9 kroków do skutecznego wdrożenia WMS

Odkryj kluczowe kroki, które zapewnią efektywne wdrożenie systemu zarządzania magazynem (WMS). Przygotowaliśmy 9 niezawodnych strategii, które umożliwią Ci maksymalne wykorzystanie potencjału WMS w Twoim biznesie.

System WMS, jako narzędzie do zarządzania magazynem.

System zarządzania magazynem (WMS) to oprogramowanie, które skupia się na zarządzaniu procesami magazynowymi od momentu otrzymania towaru aż do jego wysyłki. W kontekście zarządzania przedsiębiorstwem WMS jest jednym z najważniejszych narzędzi, gdyż pomaga w sprawowaniu kontroli nad magazynem w sposób bardziej efektywny i wydajny.

Funkcje systemu WMS

WMS oferuje wiele funkcji, które ułatwiają codzienne działania magazynowe. Dzięki nim zapewniona jest pełna kontrola nad operacjami magazynowymi, umożliwiając zautomatyzowanie procesów, minimalizację błędów oraz redukcję kosztów, co za tym idzie maksymalizację zysku. Oto niektóre z ról, jakie pełni system:

 • zarządzanie zapasami, czyli kontrolowanie ilości produktów znajdujących się w magazynie, planowanie ich dostaw i dystrybucji,
 • monitorowanie terminów ważności towarów oraz zarządzanie ich przepływem, dzięki któremu można uniknąć sytuacji, gdzie przeterminowane produkty trafiają na półki sklepowe,
 • optymalizacja wykorzystania przestrzeni magazynowej, która pozwala na skuteczne zaplanowanie miejsca na hali (artykuły, które są szybko wyprzedawane, znajdują się w miejscach, do których dojście jest szybkie i przystępne).
 • śledzenie przesyłek oraz przewoźników, co pozwala na bieżąco monitorować procesy dostaw i zapewnić klientom wysoką jakość obsługi.

Określenie potrzeb przedsiębiorstwa, a funkcje systemu – czyli analiza przedwdrożeniowa i jej korzyści.

Pierwszym krokiem do skutecznego wdrożenia WMS jest określenie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania magazynem. Etap ten jest częścią analizy przedwdrożeniowej, która jest niezwykle ważna podczas implementacji systemu. Analiza przedwdrożeniowa ma na celu zdefiniowanie i zaplanowanie odpowiedniej strategii wdrożenia WMS, która uwzględni potrzeby organizacji oraz cele biznesowe. Aby je ustalić, należy przede wszystkim zbadać i zdefiniować charakterystykę działalności przedsiębiorstwa, m.in.:

 

 • rodzaj i ilość magazynowanych towarów,
 • częstotliwość dostaw,
 • rotacja zapasów,
 • rozmiar magazynu,
 • wymagania dotyczące transportu i dystrybucji towarów.

 

Celem określenia potrzeb firmy jest zebranie informacji na temat: procesów zachodzących w magazynie, zapotrzebowania na WMS oraz funkcjonalności systemu. Ten etap jest kluczowy w procesie wdrożeniowym, gdyż dzięki niemu potrzeby i wymagania w zakresie zarządzania magazynem są precyzyjnie określone.

Rozbudowa oprogramowania dla WMS i wynikające z niej zalety.

Kolejnym krokiem do skutecznego wdrożenia systemu WMS jest możliwość rozbudowy oprogramowania, umożliwiająca organizacjom dostosowanie procesów magazynowych do zmieniających się potrzeb rynkowych. Aby system mógł spełnić swoje zadania, musi być dostosowany do wymagań firmy i branży, w której działa.

 

Rozbudowa programu w systemie oferuje wiele korzyści:

 • optymalizuje procesy magazynowe zgodnie z wymaganiami firmy – rozwój oprogramowania może umożliwić dodanie specjalnych funkcjonalności, które pomogą w zarządzaniu wybranymi procesami magazynowymi,
 • możliwość integracji z innymi systemami w firmie – integracja, np. z systemem ERP umożliwia synchronizację danych między tymi systemami,
 • wprowadzenie nowych technologii, które przyspieszą procesy magazynowe i zwiększą ich wydajność – wdrożenie automatycznych systemów sortowania i etykietowania towarów, czy zastosowanie technologii RFID.

Potrzeby i wymagania magazynu oraz ich związek z wyborem dostawcy.

Aby system WMS został efektywnie wdrożony, kolejnym krokiem powinna być weryfikacja dostawcy. Polega ona na sprawdzeniu informacji dotyczących firmy dostarczającej oprogramowanie. Przed podjęciem decyzji o wyborze dostawcy, warto się zastanowić nad potrzebami i wymaganiami magazynu oraz nad tym, jakie funkcje i możliwości są kluczowe dla przedsiębiorstwa. Wszystkie te informacje będą pomocne przy wyborze dostawcy, który najlepiej spełni oczekiwania przedsiębiorstwa.

 

W tej sytuacji istotne jest także zweryfikowanie dostępnych opcji:

 • skontaktowanie się z firmami logistycznymi,
 • zapoznanie się z wersjami demonstracyjnymi systemów WMS,
 • weryfikacja doświadczenia i renomy dostawcy,
 • upewnienie się, że dostawca oferuje odpowiednie szkolenia i wsparcie techniczne,
 • weryfikacja kosztów umowy,
 • weryfikacja posiadania opieki posprzedażowej.

Wybór odpowiedniego rodzaju systemu WMS.

Po weryfikacji ofert dostawców warto się zastanowić nad tym, który rodzaj systemu WMS będzie najbardziej adekwatny dla przedsiębiorstwa. Wybór odpowiedniego rodzaju WMS może być trudny, ponieważ na rynku dostępnych jest wiele różnych typów systemów.

 

WMS na serwerze lokalnym

WMS na serwerze lokalnym to system, który działa na serwerze fizycznym, znajdującym się w magazynie lub siedzibie firmy. Ten rodzaj WMS zapewnia pełną kontrolę nad systemem i danymi magazynowymi, ale wymaga znaczących nakładów finansowych na zakup, utrzymanie sprzętu i oprogramowania. Ponadto, w przypadku awarii sprzętu lub problemów z zasilaniem, system może przestać działać.

 

WMS w chmurze

WMS w chmurze to system, który działa na zdalnym serwerze, a dane magazynowe są przechowywane w chmurze. Ten rodzaj WMS zapewnia elastyczność, a także eliminuje potrzebę zakupu i utrzymania własnego sprzętu i oprogramowania. Ponadto, system jest dostępny z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu. Jednak korzystanie z systemu w chmurze może wiązać się z opłatami abonamentowymi i ryzykiem utraty danych w przypadku problemów z dostępem do chmury.

 

WMS open source

WMS open source to system, którego kod źródłowy jest dostępny publicznie i można go modyfikować oraz dostosować do swoich potrzeb. Ten rodzaj WMS zapewnia dużą elastyczność i możliwość personalizacji, ale wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej i czasu na dostosowanie systemu do swoich potrzeb. Ponadto, brak wsparcia technicznego może okazać się problematyczny w przypadku awarii lub innych problemów technicznych.

Konfiguracja systemu

Wdrażanie systemu WMS to złożony proces wymagający precyzyjnego planu, aby zapewnić płynne przejście od istniejących procedur do nowoczesnych rozwiązań. Konfiguracja systemu jest istotnym etapem, obejmującym proces identyfikacji i opis różnych parametrów funkcji, takich jak zarządzanie lokalizacjami oraz tworzenie reguł dotyczących akceptacji, przyjęć, przesunięć i wydań magazynowych.

 

Konfiguracja systemu WMS zaczyna się od zarządzania lokalizacjami. Konieczne jest zdefiniowanie stref magazynowych uwzględniając między innymi wysokość regałów, liczbę przęseł, klasę rotacyjności towarów na wybranej lokalizacji. Wszystkie te działania mają na celu usprawnienie wdrożenia i efektywnego korzystania z systemu.

 

Należy pamiętać także o tworzeniu usystematyzowanych procesów dotyczących przyjęć i wydań towarów. W tym kontekście konieczne jest sprecyzowanie kryteriów przyjmowania towarów do określonych lokalizacji oraz reguł dotyczących priorytetów kompletacji zamówień.

 

Istotnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę przy wdrożeniu, jest integracja systemu WMS z istniejącymi systemami w przedsiębiorstwie, zwłaszcza z systemem ERP, który wspomaga planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Zapewnienie płynnej wymiany danych między systemami jest kluczowe dla uniknięcia błędów oraz zapewnienia spójności danych na różnych poziomach organizacji.

Szkolenie personelu

Poprawnie zorganizowane i przeprowadzone szkolenia są kluczowe dla zapewnienia, że personel będzie w pełni wykorzystywał potencjał nowego systemu, a także dla minimalizacji ryzyka błędów i przestojów w procesach magazynowych.

 

Dokładna analiza potrzeb szkoleniowych personelu jest podstawą do rozpoczęcia szkoleń. Należy zidentyfikować pracowników, którzy będą korzystali z systemu WMS oraz określić ich aktualne umiejętności i wiedzę związaną z procesami magazynowymi.

 

Podczas szkoleń z obsługi systemu WMS prowadzący koncentrują się na przekazywaniu praktycznej wiedzy związanej z korzystaniem z interfejsu systemu. Po przeprowadzonym szkoleniu pracownicy powinni być w stanie płynnie i efektywnie poruszać się po systemie.

 

Wdrażanie systemu WMS często wiąże się ze zmianami bądź też wprowadzaniu całkowicie nowych procesów magazynowych. Dlatego kluczowym elementem szkoleń jest edukacja związana z nowymi procedurami. Pracownicy powinni zrozumieć, jak nowy system wpłynie na ich codzienną pracę i jak dostosować się do nowych wymagań.

 

Aby umożliwić praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, warto uwzględnić w planie szkoleń praktyczne ćwiczenia i symulacje, podczas których pracownicy mają możliwość przetestowania systemu WMS w kontrolowanych warunkach. Pozwoli to pracownikom lepiej zrozumieć, jak efektywnie wykorzystać nowe narzędzie w realnych sytuacjach.

Monitorowanie i optymalizacja

Samo wdrożenie systemu WMS to jedynie początek pracy. Kluczowym elementem sukcesu jest ciągłe monitorowanie jego efektywności oraz odpowiednie dostosowywanie do zmieniających się potrzeb firmy i branży.

 

Ważnym aspektem monitorowania jest ocena satysfakcji użytkowników z wdrożonego systemu. Zbieranie opinii pracowników magazynu na temat użyteczności, wydajności i ewentualnych problemów pozwala na szybkie reagowanie na sygnały zwrotne oraz dostosowywanie systemu do rzeczywistych potrzeb użytkowników ze strony dostawcy systemu.

 

Zmiany w strukturze firmy, takie jak rozszerzenie oferty produktowej, zmiana procesów biznesowych mogą wpływać na efektywność systemu WMS. Monitorowanie tych zmian i dostosowywanie konfiguracji systemu są kluczowe dla utrzymania spójności między systemem a rzeczywistymi potrzebami firmy. Przy użyciu zaawansowanych raportów i analiz danych, przedsiębiorstwo może identyfikować trendy, prognozować zapotrzebowanie oraz podejmować decyzje oparte na danych, co przyczynia się do skutecznej optymalizacji.

 

Monitorowanie systemu WMS obejmuje także gotowość do reakcji na kryzysy i nieprzewidziane sytuacje. Przedsiębiorstwo powinno posiadać plan awaryjny oraz procedury postępowania w przypadku awarii systemu lub innych nagłych zdarzeń.


Powiązane:

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem systemu w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107