Jak dobrze zarządzać produkcją w przedsiębiorstwie?

Produkcja jest cyklem generowania towarów w zamiarze ich sprzedaży. Proces ten składa się z wielu części, niezależnie od tego jakiej wielkości jest firma. Dotyczy zarówno ludzi jak i sprzętu, materiałów i wielu innych czynników. Pozwala przemienić podstawowe elementy w gotowe produkty, czasem jest to możliwe do wykonania za pomocą kilku kroków. Natomiast większość operacji produkcyjnych dotyczy wielu etapów montażu czy podwykonawstwa, co zwiększa złożoność tych operacji.

system do zarządzania produkcją

Misją przedsiębiorstw produkcyjnych jest zwiększenie zysku. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu prawidłowo zaprojektowanego procesu produkcyjnego, który ciągle dąży do usprawnienia oraz zwiększenia efektywności. To zobowiązuje do starannego zarządzania produkcją po to, aby zrealizować te zyski oraz wykorzystać je w finalnych wynikach. Nierozłącznym sektorem całościowego zarządzania biznesowego jest zarządzanie produkcją (określanym jako cykl), dzięki któremu przetwarza się surowce lub składniki w gotowe produkty.

 

Obejmuje:

 • sprawowanie kontroli nad materiałami fizycznymi,
 • wyeksploatowanie sprzętu,
 • stosowanie się do zestawień projektowych,
 • skuteczność i działania w celu wdrożenia strategii produkcyjnej firmy.

Realizacja powyższych elementów zobowiązuje (szczególnie) menedżerów do nieustannego podejmowania decyzji w poniższych sferach:

 

Planowanie produkcji

Planowanie produkcji jest etapem, gdzie przygotowywany jest harmonogram główny. Zobowiązuje to menedżerów do podjęcia decyzji, gdzie m.in. rozpocznie się produkcja. Na przykład – które maszyny lub jaki obiekt jest do tego przeznaczony. Oprócz tego należy zdecydować o rozpoczęciu produkcji. Ze względu na to, że różnorodne produkty funkcjonują z wieloma różnymi prędkościami oraz potrzebują wprowadzania wielu danych wejściowych, więc decyzja o tym, kiedy produkcja miałaby się rozpocząć oparta jest na całym asortymencie produktów.

 

Kontrola produkcji

Kontrola produkcji jest wykazem projektowym na poziomie podłogi. Na tym etapie, menedżerowie zarządzają zarówno personelem jak i sprzętem po to, aby sfinalizować ich fragmenty przygotowanego towaru. Ponadto dotyczy to także aktywnego kierowania niesprzecznego z normami jakości oraz precyzyjnego kontrolowania prędkości produkcji.

 

Udoskonalanie procesów produkcyjnych

Kierownicy produkcji mają całkowity nadzór i biorą odpowiedzialność za kontrolę i prowadzenie stałego udoskonalenia. Firmy mogą korzystać z wielu metod w celu urzeczywistnienia nakładów pracy, ale nawet bez takich metod żaden proces nie jest stabilny. Zarządzanie produkcją wymaga doskonalenia i zatwierdzania czynności wykonywanych na poziomie podłogi, które obejmują sprzęt i siłę roboczą.

 

Ochrona sprzętu

Sprzęt musi być właściwie konserwowany, aby zachować go we właściwym stanie. Jest to tak samo ważne jak kierownicy produkcji muszą nadzorować i szkolić personel, aby poprawnie wykonywał zadania. Koszty związane z utrzymaniem sprzętu są zazwyczaj wliczane do pełnej opłaty wyrobów gotowych. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku producentów korzystających z systemu służącego do wyznaczania kosztów i ustalania cen. Z tego powodu ogólna efektywność sprzętu ma istotne znaczenie.

 

 

Jakie są główne cele zarządzania produkcją?

Bez efektywnego zarządzania procesami produkcyjnymi na poziomie podstawowym,  błędy i nieskuteczność w działaniach byłyby bardziej powszechne. Głównym celem zarządzania produkcją jest udzielenie odpowiedzi na pytania: gdzie, kiedy, co, ile i w jaki sposób wyprodukować. Jest to potrzebne do przetrwania przedsiębiorstwa na rynku, notowania dochodów. Świeże pomysły zobowiązują personel kierowniczy do bieżącego wprowadzania zmian oraz do organizowania szkoleń swoim pracownikom. Pomaga to zdecydowanie w ciągłym rozwoju firmy.

zarządzanie produkcją
Istnieją też inne powody, dla których zarządzanie produkcją jest ważne dla działalności biznesowej:

Zwiększenie konkurencyjności. Poczucie, że odpowiednie produkty są na wyciągnięcie ręki w odpowiednim czasie i będą doręczone zgodnie z ustalonym planem, oznacza, że firma zawsze gra na każdym rynku.

 

Obniżenie kosztów produkcji. Dzięki maksymalizacji wyników przy równoczesnym zminimalizowaniu wydatków, zarządzanie produkcją zmniejsza opłaty związane z wytworzeniem gotowych produktów. Można zastosować to do poprawy marży zysku albo przenieść na klienta, aby zapewnić przewagę konkurencyjną.

 

Ulepszenie wizerunku marki. Aktualnie wiele przedsiębiorstw produkcyjnych prowadzi część lub całość swojej produkcji bezpośrednio do konsumenta. Dlatego też istotny stał się wizerunek marki i branding. Odpowiednie zarządzanie produkcją odnosi się do tego, że klienci mają zaufanie do jakości i dostępności produktów. Ponadto, dobry wizerunek marki jest ważny niezależnie od tego, czy produkty są produkowane na zamówienie czy też na magazyn.

 

Usprawnienie wykorzystania zasobów. Obniżenie poziomu odpadów i zbudowanie pozytywnego i stabilnego środowiska dla pracowników jest możliwe dzięki optymalizacji sprzętu, siły roboczej i odpowiednich pokładów. Ponadto zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz zielone inicjatywy, których celem jest zmniejszenie śladu węglowego, można uzyskać z pomocą efektywnego zarządzania produkcją. Poprzez optymalizację wykorzystania zasobów, można pomóc spełnić oba te trendy.

 

Realizacja celów biznesowych. Nowoczesne zarządzanie produkcją wspomaga firmy w wydajnym wytwarzaniu gotowych produktów. Są one zawsze wytwarzane z wysoką jakością i dostarczane w razie potrzeby, więc firmy mogą wykorzystać te rzeczy do rozwoju działalności. Pomoże to także zabezpieczyć kapitał potrzebny na wprowadzenie ulepszeń oraz zwiększyć satysfakcję klientów.

Do najczęściej wybieranych metod zarządzania produkcją zaliczamy:

Obecnie przedsiębiorstwa w celu zagwarantowania sobie oryginalności i sprawnego działania, muszą dysponować systemem zarządzania produkcją. Istnieje wiele sposobów, które mają na uwadze cechy charakterystyczne dla wielu rodzajów produkcji. Z tego powodu przedsiębiorstwo ma możliwość skorzystania z produktu, który odpowiada jej profilowi.

 

Lean Manufacturing
Metoda jaką jest Lean Manufacturing (inaczej Produkcja odchudzonaLean Production, Lean Enterprise, Lean Menagement lub po prostu Leandotyczy jednej z najgorszych rzeczy, które mogą przytrafić się każdemu przedsiębiorstwu: marnotrawstwa. Brak pełnego wykorzystania wszystkich zasobów oznacza m.in. utratę wydajności. Te zaniedbane zasoby dotyczą wszystkiego: od narzędzi do zarządzania projektami produkcyjnymi, po kwalifikacje pracowników. ​​Konkluzje wyciągnięte z tej metodologii mogą być powszechnie stosowane. Zasady produkcji odchudzonej mogą pomóc procesom biznesowym zwiększyć efektywność, a co za tym idzie, stać się bardziej wydajnymi i konkurencyjnymi na każdym rynku.

Dzięki metodologii redukcji odpadów w systemie produkcyjnym jaką jest Lean Manufacturing, klient może wskazać co jest godne uwagi pod względem tego, ile zapłaciłby za produkt lub usługę. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu, to, co dodaje wartości, staje się jasne, usuwając lub ograniczając wszystko, co tej wartości nie dodaje.

 

 

Kanban
Kanban w produkcji jest strukturą organizacyjną zasobów, która stosuje wizualne wskazówki do przenoszenia zapasów na różnych etapach procesu produkcyjnego. Narzędzie to jest potrzebne w produkcji Lean, które ma na celu zapobiegać gromadzeniu zbyt dużej ilości zapasów. Dzieje się to poprzez inicjowanie produkcji tylko w celu uzupełnienia pustych rezerw. Kanban jest metodą typu „pull”, co oznacza, że ​​odpowiada na popyt, a nie przewiduje go. Zasoby są przygotowywane tylko wtedy, gdy stare zapasy są wycofane z magazynu.

 

Zalety systemu:

 • efektywny,
 • zapobiega gromadzeniu się zapasów,
 • obniża wydatki ogólne,
 • ułatwia pracę zespołową,
 • kontroluje przepływ pracy,
 • poprawia komunikację.

 

Benchmarking
Benchmarking jest nieustannym procesem, na którym właściciele firm mogą stale polegać, aby rozpoznać możliwe problemy z wydajnością. Metoda ta polega na wyjściu poza biznes po to, aby zbadać w jaki sposób inni osiągają wysoki poziom efektywności i procesów, których używają do utrzymania sukcesu.

Stosuje się go dzięki ustalaniu poziomów bazowych i porównywanie ich z rzeczywistymi wynikami. Tak długo, jak ustalone są wyraźne cele oraz zapewniona jest odpowiednia infrastrukturze, takie porównanie wyników może pomóc przedsiębiorstwie iść we właściwym kierunku. Ponadto pomoże ograniczyć ryzyko.

 

Poziomy bazowe mogą dotyczyć:

 • zrozumienia tego jak firma wypada na tle konkurencji,
 • poprawy wydajności i efektywności firmy,
 • monitorowania postępów w realizacji celów biznesowych,
 • odkrywania nowych możliwości szybszego wzrostu,
 • zachęcania personelu i pociągania go do odpowiedzialności,
 • zwiększenie wydajności sprzedaży biznesowej.

Algorytm MRP
System MRP (inaczej planowanie zapotrzebowania materiałowego) jest algorytmem oprogramowania, którego wynikiem jest plan produkcji, zakupu oraz transferu zapasów. Działa to w taki sposób, że poziomy zapasów są minimalizowane, a poziomy usług maksymalizowane.

 

Używając MRP we właściwy sposób, system obsługuje powtarzalne, żmudne i transakcyjne planowanie zapasów. Planiści i kupujący mogą wykonywać zadania, których komputery nie są w stanie. Nabywcy, którzy nie reagują ciągle na kryzysy zapasów, mogą pracować nad negocjacjami z dostawcami, poszukiwaniem nowych źródeł dostaw oraz zapewnieniem przestrzegania standardów jakości i dostaw. Kierownicy sklepów mogą zwrócić uwagę na poprawę jakości i efektywności.

 

Dzięki algorytmowi MRP przedsiębiorstwo przeobraża się z tej, która jest reakcyjna
i reaguje na nagłe sytuacje, w taką, która stale pracuje nad poprawą i zwiększeniem rentowności.

 

 

 

Modele zarządzania produkcją

Wszystkie modele zarządzania produkcją mają na celu zwiększyć wydajność produkcji. Zarządzanie produkcją musi być oparte więc na dostosowanym sterowaniu działań ludzi, kształtowaniu wrażeń konsumentów oraz na określonych perspektywach.

Oprócz tego,  należy pamiętać, że optymalizacja procesów produkcji może się udać tylko w określonych warunkach techniczno-produkcyjnych. Na tradycyjne modele zarządzania produkcją  składają się dwa wymiary: społeczny i techniczny.

 

 

Model klasyczny oparty jest na założeniu, że aby zarządzanie produkcją przebiegało sprawnie należy podejść do planowania racjonalnie, tak by jak najbardziej zmaksymalizować wydajność pracy. Stosowany w większości przedsiębiorstw w XX wieku.

Systemy zarządzania produkcją w wymiarze społeczno-technicznym uwzględniają natomiast zachowanie ludzi w pracy. Jest ono zależne od struktury przedsiębiorstwa, zależności przestrzennych oraz zadań, które muszą wykonać.

Istotne jest, aby proces zarządzania produkcją przebiegał sprawnie, więc należy wyposażyć się w różne sprzęty, zaplanować ich rozmieszczenie. Ponadto, trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki jak odległość od siebie pracowników.

 

 

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją

Podstawowe zadanie zarządzania produkcją jakim jest podnoszenie poziomu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego procesu produkcyjnego, realizowane jest poprzez:

 • wprowadzenie do produkcji nowych, potrzebnych wyrobów,
 • podnoszenie jakości wyrobów już produkowanych,
 • stosowanie nowych, sprawniejszych środków technologicznych,
 • zwiększanie wykorzystania środków technologicznych,
 • zwiększanie wydajności pracy,
 • poprawę warunków pracy,
 • oszczędne gospodarowanie materiałami i energią,
 • obniżanie kosztów wytwarzania.

Aby spełnić wszystkie te czynniki, współczesne firmy produkcyjne decydują się na wdrożenie informatycznych systemów zarządzania produkcją.

Systemy te w całościowy sposób wspomagają kluczowe obszary związane z organizacją procesu produkcyjnego, takie jak planowanie, zarządzanie i rozliczanie produkcji.

 

Jednym z tych systemów jest Asiston Produkcja, który oferuje wsparcie m.in. w takich obszarach jak:

Standardy produkcyjne. Dzięki nim możliwe jest określenie receptury danego wyrobu, co spowoduje zaoszczędzenie czasu i uniknięcie pomyłki w przypadku każdorazowego wpisywania tych danych.

 

 

Zlecenia produkcyjne. Za ich pomocą można tworzyć i zarządzać nimi, przez co ma się pełną kontrolę nad tym co się wytwarza, w jakim czasie, jakie i ile materiałów zostało pobranych do produkcji. Można też określić długość trwania przestojów.

 

 

Harmonogram. Dzięki niemu można graficznie odwzorować utworzone zlecenie produkcyjne w czasie, dzięki czemu możliwe jest skuteczne planowanie prac.

 

 

Kalkulacja kosztów. Pozwala obliczyć wszystkie koszty wytworzenia produktów wraz
z proponowaną ceną dla klienta.

 

 

Kontrola jakości. Umożliwia wyeliminowanie partii produktów nie spełniających założonych norm.

 

 

Magazyn. Pozwala na wgląd w towary i zarządzanie dokumentami magazynowymi.

 

 

Większość systemów zarządzania produkcją, tak jak Asiston Produkcja, pozwala na integrację z systemami np.: sprzedażowymi (Subiekt GT, Subiekt Nexo, Subiekt Nexo Pro), ERP (Navireo, Sage Symfonia, SAP, Comarch Optimai wieloma innymi.

W przypadku, kiedy przedsiębiorstwa posiadają już taki system z wprowadzonymi danymi, integracja systemów sprawia, że dane są automatyczne wymieniane. Jest to możliwe bez konieczności ręcznego uzupełniania. Największymi korzyściami takiego rozwiązania jest kontrola nad stanami zapasów czy materiałami. Ponadto, monitoruje się też towary, które zostały przeznaczone do produkcji oraz te wyprodukowane.

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston e-commerce
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem Systemu WMS w Twojej firmie? Porozmawiajmy.  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107