Obsługa skupu dla chłodni Profesjonal

Spółka zajmuje się produkcją mrożonek, wytwarzając około 5000 ton rocznie

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu pozwalający rejestrować towary
Świeże owoce Profesjonal

System do obsługi skupu dla chłodni Profesjonal

Chłodnia „Profesjonal” koło Zamościa jest spółką działającą na rynku od 1992 roku. Zajmuje się między innymi produkcją mrożonek i ogółem wytwarza około 5000 ton owoców i warzyw rocznie, przeznaczonych głównie na rynek zagraniczny.

Zaprojektowaliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu.

Projekt dla firmy „Profesjonal” okazał się bardzo ciekawym i wymagającym zadaniem. Ich chłodnia skupuje w dużych ilościach warzywa i owoce od różnych lokalnych plantatorów. Niestety produkty nie posiadają etykiet, które pomogłyby je w przyszłości identyfikować.

Zatem naszym pierwszym zadaniem było przygotowanie łatwego i szybkiego w obsłudze narzędzia, pozwalającego rejestrować towary. Zaprojektowaliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu. Przy jego użyciu pracownicy przygotowują karty przyjętych towarów. Zawierają one m.in. informacje o tym kto odebrał, od kogo pochodzi, kto go dostarczył towar, a także gdzie został umieszczony w chłodni. Na podstawie tak przygotowanego dokumentu generowany jest kod kreskowy, który następnie jest drukowany i naklejany na produkt.

Wdrożone przez nas poglądowe widoki magazynu (np. plan ogólny czy obraz konkretnej półki), prezentują dokładne rozmieszczenie produktów. W systemie odnotowane są ich wszystkie przyjęcia, wydania oraz przesunięcia, dzięki czemu pracownicy zawsze wiedzą co i gdzie się znajduje.

Wzięliśmy także pod uwagę specyficzne warunki panujące w chłodni. Bardzo niska temperatura może powodować awarię sprzętu. Nie mogliśmy ryzykować, że utrudni to pracę firmy, dlatego umożliwiliśmy obsługę ze zdalnego stanowiska wyposażonego w zwykły czytnik kodów. Cały system połączyliśmy w pełni z programem Subiekt GT, do którego dodaliśmy także moduł obsługi skupu. Pozwala on na pełną integrację danych kontrahentów, dostawców, produktów i opakowań.

W trakcie prac okazało się, że opakowania odgrywają ważną rolę w pracy chłodni. Firma wypożycza dostawcom różne typy pojemników, musi zatem prowadzić ich sprawną ewidencję. Przeniesienie tego zadania na elektroniczną płaszczyznę wyeliminowało ryzyko błędu i pozwoliło na prowadzenie bieżącego bilansu wypożyczeń i zwrotów.

Kolejnym wyzwaniem, przed którym stanęliśmy było zagwarantowanie poprawności ważenia skupowanych produktów. Zaprojektowany przez nas system połączyliśmy z używanym przez klienta sprzętem firmy FAWAG. Waga produktów jest automatycznie odczytywana z urządzenia i zapisywana w karcie produktu oraz jego kodzie kreskowym. Nie zapomnieliśmy także o tym, że od uzyskanego wyniku należy odjąć ciężar samego pojemnika. System pobiera z Subiekta dane z kart dostawców opakowań i automatycznie uwzględnia je przy ważeniu towaru.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym akcentem zostało wyposażenie systemu w możliwość automatycznego generowania dokumentów PZ, WZ, raportów ilościowych i jakościowych skupowanych produktów, a także bilansów wypożyczeń opakowań.