System magazynowy dla Reh4Mat

Firma jest wiodącym producentem sprzętu ortopedycznego

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

System kontroli przyjęć i wydań magazynowych dla Reh4Mat

REH4MAT jest wiodącym producentem sprzętu ortopedycznego. Firma produkuje m.in. ortezy, gorsety, pasy, materace, poduszki oraz inne akcesoria medyczne. Przedsiębiorstwo nie ogranicza się jedynie do produkowania i dostarczania standardowych produktów zawartych w głównej ofercie, ale wykonuje również wyroby medyczne pod indywidualne zamówienia. Produkty firmy można znaleźć zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.

Dla REH4MAT wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

Celem zaprojektowania i wdrożenia systemu kontroli przyjęć i wydań magazynowych było zoptymalizowanie procesów kompletacji zamówień.

Po przeprowadzonych analizach i powstałych potrzebach, zostały wprowadzone następujące funkcjonalności:

  • Przyjęcia – moduł pozwala na przyjmowanie towarów na magazyny poprzez zeskanowanie kodów kreskowych produktów i wybraniu lokalizacji. Po zatwierdzeniu przyjęcia towarów, informacje o dodanych stanach magazynowych zostają wysłane do Subiekta, w którym tworzone są dokumenty PZ/PW.
  • Wydania – w tym module przeprowadzany jest proces wydawania produktów na podstawie zamówienia. Po złożeniu zamówienia przez klienta, magazynier otrzymuje wykaz towarów do zebrania z magazynu, a następnie spakowania. Zamieszczona na liście dokładna lokalizacja umiejscowienia produktów powoduje, że pracownik dokładnie wie, skąd pobrać towar . Poprzez wykorzystanie czytnika kodów kreskowych może szybko skompletować zamówienie. Po zakończeniu pakowania tworzone są dokumenty WZ, a zamówieniom zostaje przypisana odpowiednia flaga w Subiekcie.
  • Projekty wyrobów – moduł pozwala na zdefiniowanie produktu w postaci zestawu (składa się z kilku innych produktów). Jeśli podczas przyjęcia pracownik wybierze dany zestaw, wówczas zostaną wygenerowane dokumenty PW (zestaw) oraz RW (produkty wchodzące w jego skład)
  • Raporty – pozwalają dostarczyć informacji dotyczących m.in. prognozowania zakupów, wydajności pracowników, braków towarów itp.
  • Administracja – w tym module możliwe jest tworzenie użytkowników systemu wraz z przypisywaniem im uprawnień. Dodatkowo istnieje możliwość określenia zadań, jakie system będzie wykonywał z zintegrowanym programem.

System został zintegrowany z programem sprzedażowym Subiekt GT oraz czytnikami kodów kreskowych.

Najważniejsze korzyści dla klienta:
  • Usprawnienie procesów przyjęć i wydań
  • Zwiększenie efektywności przyjęć i wydań magazynowych
  • Większa kontrola nad zamówieniami