Asiston EOD dla Firmy Remondis

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.
Obieg dokumentów

Elektroniczny Obieg Dokumentów dla firmy Remondis

Remondis jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi w różnych obszarach, m.in.: pozyskuje surowce z odpadów, projektuje innowacyjne produkty z materiałów, które pochodzą z recyklingu, oczyszcza ścieki oraz dostarcza alternatywne źródła energii. Firma Remondis zajmuje się także odbiorem i przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych. Wdrożenie systemu Asiston EOD obejmowało parametryzację modułów odpowiadających za elektroniczny obieg dokumentów.

Głównym celem wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla Remondis Sp. z o.o. była poprawa efektywności procesów organizacyjnych poprzez usprawnienie realizowanych zadań, uporządkowanie procedur biurowych oraz skrócenie czasu obiegu informacji i dokumentów.

W aplikacji znalazły się następujące rozwiązania:

 • Faktury
 • Baza klientów
 • Pisma przychodzące
 • Książka nadawcza
 • Obsługa spraw
 • Rejestr umów
 • Rezerwacja zasobów
 • Wizytówki pracowników
 • Rezerwacja zasobów
 • Baza wiedzy
 • Urlopy
 • Delegacje
 • Kalendarz
Główne korzyści dla klienta:
 • Skrócenie czasu obiegu dokumentów
 • Obieg faktury kosztowej oraz pełne automatyczne księgowanie
 • Zwiększenie poziomu monitoringu szybkości i jakości pracy
 • Usprawnienie organizacji pracy
 • Łatwiejsza weryfikacja etapu pracy nad dokumentem i jego lokalizacja
 • Uproszczone procedury składania wniosków urlopowych