Bon na cyfryzację

Bon na cyfryzację

Dofinansowanie na system informatyczny? Tak! Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości właśnie opracowuje zasady udzielania dotacji dla firm w ramach nowego działania 6.2 PO IR „Bon na cyfryzację”. W konkursie, który ma zostać ogłoszony w III kwartale 2021 roku (dokładnie już 6 września) możliwe będzie otrzymanie dofinansowania na zakup systemów typu: ERP, zarządzania firmą, księgowego, magazynowego, CRM, obiegu dokumentów, B2B, e-commerce i innych oraz usług doradczych i środków trwałych związanych z cyfryzacją firmy. Taka inwestycja może wynieść nawet 300 000 zł, zaś przyznana maksymalna dotacja to 85% – 255 000 zł (finansowanie poprzez pomoc de minimis).

O dotację będą mogły się ubiegać firmy należące do MŚP, w tym dodatkowe preferencje zostaną przyznane tym z nich, które działają w branżach najbardziej poszkodowanych w pandemii COVID-19. W chwili obecnej nie planuje się także zawężania katalogu dostępności np. jedynie do firm produkcyjnych, stąd szanse na dotacje rosną.

Jeżeli jednak reprezentujesz firmę produkcyjną, warto przygotować się do złożenia wniosku w ramach działania 2.4.1 PO IR Przemysł 4.0. Co prawda nabór pilotażowy został zamknięty pod koniec czerwca, niemniej w kolejnym roku również należy spodziewać się konkursów z tego zakresu. W poprzednim rozdaniu dostępna była dotacja na poziomie 800 tys. zł (85% budżetu). Można ją było przeznaczyć na automatyzację produkcji, cyfryzację przedsiębiorstwa i wdrażanie technologii typowych dla Przemysłu 4.0 (np. blockchain, roboty przemysłowe, big data, druk 3D i inne), w tym zakup maszyn i urządzeń, oprogramowania i usług doradczych. Warunkiem uzyskania wsparcia jest jednak posiadanie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie opracowanej Mapy drogowej, czyli strategii cyfryzacji firmy, której zakup również można sfinansować ze środków UE.

Niezależnie od wybranej ścieżki działań i finansowania cyfryzacja przedsiębiorstwa i automatyzacja produkcji/świadczenia usług poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych jest przedsięwzięciem wymagającym odpowiedniego przygotowania, w tym skrupulatnej analizy potrzeb. To dlatego, aby zoptymalizować efekty działań warto nawiązać kontakt ze specjalistami już dziś.

Więcej o Przemyśle 4.0 możesz przeczytać tutaj