Jak wdrożyć system WMS w firmie: poradnik dla początkujących

Systemy zarządzania magazynem (WMS, ang. Warehouse Management System) stanowią kluczowy element efektywnego funkcjonowania firm, zwłaszcza tych, które zajmują się logistyką i magazynowaniem. Wdrożenie systemu WMS może zrewolucjonizować procesy składowania, optymalizując zarządzanie zapasami, przyspieszając obsługę zamówień oraz minimalizując ryzyko błędów. Poniżej znajdziesz przewodnik dla początkujących, jak skutecznie wdrożyć system WMS w swojej firmie.

magazyn

Co to jest system WMS?

System WMS (Warehouse Management System) to system informatyczny służący do zarządzania magazynem. Jest to oprogramowanie, które wspomaga i usprawnia procesy związane z gromadzeniem, przechowywaniem oraz zarządzaniem towarami w magazynie. Główne funkcje systemu WMS obejmują monitorowanie zapasów, śledzenie lokalizacji produktów, optymalizację tras kompletacji zamówień, zarządzanie zamówieniami oraz dostęp do informacji na temat stanu magazynu w czasie rzeczywistym.

obsługa magazynu
Jakie są korzyści płynące z wdrożenia systemu WMS?

Wdrożenie systemu Warehouse Management System (WMS) może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które operują w branżach, gdzie zarządzanie magazynem odgrywa kluczową rolę.

Optymalizacja procesów magazynowych

System WMS automatyzuje i optymalizuje wiele zadań związanych z zarządzaniem magazynem, takich jak kompletacja zamówień, przemieszczanie towarów czy monitorowanie stanu zapasów. To przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej.

Zwiększenie dokładności łańcucha dostaw

Poprzez śledzenie lokalizacji produktów, system WMS minimalizuje błędy związane z pomyłkami w kompletacji zamówień, co przekłada się na poprawę dokładności całego procesu logistycznego.

Redukcja kosztów magazynowania

Dzięki lepszemu zarządzaniu przestrzenią magazynową oraz zoptymalizowanym procesom, firmy mogą zredukować koszty związane z przechowywaniem towarów.

Skrócenie czasu realizacji zamówień

System WMS umożliwia szybsze i efektywniejsze przetwarzanie zamówień, co przekłada się na skrócenie czasu dostawy do klienta.

Poprawa widoczności i zarządzania zapasami

Dzięki systemowi WMS firma ma lepszą kontrolę nad stanem zapasów, co pozwala na unikanie nadmiaru lub niedoboru produktów.

Śledzenie wydajności i raportowanie

System WMS oferuje funkcje monitorowania wydajności magazynu oraz generowania raportów, co ułatwia analizę danych i podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Jakie są etapy wdrożenia systemu WMS?

Analiza potrzeb i celów

Przed rozpoczęciem procesu wdrożenia systemu WMS, bardzo ważnym aspektem jest dokładne zrozumienie potrzeb i  celów firmy. Przeprowadzenie dokładnej analizy obecnych procesów magazynowych, a dokładniej; identyfikacji obszarów wymagających usprawnienia oraz precyzyjne określenie celów, które chcemy osiągnąć poprzez wdrożenie systemu WMS, pozwoli na lepsze dostosowanie rozwiązania do unikalnych potrzeb danej firmy. Należy sporządzić listę zadań do wykonania oraz przygotować plan realizacji projektu. Bazując na początkowej analizie potrzeb klienta, przepływach produktów i procesach realizowanych w magazynie, projektuje się odpowiednie rozwiązanie.

 

 

Wybór odpowiedniego systemu WMS

Na rynku istnieje wiele systemów WMS o różnych funkcjonalnościach. Przed dokonaniem wyboru, należy zidentyfikować swoje wymagania, uwzględniając m.in. skalowalność, integrację z innymi systemami (np. ERP), automatyzację, wsparcie techniczne, aktualizacje oprogramowania oraz warto zapoznać się z opiniami innych użytkowników i ich referencjami odnośnie do danego systemu. Należy wybrać taki system, aby był jak najlepiej dostosowany  do konkretnych potrzeb firmy i zapewniał efektywność zarządzania magazynem. Warto mieć na uwadze również  kwestie związane z kosztami, zarówno początkowymi, jak i utrzymania systemu. Precyzyjna analiza kosztów wdrożenia oraz bieżącej eksploatacji pomoże uniknąć niepotrzebnych wydatków.

 

 

Integracja z innymi systemami

Należy upewnić się, że system WMS jest zintegrowany z innymi używanymi systemami w firmie, takimi jak systemy ERP czy CRM. Integracja gwarantuje płynny przepływ informacji, eliminuje podwójne wprowadzanie danych, umożliwia szybką obsługę zamówień, synchronizuje informacje, koordynuje logistykę transportową, a także umożliwia lepszą analizę danych biznesowych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych w trakcie integracji to priorytet, a poprawnie zrealizowany proces integrowania systemów przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej i poprawy jakości zarządzania firmą.

 

 

Testowanie i optymalizacja

Przed pełnym wdrożeniem, należy przeprowadzić dokładne testy systemu WMS. Warto zweryfikować funkcje, sprawdzić stabilność i zgodność z oczekiwaniami. W trakcie testów trzeba zwrócić uwagę na feedback od pracowników, co pozwoli na wprowadzenie ewentualnych korekt i dostosowanie systemu do realnych potrzeb firmy. Warto również uwzględnić różne scenariusze działania systemu podczas testów, obejmujące zmienne warunki obciążeniowe oraz sytuacje awaryjne. Analiza wydajności, integracji z innymi systemami oraz przeprowadzenie testów bezpieczeństwa są kluczowe dla kompleksowego sprawdzenia funkcjonalności systemu.

 

 

Etap wdrożenia

Wdrożenie systemu WMS odbywa się etap po etapie, zaczynając od mniej skomplikowanych procesów. Monitorowane są postępy i rozwiązywane ewentualne problemy na bieżąco. Następnie przechodzi się do bardziej zaawansowanych funkcji, po upewnieniu się, że podstawowe elementy działają sprawnie. Pozytywny efekt pomyślnie wdrożonego systemu w głównej mierze uzyskiwany jest dzięki komunikacji pomiędzy dostawcą oprogramowania a klientem. Dlatego konieczne jest wyznaczenie odpowiedniego zespołu posiadającego odpowiednią wiedzę, z jednej strony, na temat potrzeb logistycznych firmy, działania magazynu, a z drugiej na odpowiednie kierowanie projektem.

 

 

Przygotowanie zespołu i szkolenia

Wdrożenie systemu WMS to proces, który wymaga aktywnego udziału pracowników. Należy przygotować zespół odpowiedzialny za implementację i korzystanie z systemu. Zespół powinien mieć zapewnione odpowiednie szkolenia, aby mógł efektywnie obsługiwać nowe narzędzie. Ponadto, warto organizować sesje szkoleniowe w trybie testowym, co pozwoli pracownikom na wcześniejsze zapoznanie się z interfejsem systemu. To kluczowy krok, aby zapoznać pracowników z nową platformą i zapewnić płynne przejście na nią. Zapewnienie zrozumienia i komfortu w obszarze obsługi nowego systemu przekłada się na efektywność operacyjną i minimalizację potencjalnych błędów.

 

 

Monitorowanie i doskonalenie

Dodatkowo, po pełnym wdrożeniu systemu WMS, zaleca się utrzymanie stałego monitoringu jego efektywności. Regularna analiza danych, zbieranie opinii pracowników oraz uwzględnianie zmian w otoczeniu biznesowym są kluczowe dla utrzymania systemu na wysokim poziomie funkcjonalności.

magazyn

Etapy i szczegóły wdrożenia systemu WMS można dostosować do indywidualnych potrzeb i warunków danego przedsiębiorstwa. Ważne jest także uwzględnienie możliwości dostawcy systemu WMS i ścisła współpraca zespołu projektowego firmy w trakcie całego procesu.

 

System WMS powinien być elastyczny i dostosowywać się do ewentualnych nowych wymagań firmy. Wdrożenie systemu WMS to inwestycja, która może przynieść znaczne korzyści w efektywności i rentowności firmy. Pamiętaj o solidnym przygotowaniu, zaangażowaniu zespołu i stałym doskonaleniu procesów, co pozwoli maksymalnie wykorzystać potencjał nowej technologii.


Powiązane:

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem systemu w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107