Ewolucja oprogramowania MES

Oprogramowania MES znacznie ewoluowały od czasu wprowadzenia na rynek. Obecnie ich funkcją jest modernizacja i doskonalenie procesów produkcyjnych oraz badań w czasie rzeczywistym. Wraz z postępem technologii systemy te w dalszym ciągu będą stawały się bardziej zaawansowane, co jest równoznaczne z oszczędnością pieniędzy i czasu, a także redukcją jak największej ilości błędów, czyli, krótko mówiąc zarządzaniem produkcją.

ewolucja oprogramowania MES

Czym są systemy MES?

Systemy Manufacturing Execution (MES) to rozwiązania informatyczne oraz elementy rewitalizacji przemysłowej, które pomagają przedsiębiorstwom w zarządzaniu procesami w fabryce. Oprogramowania MES umożliwiają skuteczne zarządzanie produkcją od planowania do realizacji, monitorowania i kontroli procesów, a także zbierania i analizowania danych produkcyjnych. Ewolucja systemów MES zaczęła się wraz z rozwojem automatyzacji i informatyzacji w przemyśle.

początki systemów MES
Jakie były początki systemów MES (system ERP, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa)?

Początki ewolucji MES wiążą się z narodzinami systemu ERP i sięgają lat 60. XX wieku. Wtedy to właściciele firm zaczęli interesować się tym, w jaki sposób zsynchronizować niektóre systemy informatyczne. W tamtych czasach oprogramowania te nie były ze sobą zintegrowane, gdyż pracowały w zupełnie odmiennych od siebie specjalizacjach. Na skutek tego zarządzanie przedsiębiorstwem było znacznie mniej sprawne niż obecnie.

 

W latach 90. XX wieku, wraz z ewolucją technologii systemy ERP bardzo się rozwinęły. Zaczęły się one opierać na architekturze klient-serwer, dzięki czemu użytkownicy mogli mieć dostęp do systemu z różnych miejsc na świecie.

Czym jest system MRP i jak go wykorzystywano w latach 80. XX wieku?

W latach 80. XX wieku przedsiębiorstwa produkcyjne zaczęły wykorzystywać systemy informatyczne do zarządzania produkcją. Wiele firm zaczęło inwestować w technologie, które pozwoliłyby na automatyzację produkcji. Pierwsze oprogramowania MES były proste i składały się z podstawowych funkcji, takich jak:

 • zbieranie danych,
 • rejestracja czasu,
 • kontrola stanów,
 • kontrola wydajności maszyn.

 

Jednym z pierwszych systemów MES, który zyskał popularność był MRP (Materials Requirement Planning, czyli planowanie zapotrzebowania materiałowego). To bazująca na programie spójna metoda zarządzania magazynowymi dobrami oraz ich systemem dostaw, zadedykowana firmom. System ten jest przydatny przedsiębiorcom do pomiaru  ilości materiałów czy zapasów, ale także do organizacji dowozów i produkcji. Zapewnia on, że wszystkie potrzebne przedmioty będą zapewnione, kiedy zajdzie taka potrzeba, dzięki czemu redukuje się czas realizacji zamówienia, co wpływa na satysfakcję klientów. Jego celem jest kontrola procesów produkcyjnych, co w głównej mierze oznacza wprowadzanie do systemu danych o zamierzonej produkcji, ustalonych zamówieniach czy wielkości dystrybucji.

Z jakich źródeł MRP pobiera dane?

 

 • BOM (Bill of Materials) – lista wszystkich materiałów niezbędnych do zbudowania produktu lub urządzenia. BOM jest często wykorzystywany w przemyśle produkcyjnym i inżynieryjnym do planowania i organizowania produkcji.

 

 • Stan zapasów magazynowych – ilość produktów lub surowców, które przedsiębiorstwo przechowuje w magazynie w oczekiwaniu na przyszłe wykorzystanie. Stany zapasów magazynowych są ważne dla wielu rodzajów firm, w tym dla producentów, dystrybutorów i sprzedawców detalicznych. Przechowywanie zapasów pozwala na szybsze reagowanie na potrzeby klientów, jak również minimalizuje ryzyko przestoju w produkcji i sprzedaży.

 

 • MPS (Master Plan Schedule, czyli harmonogram produkcji) – wyznaczony program działań, który ma na celu zaplanowanie i zorganizowanie projektu lub procesu biznesowego. MPS składa się z sekwencji działań oraz określa czas, koszty, zasoby oraz zależności między nimi.

Co wniósł system Manufacturing Resource Planning, czyli MRP II do rozwoju systemów MES?

Manufacturing Resource Planning (MRP II – planowanie zasobów produkcyjnych) został wprowadzony w latach 80. XX wieku i pomagał w zarządzaniu zasobami firmy produkcyjnej. Wraz z MRP jest poprzednikiem ERP. To oprogramowanie  MES jest przydatne przy planowaniu operacyjnym w jednostkach, czy planowaniu finansowym. Dzięki uzyskanym informacjom system układa też plan transportu niezbędnych produktów, a także tworzenia materiałów, koniecznych do wyprodukowania gotowego towaru.

Do czego służyły oprogramowania MES w latach 90. XX wieku?

W latach 90. rozwój technologii i wzrost zainteresowania MES skłoniły do powstania nowych rozwiązań. Oprogramowania MES stały się bardziej rozbudowane, a ich funkcjonalności zaczęły obejmować m.in.:

 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie przepływem materiałów,
 • zarządzanie przepływem informacji,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Pojawiły się też pierwsze oprogramowania MES oparte o architekturę klient-serwer, dzięki czemu bardziej sprawne stało się zarządzanie produkcją w czasie rzeczywistym. Proces klient-serwer umożliwia podział ról. Polega na tym, że serwer podejmuje decyzję o świadczeniu usługi klientowi, który wysyła żądanie serwisu do serwera. Podstawowe serwery działające w architekturze klient-serwer to:

W zasadzie ze świadczeń jednego serwera może czerpać mnóstwo klientów. Większość używanych obecnie systemów zarządzania bazami danych również funkcjonuje zgodnie ze schematem klient-serwer. Rodzaj komunikacji poprzez architekturę klient-serwer definiuje się poprzez przypisanie zadań obu stronom, a także nakreślenie ich sposobów działania. Zdecydowanym plusem tej architektury jest to, że wszystkie dane znajdują się na serwerze, dzięki czemu są one bardziej chronione.

W tamtym czasie pojawiły się pierwsze systemy MES, które umożliwiały śledzenie i analizowanie danych z poszczególnych linii produkcyjnych w celu optymalizacji procesów produkcyjnych. W kolejnych latach wyłoniły się również nowe funkcjonalności, takie jak zarządzanie jakością, zarządzanie energią czy raportowanie.

Jak rozwój chmury wpłynął na rozwój MES?

Wraz z nadejściem Internetu oraz technologii mobilnych w okolicach 2000 roku, systemy MES były wdrażane i przechowywane na wewnętrznych serwerach przedsiębiorstwa. Stopniowo zaczęły ewoluować w kierunku chmury, jednak nie były one często wykorzystywane, gdyż infrastruktura sieciowa nie była dostatecznie rozwinięta. Z czasem rozwój chmury umożliwił przetwarzanie dużej ilości danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym oraz pozwolił na zdalny dostęp do systemów MES, wobec czego stały się one bardziej intuicyjne i łatwiejsze w obsłudze, a dostępność na urządzenia mobilne ułatwiła kontrolę produkcji z dowolnego miejsca na świecie.

Co umożliwiały oprogramowania MES w latach 2000?

Dzięki programom MES w latach 2000. z łatwością można było kontrolować procesy produkcyjne m.in. takie jak:

 • zarządzanie zapasami,
 • zarządzanie recepturami,
 • zarządzanie produkcją,
 • zarządzanie zamówieniami,
 • kontrola jakości,
 • raportowanie wyników produkcyjnych.

W latach 2000. systemy MES rosły w siłę, dzięki zapotrzebowaniu na ich utworzenie, na prośbę poszczególnych przedsiębiorstw. W tamtym okresie systemy MES były wykorzystywane w branży produkcyjnej i do chwili obecnej są istotnym mechanizmem w zarządzaniu produkcją, poprzez wsparcie przedsiębiorstw w poprawie jakości produktów czy efektywności.

Co oferują oprogramowania MES obecnie?

Obecnie systemy MES rozwijają się w kierunku coraz większej integracji z innymi systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie. Systemy te są niezbędnym narzędziem do sterowania produkcją na skalę przemysłową. Ich rozbudowana funkcjonalność pozwala na kompleksowe zarządzanie produkcją i umożliwia integrację z innymi systemami, takimi jak:

 • ERP,
 • CRM,
 • SCM.

Systemy MES umożliwiają kompleksowe zarządzanie całym procesem produkcyjnym, od momentu wprowadzenia zamówienia do momentu wysyłki produktu do klienta. Dzięki temu przedsiębiorstwa produkcyjne mogą zmniejszyć koszty, zwiększyć wydajność, a także poprawić jakość produktów.

Ewolucja systemów Manufacturing Execution Systems przyczyniła się do rewolucji w dziedzinie zarządzania produkcją. Od ich początkowych wdrożeń, jako lokalne narzędzia monitorujące procesy produkcyjne, MES stały się kompleksowymi platformami integrującymi i optymalizującymi wszystkie etapy produkcji.


Powiązane:

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem systemu w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107