Aplikacja E - Faktury

Asiston E-Faktury aplikacja wspomagająca wystawianie faktur elektronicznych

System księgowy automatycznie wczytuje dane z otrzymanej e-faktury, dzięki czemu dochodzi do automatyzacji części procesu księgowego

Laptop biurko

Aplikacja E – Faktury

Obecnie wielu przedsiębiorców poszukuje rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie firmy. W odpowiedzi na wiele zapytań przedstawiamy rozwiązanie proponowane przez Asiston, czyli aplikację wspomagającą wystawianie faktur elektronicznych.

System księgowy lub system typu ERP automatycznie wczytuje dane z otrzymanej e-faktury, dzięki czemu dochodzi do automatyzacji części procesu księgowego.

Obecnie wielu przedsiębiorców poszukuje rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie, czy zwiększenie rentowności firmy. Na rynku dostępna jest szeroka gama rozwiązań IT, a umiejętny wybór najbardziej odpowiedniego systemu przyczyni się do rozwoju firmy i wzrostu jej rentowności.

Nieodłącznym elementem każdego przedsiębiorstwa jest obieg różnego rodzaju informacji i dokumentów. Kwestia związana z automatyzacją wystawiania faktur bezpośrednio związana jest proponowanym przez nas rozwiązaniem. Czasy, kiedy wystawianie faktur wymagało zużycia dużych ilości papieru mijają. Pojawienie się dokumentów elektronicznych zmniejszyło w pewnym stopniu nakład pracy ze strony księgowych. System księgowy lub system typu ERP automatycznie wczytuje dane z otrzymanej e-faktury, dzięki czemu dochodzi do automatyzacji części procesu księgowego.

W odpowiedzi na wiele zapytań dotyczących usprawnienia procesów związanych z e-fakturami, przedstawiamy rozwiązanie proponowane przez Asiston, czyli aplikację wspomagającą wystawianie faktur elektronicznych.

W jaki sposób działa aplikacja e-faktury?

Wystawiasz e-fakturę

E-Faktura jest generowana przez Twój obecny system księgowy i zapisywana  w postaci odpowiednio przygotowanego pliku gwarantującego spełnienie ustawowych wymogów.

Dostarczasz e-fakturę

E-Faktura zostaje umieszczona na serwerze umożliwiającym dostęp do niej Twojemu kontrahentowi (i nikomu innemu).

Szybciej otrzymujesz należność

Klienci otrzymujący z e-faktury płacą zdecydowanie szybciej niż Ci, którzy otrzymują je w postaci papierowej.

Obsługa E-faktur

Aplikacja pozwala Klientowi na zarządzanie dokumentami i udostępnianie ich na portalu WWW. Proces wystawiania faktur będzie w dalszym ciągu odbywał się poprzez system finansowo – księgowy. Aplikacja jest zintegrowana z obecnie funkcjonującym w firmie systemem, dlatego też faktury jak dotychczas można wystawiać w przyjęty do tej pory sposób. Jedyną zmianą będzie forma dokumentu w jakiej trafi do odbiorcy – zamiast do wydruku faktury dostarczane są bezpośrednio do odbiorcy. Oczywiście proponowane rozwiązanie może zostać zmodyfikowane w zależności od potrzeb Klienta. Możemy zintegrować się z dowolnym funkcjonującym w firmie systemem informatycznym. Możliwa jest nawet taka integracja, która pozwoli na umieszczanie wygenerowanej faktury bezpośrednio w systemie księgowym kontrahenta. Istnieje także możliwość, jeśli zachodzi taka potrzeba – aby wdrażane przez nas rozwiązanie funkcjonowało w pełni autonomicznie, czyli bez konieczności integrowania go z zewnętrznymi systemami.

Ważną kwestią jest także automatyczny proces przekazania e-faktur z systemu FK do portalu WWW. Klient poprzez zalogowanie się do portalu WWW ma dostęp do wszystkich przesłanych do niego faktur. Pracownicy z działu księgowego w systemie Logito mają wgląd do wystawionych przez firmę e-faktur oraz aktualnych ich statusów.

Co zyskujesz wybierając to rozwiązanie?

Przede wszystkim oszczędność pieniędzy. Koszty generowane podczas  wydruku i wysyłki faktury wynoszą – w zależności od szacunków – od 1,5 zł do 1-2 euro. Wdrożenie e-faktury pozwala zredukować ogólne koszty całego procesu o ok. 80%.

Kolejnym aspektem jest oczywiście oszczędność czasu. Proces przygotowania, wydruku, pakowania i wysyłki jednej faktury papierowej zajmuje ok. 2-5 minut. Wysłanie tej samej faktury w wersji elektronicznej wymaga znacznie mniej czasu. Faktura papierowa dostarczana jest do kontrahenta po kilku dniach, a na potwierdzenie doręczenia czekasz kolejnych kilka dni. E-faktura dotrze do odbiorcy w chwili wysłania. Automatycznie otrzymasz również potwierdzenie dostarczenia.