Systemy kadrowe, czyli systemy dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa.

Systemy kadrowe służą zarządzaniu zasobami ludzkimi i powiązanymi procesami przez cały cykl życia pracownika. Umożliwiają firmie pełne zrozumienie swoich pracowników przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi i przepisami prawa pracy. Profesjonalny system kadrowy posiada funkcjonalności odpowiednie do zarządzania czasem pracy pracowników i rozliczania ich z wykonywanych zadań, przyczyniając się do wzrostu efektywności zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.

praca biurowa

Liderzy HR i pracownicy są głównymi użytkownikami, ponieważ prowadzą codzienne operacje siły roboczej i są odpowiedzialni za zgodność i raportowanie wyników. Jednak HR nie jest jedynym działem, który czerpie korzyści z systemu kadrowego. Firmy mogą zapewnić menedżerom i pracownikom “samoobsługę” przy wykonywaniu typowych zadań — jest to ważny punkt dla młodszych pracowników. Kierownicy mogą używać systemu kadrowego do generowania danych na temat trendów i ich konsekwencji biznesowych. A biorąc pod uwagę, że koszty kadrowe to jedne z największych wydatków ponoszonych przez firmę, integracja systemu kadrowego z systemem księgowym jest nieoceniona dla zespołów finansowych.

Pracownicy w firmie to nie tylko realizacja ich obowiązków, ale także obowiązków pracodawcy. Jak odnaleźć się w gąszczu przepisów i zarządzać efektywnie zasobami ludzkimi? Najlepiej wykorzystując w firmie system kadrowy dostosowany do specyfiki działalności przedsiębiorstwa. System kadrowy pozwala zarządzać pracownikami, w tym wszystkimi kwestiami związanymi z zatrudnianiem. Mowa tutaj między innymi o badaniach lekarskich, kursach bhp, nagrodach, karach, historii zatrudnienia, podziale na grupy, przypisywaniu cech, zdjęciach pracownika i wielu innych kwestiach. Dzięki systemowi kadrowemu możesz w jednym miejscu zarządzać pracownikami i organizować działania HR w Twojej firmie.

Planuj i kontroluj pracę pracowników

Jeśli chcesz, aby pracownicy spędzali czas w Twojej firmie efektywnie i wydajnie, warto odpowiednio wcześnie planować im pracę dostosowaną do ich umiejętności i możliwości. Profesjonalny system kadrowy posiada funkcjonalności do zarządzania czasem pracy pracowników i rozliczania ich z wykonywanych zadań. W połączeniu z wdrażaniem ścieżek rozwoju pracowników na poszczególnych stanowiskach, system kadrowy przyczyni się wzrostu efektywności zasobów ludzkich w Twojej firmie.

pracownicy

Aby utrzymać w firmie przeszkolony personel, powinieneś zadbać o właściwy system wynagrodzeń pracowniczych oraz o właściwe zaplanowanie karier. Profesjonalny system kadrowy pozwala prowadzić unikalny i elastyczny system wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników. Ponadto, system kadrowy umożliwia modelowanie wynagradzania pracowników zgodnie z ich kompetencjami i wynikami. Rozwiązania kadrowe możesz też wykorzystywać jako narzędzie strategiczne dla utrzymania ważnych dla Twojej firmy kompetencji.

Nowoczesny system kadrowy to rozwiązanie, z którego możesz korzystać z każdego miejsca z dostępem do Internetu. Dostęp poprzez przeglądarkę internetową pomoże wykonywać nawet w czasie delegacji wiele czynności związanych z kadrami Twojej firmy (między innymi akceptowanie urlopów, kontrola zadań pracowników, przypisywanie nowych zadań czy organizowanie szkoleń BHP).

Administrowanie świadczeniami
Pomaga specjalistom HR w opracowywaniu planów, konfigurowaniu zasad kwalifikowalności oraz dokonywaniu płatności lub wpłat na rzecz dostawców świadczeń. Oferuje również samoobsługową otwartą rejestrację i integruje koszty świadczeń z księgowością.

 

Scentralizowana dokumentacja pracowników
Zapewnia jedno repozytorium, w którym przechowywane są, aktualizowane i utrzymywane wszystkie dokumenty pracowników. Pozwala na lepsze raportowanie oraz obniża koszty zapewnienia zgodności i przygotowania do audytów.

 

Raportowanie i analityka

Zapewnia możliwość uruchamiania raportów operacyjnych w celu śledzenia informacji HR, pełnego raportowania zgodności, opracowywania kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w celu pomiaru wydajności procesów HR i osadzania wskaźników HR w pulpitach finansowych w celu analizy, planowania i podejmowania decyzji w całej firmie.

 

Czas i obecność
Zapewnia możliwość przetwarzania wniosków o urlopy i zarządzania saldami urlopów, planowaniem pracowników i zarządzaniem nieobecnościami, a także umożliwia integrację kart czasu pracy z listą płac i projektami.

 

 

Program wspomagający prowadzenie kadr i płac

InsERT Gratyfikant GT
Nowoczesny system kadrowo-płacowy dla Twojej firmy. Proponowane rozwiązanie posiada rozbudowane funkcjonalności będące niezbędnymi elementami w dziale kadr i płac w małych i średnich przedsiębiorstwach różnych branż. Gratyfikant GT jest programem dedykowanym osobom, które w małych i średnich firmach zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym. Gratyfikant GT posiada rozbudowane funkcjonalności będące niezbędnymi w dziale kadr i płac. Umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat i rachunków.

 

Możliwości programu Gratyfikant GT

 • ewidencja umów o pracę,
 • planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę,
 • ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich,
 • rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika,
 • definicje list płac i zestawów płacowych.

Zadaniem systemu kadrowego jest automatyzacja procesów HR oraz umieszczenie informacji i zarządzania zadaniami HR na wyciągnięcie ręki specjalistów HR, menedżerów i pracowników. Procesy te są czasochłonne, gdy są wykonywane ręcznie, a przechowywanie danych pracowników w formie papierowej ma wpływ na wydajność i bezpieczeństwo.

Zautomatyzowany system kadrowy zapewnia potężne rozwiązanie w codziennych procesach HR, skracając czas spędzony na administracji HR. Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie maksymalizuje zaangażowanie pracowników i poprawia wydajność operacyjną.

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem Systemu WMS w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107