Uren Novaberry Sp. z o.o.

Uren Novaberry Sp. z o.o.

Uren Novaberry Sp. z o.o. powstała w 1993 roku na Lubelszczyźnie i jest jednym z największych i najbardziej znanych obszarów rolniczych w Polsce. Spółka pozyskuje owoce od lokalnych sadowników, a następnie przetwarza je zgodnie z wysokimi standardami, które obejmują HACCP i identyfikowalność. Rozbudowany park maszynowy m.in. tunele zamrażające, sortowniki rentgenowskie i laserowe pomaga w zachowaniu znakomitej jakości owoców. Spółka posiada wysokiej jakości i specjalistyczną chłodnię, aby przechowywać produkty w jak najlepszych warunkach.
Firma wdrożyła systemy kontroli i monitorowania jakości zatwierdzone przez międzynarodowe jednostki.

Wyzwanie
Zakład przetwórstwa owoców, jak i chłodnie potrzebują systemu, który zapewni transparentność procesów, dostarczy istotnych danych dotyczących produktów oraz wspomoże zarządzanie częścią magazynową, w taki sposób, by zachowane były wszelkie normy i wymagania branży spożywczej. Dla Uren Novaberry Sp. z o.o. przygotowaliśmy nasz autorski system Asiston WMS, który spełnia powyższe wymagania oraz usprawnia zarządzanie firmą.

Rozwiązanie
Wdrożenie naszego autorskiego systemu Asiston WMS wpłynęło na usprawnienie obsługi procesów magazynowych oraz automatyzację prac na magazynie. Procesy takie jak: przyjęcie, wydanie, przesunięcie międzymagazynowe, inwentaryzacja oraz inne zdarzenia gospodarcze finalizują się wraz z wygenerowaniem odpowiedniego dokumentu w systemie księgowo-magazynowym. Dzięki podziałowi obowiązków w systemie na poszczególne działy: handlowy i magazyn, istnieje możliwość sprawniejszej realizacji zadań.
Rezultat:

  • Automatyzacja prac na magazynie
  • Usprawnienie obsługi procesów magazynowych
  • Automatyczne generowanie dokumentów księgowych
  • Zautomatyzowany proces dystrybucji zadań dla poszczególnych pracowników
  • Pełny nadzór nad magazynami z dowolnego miejsca i urządzenia