Systemy kadrowe czyli systemy dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa

System kadrowy

Systemy kadrowe czyli systemy dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa

Systemy kadrowe służą zarządzaniu zasobami ludzkimi i powiązanymi procesami przez cały cykl życia pracownika. Umożliwiają firmie pełne zrozumienie swoich pracowników przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze zmieniającymi się przepisami podatkowymi i przepisami prawa pracy. Profesjonalny system kadrowy posiada funkcjonalności odpowiednie do zarządzania czasem pracy pracowników i rozliczania ich z wykonywanych zadań, przyczyniając się do wzrostu efektywności zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.

Liderzy HR i pracownicy są głównymi użytkownikami, ponieważ prowadzą codzienne operacje siły roboczej i są odpowiedzialni za zgodność i raportowanie wyników. Jednak HR nie jest jedynym działem, który czerpie korzyści z systemu kadrowego. Firmy mogą zapewnić menedżerom i pracownikom “samoobsługę” przy wykonywaniu typowych zadań —jest to ważny punkt dla młodszych pracowników. Kierownicy mogą używać systemu kadrowego do generowania danych na temat trendów i ich konsekwencji biznesowych. A biorąc pod uwagę, że koszty kadrowe to jedne z największych wydatków ponoszonych przez firmę, integracja systemu kadrowego  z systemem księgowym jest nieoceniona dla zespołów finansowych. 

Zarządzaj pracownikami

Pracownicy w firmie to nie tylko realizacja ich obowiązków, ale także obowiązków pracodawcy. Jak odnaleźć się w gąszczu przepisów i zarządzać efektywnie zasobami ludzkimi? Najlepiej wykorzystując w firmie system kadrowy dostosowany do specyfiki działalności przedsiębiorstwa. System kadrowy pozwala zarządzać pracownikami, w tym wszystkimi kwestiami związanymi z zatrudnianiem. Mowa tutaj między innymi o badaniach lekarskich, kursach bhp, nagrodach, karach, historii zatrudnienia, podziale na grupy, przypisywaniu cech, zdjęciach pracownika i wielu innych kwestiach. Dzięki systemowi kadrowemu możesz w jednym miejscu zarządzać pracownikami i organizować działania HR w Twojej firmie.

Planuj i kontroluj pracę pracowników

Jeśli chcesz, aby pracownicy spędzali czas w Twojej firmie efektywnie i wydajnie, warto odpowiednio wcześnie planować im pracę dostosowaną do ich umiejętności i możliwości. Profesjonalny system kadrowy posiada funkcjonalności do zarządzania czasem pracy pracowników i rozliczania ich z wykonywanych zadań. W połączeniu z wdrażaniem ścieżek rozwoju pracowników na poszczególnych stanowiskach, system kadrowy przyczyni się wzrostu efektywności zasobów ludzkich w Twojej firmie.

Uporządkuj system wynagrodzeń w Twojej firmie

Aby utrzymać w firmie przeszkolony personel, powinieneś zadbać o właściwy system wynagrodzeń pracowniczych oraz o właściwe zaplanowanie karier. Profesjonalny system kadrowy pozwala prowadzić unikalny i elastyczny system wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników. Ponadto, system kadrowy umożliwia modelowanie wynagradzania pracowników zgodnie z ich kompetencjami i wynikami. Rozwiązania kadrowe możesz też wykorzystywać jako narzędzie strategiczne dla utrzymania ważnych dla Twojej firmy kompetencji.

Miej wgląd w dokumenty kadrowe z każdego miejsca

Nowoczesny system kadrowy to rozwiązanie, z którego możesz korzystać z każdego miejsca z dostępem do Internetu. Dostęp poprzez przeglądarkę internetową pomoże wykonywać nawet w czasie delegacji wiele czynności związanych z kadrami Twojej firmy (między innymi akceptowanie urlopów, kontrola zadań pracowników, przypisywanie nowych zadań czy organizowanie szkoleń BHP).

Najważniejsze funkcje systemów kadrowych

Administrowanie świadczeniami

Pomaga specjalistom HR w opracowywaniu planów, konfigurowaniu zasad kwalifikowalności oraz dokonywaniu płatności lub wpłat na rzecz dostawców świadczeń. Oferuje również samoobsługową otwartą rejestrację i integruje koszty świadczeń z księgowością.

Scentralizowana dokumentacja pracowników

Zapewnia jedno repozytorium, w którym przechowywane są, aktualizowane i utrzymywane wszystkie dokumenty pracowników. Pozwala na lepsze raportowanie oraz obniża koszty zapewnienia zgodności i przygotowania do audytów.

Raportowanie i analityka

Zapewnia możliwość uruchamiania raportów operacyjnych w celu śledzenia informacji HR, pełnego raportowania zgodności, opracowywania kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w celu pomiaru wydajności procesów HR i osadzania wskaźników HR w pulpitach finansowych w celu analizy, planowania i podejmowania decyzji w całej firmie.

Czas i obecność

Zapewnia możliwość przetwarzania wniosków o urlopy i zarządzania saldami urlopów, planowaniem pracowników i zarządzaniem nieobecnościami, a także umożliwia integrację kart czasu pracy z listą płac i projektami. 

Program wspomagający prowadzenie kadr i płac

InsERT Gratyfikant GT

Nowoczesny system kadrowo-płacowy dla Twojej firmy. Proponowane rozwiązanie posiada rozbudowane funkcjonalności będące niezbędnymi elementami w dziale kadr i płac w małych i średnich przedsiębiorstwach różnych branż. Gratyfikant GT jest programem dedykowanym osobom, które w małych i średnich firmach zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym. Gratyfikant GT posiada rozbudowane funkcjonalności będące niezbędnymi w dziale kadr i płac. Umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnego rodzaju umów, ewidencjonowanie wypłat i rachunków.

Możliwości programu Gratyfikant GT

  • ewidencja umów o pracę
  • planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę
  • ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich
  • rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika
  • definicje list płac i zestawów płacowych

Zadaniem systemu kadrowego jest automatyzacja procesów HR oraz umieszczenie informacji i zarządzania zadaniami HR na wyciągnięcie ręki specjalistów HR, menedżerów i pracowników. Procesy te są czasochłonne, gdy są wykonywane ręcznie, a przechowywanie danych pracowników w formie papierowej ma wpływ na wydajność i bezpieczeństwo.

Zautomatyzowany system kadrowy zapewnia potężne rozwiązanie w codziennych procesach HR, skracając czas spędzony na administracji HR. Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie maksymalizuje zaangażowanie pracowników i poprawia wydajność operacyjną.