Korzyści systemu Asiston WMS

System WMS wspiera zarządzanie bieżącymi operacjami w magazynie oraz ich kontrolę. Za jego pomocą optymalizowana jest m.in. kompletacja i wysyłka zamówień. Oprogramowanie monitoruje poziom zapasów, a także doradza w zakresie ich uzupełnienia. WMS może być samodzielną aplikacją lub częścią systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa – ERP.

Asiston WMS jest nowoczesnym systemem przeznaczonym do koordynowania i kontrolowania wszystkich kluczowych procesów magazynowych. Pozwala zapewnić maksymalną elastyczność oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

korzyści systemu WMS

Redukcja kosztów administracyjnych

korzyści systemu WMS

Krótszy czas przebiegu operacji magazynowych

korzyści systemu WMS

Integracja i wymiana danych z systemem ERP

korzyści systemu WMS

Kontrola przepływu informacji

korzyści systemu WMS

Przyjazny UX

korzyści systemu WMS

Efektywny podział obowiązków

korzyści systemu WMS

Dostosowany pulpit kierowniczy

karta multisport

Integracja z urządzeniami zewnętrznymi

korzyści systemu WMS

Bezpieczeństwo danych

korzyści systemu WMS

Kontrola zapasów

kontrola jakości

Ograniczenie pomyłek

korzyści systemu WMS

Raporty

system WMS

Redukcja kosztów administracyjnych

Redukcja kosztów administracyjnych w Asiston WMS zachodzi, dzięki eliminacji ręcznego wprowadzania i agregacji danych. Jej głównym celem jest automatyzacja prac magazynowych. Realizacja procesów składowych występuje, gdy odpowiednie dokumenty zostaną utworzone w systemie magazynowo – sprzedażowym. Dzięki zautomatyzowaniu procesów zachodzących na halach przedsiębiorstwo redukuje koszty. Zaoszczędzony kapitał można zainwestować w inne obszary organizacji, np. rozwój produktu, marketing czy szkolenie pracowników, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności i wzrost dochodów.

system WMS

Krótszy czas przebiegu operacji magazynowych

Asiston WMS przyczynia się do sprawniejszej realizacji procesów, niż kiedy miałoby to miejsce bez wdrożenia. Pozwala wydajniej realizować pracę, gdyż dzięki integracji systemów nie ma konieczności przepisywać danych manualnie. Ponadto obowiązki pracowników są przypisane do wyznaczonych stanowisk pracy, w związku z tym pracownicy nie widzą w systemie zadań, których nie mają obowiązku wykonać.

system WMS

Integracja i wymiana danych z systemem ERP

Oprogramowanie Asiston WMS łączy ze sobą programy, narzędzia i zasoby w celu ułatwienia wysokowydajnego przepływu pracy. Priorytetem integracji jest wymiana dokumentów oraz informacji, takich jak statusy czy aktualizacje danych w ciągu kilku milisekund. Dane te są wymieniane w czasie rzeczywistym przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Proces pozwala zaoszczędzić korzystającym z niego sporo czasu, gdyż integracja działa na podstawie przemyślanego grafiku.

system WMS

Kontrola przepływu informacji

Asiston WMS pomaga zredukować liczbę błędów ludzkich w procesie realizacji procesów logistyki magazynowej. System jest bardzo intuicyjny, dostarcza użytkownikom narzędzia ułatwiające pracę, co przyczynia się do zminimalizowania nieprawidłowości w dokumentacji. WMS kontroluje dostęp do danych, na skutek czego eliminowana jest możliwość wprowadzania błędnych informacji przez nieupoważnione osoby. WMS zapewnia automatyzację działań, czego następstwem jest zmniejszenie liczby błędów popełnianych przez człowieka.

system WMS

Przyjazny UX

Asiston WMS od początku był projektowany w taki sposób, aby był łatwy i przyjazny w użytkowaniu. Dzięki takiemu podejściu, wdrożenie osoby w nowy system jest mniej czasochłonne. Prezentacja danych, w zależności od działu w przedsiębiorstwie została tak dostosowana, aby dostarczyć użytkownikowi tylko niezbędne dane. Pozwala to na łatwą i szybką identyfikację informacji, które później może przełożyć na realizację zadania. Przykładem może być wydanie towaru przez magazyniera. Przechodząc do jego realizacji, użytkownik wie już jakie towary ma pobrać, w jakiej ilości i z jakiej lokalizacji. Te informacje są dla magazyniera wystarczające, aby poprawnie wykonał swoją część zadania.

system WMS

Efektywny podział obowiązków

Asiston WMS pozwala wydajniej realizować pracę, dzieląc obowiązki na poszczególne operacje. Działania są przypisane do wyznaczonych stanowisk pracy, w związku z tym, pracownicy nie widzą w systemie zadań, których nie mają obowiązku wykonać. Program ukazuje zatrudnionym w panelu tylko te zadania, jakie mogą wykonać, dzięki czemu dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione osoby.

system WMS

Dostosowany pulpit kierowniczy

Integralną częścią systemu Asiston WMS jest prezentacja różnego rodzaju statystyk. Przygotowywane indywidualnie dla każdego klienta, przedstawiają różnego rodzaju wykresy i zestawienia, które mogą być później wykorzystane w analizie, np. wąskich gardeł. Dzięki korzystaniu z pulpitu kierowniczego znacznie ułatwione jest planowanie zapasów towarów czy wyłanianie najbardziej wydajnych pracowników.

system WMS

Integracja z urządzeniami zewnętrznymi

Asiston WMS umożliwia integrację z zewnętrznymi urządzeniami takimi jak: drukarki, wagi itp. Łączenie się ze sobą narzędzi pozwala na drukowanie potrzebnych etykiet towarowych czy listów przewozowych. System ma także możliwość łączenia się z czytnikami kodów kreskowych, które są przetwarzane przez system WMS. W ten sposób poprawność kodu towaru zostaje sprawnie zweryfikowana.

system WMS

Bezpieczeństwo danych

Asiston WMS jest zabezpieczony hasłami, dzięki czemu osoby z zewnątrz, które nie są upoważnione, nie mają do niego dostępu. Każdy użytkownik systemu posiada własny login i hasło. Jest to kluczowe dla zapewnienia prywatności, poufności danych oraz ochrony przed nieuprawnionym dostępem. System umożliwia ścisłą kontrolę dostępu do informacji, co przyczynia się też do zachowania integralności.

system WMS

Kontrola zapasów

System Asiston WMS zdecydowanie ułatwia zarządzanie zapasami poprzez określenie minimalnej i maksymalnej ilości towaru na magazynie. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w jakiej zabraknie produktów lub będzie ich nadmiar. W systemie zastosowano intuicyjną konfigurację magazynu tzn. definiowanie stref, a w nich konkretne lokalizacje, na których są umieszczane towary. Mogą nimi być przestrzenie do przyjęcia towarów, ale także miejsca, gdzie towar jest przechowywany.

procesy produkcyjne

Ograniczenie pomyłek

Wdrożenie Asiston WMS przyczynia się ograniczenia sporej ilości popełnianych błędów. Minimalizuje ryzyko wystąpienia pomyłek podczas procesu kompletacji zamówień, co za tym idzie zmniejsza się liczba składanych reklamacji. System wpływa także na gospodarowanie przestrzenią magazynową, przydziela towarom miejsca składowania i wykorzystuje maksymalnie powierzchnię.

system WMS

Raporty

System Asiston WMS umożliwia automatyczne tworzenie raportów, a także regularnie dostarcza użytkownikom informacje o stanie towarów na magazynie. Ta funkcjonalność przyczynia się do zaoszczędzenia sporej ilości czasu. System uatrakcyjnia też kwestię optyczną raportów, np. poprzez wizualizacje ułatwiające podejmowanie decyzji.

Dla kogo jest WMS?

Dla kogo jest dedykowany system Asiston WMS?

System Asiston WMS przeznaczony jest zarówno dla średnich, jak i dużych organizacji zajmujących się zarządzaniem magazynami oraz gromadzeniem towarów. Za pośrednictwem tego oprogramowania można usprawnić procesy magazynowe, zmaksymalizować wydajność pracy, a także zwiększyć dokładność operacji magazynowych.

WMS jest szczególnie przydatny dla przedsiębiorstw, które posiadają spore ilości towarów oraz działają na dużych powierzchniach magazynowych. Firmy, które korzystają z systemu WMS, zwykle osiągają wiele korzyści, takich jak zwiększenie produktywności, poprawa jakości usług, redukcja kosztów magazynowania itd.

Moduły Asiston WMS

panel administracyjny

Panel administracyjny

Moduł odpowiada za dodawanie i usuwanie użytkowników systemu. Pozwala również określać role tych, którzy korzystają z oprogramowania.

przyjęcia magazynowe

Przyjęcia magazynowe

Moduł ułatwia zarządzanie zamówieniami, począwszy od awizacji dostawy, aż do dostarczenia towaru do danej lokalizacji.

kontrola jakości

Kontrola jakości

Moduł pozwala na rejestrację specyfikacji jakościowych, umożliwiających określanie poprawności badanych parametrów i kryteriów, koniecznych do spełnienia przez produkty.

lokalizacje

Zmiany lokalizacji

Moduł rejestruje wszelkie zmiany lokalizacji produktów w obrębie stref. Dzięki niemu można w łatwy sposób odnaleźć lokalizację produktów w magazynie.

strefy i lokalizacje

Strefy i lokalizacje

Moduł umożliwia odwzorowanie wielu stref i lokalizacji, dzięki czemu magazynier jest w stanie szybko zlokalizować produkty w magazynie.

najkrótsze ścieżki

Najkrótsze ścieżki

Moduł ułatwia pracę magazynierom poprzez określenie najkrótszej ścieżki, tzn. najkrótszej drogi, którą muszą pokonać operatorzy, aby dotrzeć do wszystkich produktów.

wydania magazynowe

Wydanie magazynowe

Moduł ułatwia obsługę zamówień, począwszy od pobrania towaru z lokalizacji, aż do wydania go kurierowi.

zbieranie i pakowanie

Zbieranie i pakowanie

Moduł wspiera procesy kompletacji i pakowania zamówień. Pozwala na skuteczne zarządzanie procesem przygotowywania towarów, które będą dostarczone do klientów.

listy przewozowe

Listy przewozowe

Moduł umożliwia efektywne zarządzanie procesem opracowania i drukowania dokumentów przewozowych, które są niezbędne do realizacji wysyłki towarów. Dzięki niemu przedsiębiorstwo optymalizuje procesy logistyczne, zmniejsza czas realizacji zamówień oraz poprawia jakość usług.

odbiory osobiste

Odbiory osobiste

Moduł został zaprojektowany z myślą o klientach, którzy deklarują chęć odbioru zamówienia we własnym zakresie. Wówczas takie zamówienie zyskuje najwyższy priorytet.

historia towaru i lokalizacji

Historia towaru i lokalizacji

Moduł pozwala gromadzić w systemie informacje dotyczące m.in. dat przyjęcia i wydania towarów, numerów partii oraz tego, jak zmieniały się lokalizacje produktów.

kalendarz dostaw

Kalendarz dostaw

Moduł pozwala na monitorowanie dostaw w magazynie. Informuje o towarach przyjętych od dostawców, co pozwala na optymalizację procesów logistycznych.

ewidencja opakowań

Ewidencja opakowań

Moduł ułatwia prowadzenie wykazu opakowań, np. kartonów. Po zapakowaniu towaru automatycznie generowany jest dokument RW na wykorzystane opakowanie.

agregacja zamówień

Agregacja zamówień

Moduł umożliwia optymalizację czasu wydań magazynowych przy większej ilości zamówień od klienta.

inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Moduł pozwala na sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji magazynu, wybranego towaru lub lokalizacji.

zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Moduł umożliwia magazynową obsługę procesu zwrotów i reklamacji towarów. Dzięki niemu poziom jakości obsługi klienta jest wyższy, co wpływa na jego ogólne zadowolenie.

logistyka magazynowa

Logistyka magazynowa

Logistyka magazynowa odgrywa bardzo istotną rolę w prawidłowym zarządzaniu operacjami magazynowymi. Jej głównym celem jest efektywne magazynowanie, zarządzanie i kontrola przepływu towarów w magazynie, dzięki czemu konkretny towar jest dostępny we właściwym czasie. System WMS to ważne narzędzie w logistyce magazynowej, które pozwala optymalizować procesy, zwiększać efektywność i redukować koszty. Jego wprowadzenie usprawnia zarządzanie towarem, optymalizuje wykorzystanie powierzchni magazynowej oraz poprawia efektywność operacyjną.

Poznaj przyszłość technologii i zacznij korzystać z narzędzi, które przyspieszą rozwój Twojej firmy!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać darmową konsultację.

 

System zarządzania magazynem

Aplikacja Asiston WMS została przeznaczona do urządzeń, takich jak tablet, telefon lub kolektor danych. Technologie zastosowane w systemie dostosowują widok do każdej rozdzielczości ekranu.

 

System współpracuje z czytnikami kodów kreskowych, co pozwala na komunikację między tabletem a główną aplikacją. Aktualizuje informacje jak, np. lokalizacja produktów.

system zarządzania magazynem
integracje z urządzeniami

Integracje
z urządzeniami

Integracja z urządzeniami System Asiston WMS pozwala na połączenie oprogramowania z zewnętrznymi urządzeniami m.in. z drukarkami, wagami. Dzięki temu magazynier będzie miał możliwość wydrukowania etykiet towarowych, listów przewozowych itp.

System umożliwia także łączenie się z czytnikami kodów kreskowych. Za jego pomocą przekazywany jest ciąg znaków zakodowanych w kodzie kreskowym, który następnie zostaje przetworzony przez system Asiston WMS. W ten sposób poprawność kodu towaru jest sprawnie zweryfikowana.

obsługa magazynu

Obsługa magazynu

Ze względu na duży wolumen towarów i liczne procesy w niemal wszystkich magazynach, przedsiębiorcy polegają na wsparciu ekspertów w postaci systemów składowania. Dzięki odpowiednim programom można kompleksowo i efektywnie sterować nawet wyjątkowo wymagającymi procesami magazynowymi. Asiston WMS umożliwia przenoszenie funkcji oprogramowania magazynowego na przenośny sprzęt elektroniczny, co wspiera złożoną obsługę magazynu.

Integracje z zewnętrznymi systemami
Klienci często korzystają z kilku systemów informatycznych, które pochodzą od różnych dostawców. W celu usprawnienia pracy i zapewnienia płynnego przepływu informacji integrujemy nasze produkty z aktualnie wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie systemami. Zintegrowaliśmy wdrożone przez nas rozwiązania z programami takimi jak: SAP, IFS, Comarch, Tecdoc, Symfonia, Wapro, Subiekt GT, Navireo i wieloma innymi, a także z różnorodnymi aplikacjami zewnętrznymi. Z łatwością powiążemy dowolną ilość systemów informatycznych, uzyskując pożądany efekt.
BaseLinker
Comarch ERP XL
IFS
Comarch
Insert
wapro erp
Tec Doc
Subiekt nexo
sage Symfonia
Subiekt GT
SAP
navireo
Comarch ERP Optima
Insert GT
enova 365
symfonia
Insert nexo

Zobacz jak działa oprogramowanie do zarządzania magazynem od Asiston!

play-asiston

Przykłady wdrożenia systemu Asiston WMS

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Auto Kasacja Recycling

Auto Kasacja Recycling
Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

WIPMEB

WIPMEB
Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

Arsanit

Arsanit
Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

GB United

GB United
Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Hutrem Serwis Sp. z o.o.
Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston eod

Hutrem Serwis Sp. z o.o.
Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston eod

Hutrem Serwis Sp. z o.o.
Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston eod

Hutrem Serwis Sp. z o.o.
Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston eod

Hutrem Serwis Sp. z o.o.
Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston eod

Hutrem Serwis Sp. z o.o.
Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston eod

Hutrem Serwis Sp. z o.o.
Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston eod

Hutrem Serwis Sp. z o.o.
Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston eod

Hutrem Serwis Sp. z o.o.
Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston eod

Hutrem Serwis Sp. z o.o.
Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston eod

Hutrem Serwis Sp. z o.o.
Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston eod

Hutrem Serwis Sp. z o.o.
Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston eod

Hutrem Serwis Sp. z o.o.
Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston eod

Hutrem Serwis Sp. z o.o.
Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston eod

Hutrem Serwis Sp. z o.o.
Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston eod

Hutrem Serwis Sp. z o.o.
Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.
Zrewolucjonizuj zarządzanie magazynem – skontaktuj się z nami już dziś!

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48177852556 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107

  Oddział

  ul. Lwowska 56A/18

  22-600 Tomaszów Lubelski

  +48 534 593 504