Asiston EOD dla Instytutu Lecha Wałęsy

Zaplecze eksperckie dla Lecha Wałęsy w działaniach w kraju i za granicą

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami
Administracja i sądownictwo

Elektroniczny Obieg Dokumentów dla Instytutu Lecha Wałęsy

Instytut Lecha Wałęsy jest fundacją, która skupia różne środowiska społeczne wokół postulowanych przez siebie idei – decentralizacji państwa, stosowania moralnych działań w polityce czy pielęgnacji tradycji niepodległościowej. Instytut stanowi zaplecze eksperckie dla Lecha Wałęsy w działaniach w kraju i za granicą.

Wprowadzenie elektronicznego obiegu informacji, ułatwienie komunikacji i współpracy pomiędzy oddalonymi ośrodkami.

Przygotowanie dedykowanych rozwiązań dla Instytutu było dla nas zadaniem szczególnie prestiżowym, ze względu na związaną z nim osobą Prezydenta RP. Głównym wyzwaniem jakie na nas czekało było usprawnienie i poprawienie dwustronnej komunikacji pomiędzy Instytutem w Warszawie, a Biurem Lecha Wałęsy w Gdańsku. Osoby pracujące w tak odległych miejscach potrzebowały narzędzi, które pozwoliłyby im na bieżącą synchronizację podejmowanych zadań i sprawne przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym.

Przygotowaną aplikację oparliśmy na prostym, ale bardzo wydajnym i elastycznym rozwiązaniu. A mianowicie na rozbudowanym kalendarzu, którego funkcje zostały zaprojektowane i dopasowane do szczegółowych oczekiwań klienta oraz hierarchii organizacji. Dzięki niemu każdy uprawniony pracownik ma wgląd oraz możliwość uzupełniania innych, udostępnionych terminarzy. W ten sposób aplikacja pomaga w szybkim i wygodnym przygotowywaniu harmonogramów zadań pomiędzy oddalonymi terytorialnie organizacjami.

Pracownicy Biura oraz Instytutu, z racji odległości, nie pozostają w bezpośrednim kontakcie. Wspólny terminarz, jest źródłem wielu cennych informacji dotyczących realizowanych projektów, nadchodzących wydarzeń, urlopów itp. Dodatkową funkcją jest możliwość synchronizacji i wgląd w terminarz Lecha Wałęsy, co pozwala na jeszcze pełniejszą koordynację zadań.

Główne korzyści dla Klienta
  • usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami firmy
  • ​wzrost efektywności pracowników
  • ​automatyczna wymiana informacji między pracownikami
  • ​efektywne zarządzanie czasem pracy