Nowoczesne zarządzanie produkcją dla firmy Wanas

Firma ma w swojej ofercie nowoczesne centrale wentylacyjne

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja

System zarządzania produkcją dla firmy Wanas

Firma Wanas jest polskim producentem nowoczesnych central wentylacyjnych. Siedziba znajduje się w Rzeszowie w województwie podkarpackim. Odbiorcami produktów są jednak nie tylko klienci z Polski. Firma od 2015 roku prężnie rozwija się także poza granicami naszego kraju, dostarczając odbiorcom innowacyjne rekuperatory. Wiele lat pracy w branży wentylacyjnej oraz grzewczej, pozwoliło na nabycie sporego doświadczenia, a to z kolei zaowocowało powstaniu nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań, które zapewniają wysoki poziom komfortu użytkowania.

Wyzwanie

Rekuperatory Wanas spełniają wszystkie wymagania UE wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych. Producent dąży do zapewnienia produktów najwyższej jakości – od projektu do produkcji.

W związku z dynamicznym rozwojem, firma zdecydowała się na wdrożenie systemu do zarządzania produkcją Asiston Produkcja, który pozwoli m.in. na zaplanowanie produkcji, obsługę zleceń produkcyjnych i jej automatyczne rozliczenie.

Rozwiązanie

Wdrożyliśmy nasz autorski system do zarządzania produkcją, zintegrowany z systemem Navireo oraz dedykowanym programem lojalnościowym. Ponadto:

 • Stworzyliśmy moduł tworzenia receptur produkcji, który pozwala na ułożenie drzewka operacji. Wskazuje to kolejność produkcji. Do każdej dodanej operacji istnieje możliwość przypisania odpowiednich składników, maszyn, obsady, określenia produktów wyjściowych oraz zaznaczenie opcji dodatkowych takich jak, m.in. Kontrola jakości czy Wydruk etykiet.
 • Najważniejszym elementem jest tworzenie zleceń produkcyjnych, które w naszym rozwiązaniu można zaplanować na trzy sposoby: na podstawie zamówienia od klienta, na podstawie zagregowanych zamówień od klientów oraz na stan. W zleceniach produkcyjnych wybieramy odpowiednią recepturę na wykonanie naszego produktu, a to z kolei wylicza czas produkcji.
 • Harmonogram produkcji jest wizualną częścią aplikacji, która obrazuje ułożenie poszczególnych operacji na poszczególnych maszynach. Pokazuje planowane daty i godziny rozpoczęcia operacji oraz planowane daty i godziny ich zakończenia.
 • Modułem ułatwiającym realizację zleceń produkcyjnych jest specjalnie utworzony moduł: Panel Operatora. Pracownicy produkcji przypisani do stanowisk pracy, widzą zadania, które są do nich przypisane. Zadania rozpoczynają się i są zakończone przy pomocy przycisku „Start” oraz „Stop”. W zależności od nadanych im uprawnień, oprócz rozliczania postępów swojej pracy mogą: drukować etykiety, przeprowadzać kontrole jakości itp.
 • W każdym zleceniu produkcyjnym kierownik produkcji ma stały dostęp do postępów wybranego zlecenia – widzi postępy prac, przez którego pracownika została zrealizowana dana operacja lub partia, ile czasu poświęcił na realizację zadań oraz jakie ilości surowców zostały przez niego wykorzystane.
 • Dzięki integracji aplikacji z systemem ERP, nie ma konieczności ręcznego wprowadzania i aktualizowania dokumentów, ponieważ dokumenty generują się automatycznie. Po zakończeniu produkcji, w systemie ERP powstają dokumenty PW na wyrób gotowy oraz RW na wykorzystane składniki. Wykorzystanie flag własnych w systemie ERP, pozwala na przesłanie informacji o obecnym statusie realizacji zlecenia.
 • Dodatkowym rozwiązaniem (poza modułami do zarządzania produkcją) jest moduł wydań. Na podstawie zamówienia od Klienta możemy zrealizować wydanie. Wydając produkty, skanowane są numery seryjne urządzeń, co z kolei pozwala na zachowanie historii, które modele i z której partii zostały wysłane do jakich kontrahentów.
 • Dla uporządkowania zgłoszeń reklamacyjnych wdrożony został moduł Serwis, w którym można wygenerować zlecenie serwisowe i obsłużyć reklamację gwarancyjną lub pogwarancyjną.
 • Pełne statystki i raporty pozwalają na szybkie zdobycie konkretnych danych – podsumowanie czasu trwania produkcji, kosztów wytworzenia produktów, wyniki kontroli jakości itd.

Rezultat

 • Usprawniona praca na produkcji poprzez dołączenie niezbędnej dokumentacji i instrukcji wraz ze zleceniami produkcyjnymi.
 • Zautomatyzowany proces dystrybucji zadań dla poszczególnych pracowników.
 • Pełen nadzór nad produkcją z dowolnego miejsca i urządzenia.
 • Krótszy czas zbierania danych dotyczących etapu realizacji zlecenia, przestojów, awarii.
 • Wizualizacja harmonogramu w postaci wykresu Gantta w sposób planowany i rzeczywisty.
 • Szybka analiza wszystkich etapów produkcji dzięki przejrzystej wizualizacji.
 • Usprawniona obsługa klienta i komunikacja między działem handlowym, a produkcyjnym.
 • Śledzenie partii, identyfikacja surowców, zestawienie danych i kosztów.
 • Prostsze zarządzenie procesami produkcyjnymi i efektywne planowanie produkcji.
 • Precyzyjne rozliczenie kosztów produkcji.