Asiston Produkcja

 Aplikacja usprawniająca procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie

W sposób kompleksowy wspomaga kluczowe obszary związane z organizacją procesu produkcyjnego takie jak planowanie, zarządzanie i rozliczanie produkcji w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych w średnich i dużych firmach.

Funkcjonalności systemu

Receptura

Moduł umożliwia zarządzanie strukturą produkcyjną, pozwala na kontrolę gniazd i maszyn, wspiera zarządzanie partiami surowców oraz pozwala harmonogramować produkcję. W module określana jest nazwa produktu końcowego, potrzebne materiały, wykonywane czynności, stosowane półprodukty, zamienniki czy narzuty.

Kontrola składu surowcowego

Integracja z systemem sprzedaży Subiekt NEXO oraz dokumentacją dyspozycji wydania z magazynu na potrzeby produkcji pozwalają na kontrolę składu danego surowca.

Zaopatrzenie

Moduł umożliwia określenie przyszłego zapotrzebowania na surowce niezbędne do produkcji. Na podstawie stanów minimalnych, zamówień od odbiorców, aktualnego stanu i rotacji towarów następuje wyliczenie ilości potrzebnych surowców oraz wygenerowanie odpowiednich zamówień do dostawców.

Harmonogram produkcji

Rozwiązanie pozwala na tworzenie, kontrolę i modyfikację rozplanowania produkcji w czasie. Mechanizm wspomaga handlowców podczas uzyskiwania informacji o możliwych terminach realizacji zamówień już na etapie ofertowania.

Kontrola jakości

Moduł pozwala na rejestrację specyfikacji jakościowych umożliwiających określanie badanych parametrów i kryteriów koniecznych do spełnienia przez produkty.

Operacje technologiczne

Moduł pozwala na określenie pracochłonności produkcji, obciążenia maszyn i personelu na podstawie uwzględnionych w recepturach procesów i wykonywanych operacji technologicznych oraz wykorzystywanych maszyn.

Kompletacja i konfekcjonowanie

Aplikacja pozwala nie tylko na sprawne rozliczanie możliwych dekompletacji, ale także na lepsze zarządzanie odpadami produkcyjnymi. Moduł uwzględnia możliwość przekształcenia jednego towaru w kilka lub odwrotnie.

Koszty produkcyjne

Poprzez zastosowanie receptur produkcyjnych możliwe jest wspomaganie kalkulacji planowanego kosztu wytworzenia towaru. Pozwala to na bieżącą kontrolę kosztów wytworzenia przez ich porównanie z faktycznymi kosztami produkcji czy z kosztami przewidywanymi.

​Korzyści dla Klienta

  • poprawa organizacji procesu produkcyjnego i przepływu informacji
  • zwiększenie efektywności pracy
  • podgląd i analiza bieżącej produkcji i zleceń
  • polepszenie terminowości realizacji zleceń
  • ułatwienie harmonogramowania i nadzorowanie postępu
  • poprawienie procesów zaopatrzenia związanych z realizacją zleceń
  • kalkulacja kosztów produkcji