatycznymi.

Kluczowe korzyści z korzystania z MES obejmują:

 • większą satysfakcję klienta,
 • poprawioną zgodność z przepisami,
 • lepszą widoczność łańcucha dostaw,
 • skrócony czas cyklu produkcyjnego,
 • eliminację formalności i procesów ręcznego wprowadzania danych,
 • skrócony czas realizacji zamówienia,
 • niższe koszty pracy,
 • lepsze wykorzystanie maszyn

Obsługiwane urządzenia przez system zarządzania produkcją

Asiston Produkcja współpracuje z:

 • kolektorami danych
 • czytnikami kodów kreskowych
 • drukarkami
 • laptopami
 • tabletami
 • Logo VitaExpress
 • Veggie Fresh
 • Logo spar
 • Logo profesjonal
 • Logo forlight
 • Logo premium
 • Logo patro
 • Logo ovs
 • natcom
 • Logo ms refrigeration
 • Logo Metalustic
 • Logo Instytut LW