Jakie korzyści przynosi wdrożenie systemu WMS w magazynie produkcyjnym?

Zarówno tempo, jakość produkcji, jak i terminowe dostarczanie produktów są fundamentalnymi elementami determinującymi sukces przedsiębiorstwa. Magazyny produkcyjne pełnią kluczową funkcję w łańcuchu dostaw, będąc miejscem, gdzie skoncentrowane są surowce, komponenty oraz wyroby gotowe. Wdrożenie systemu zarządzania magazynem (WMS) na hali produkcyjnej to decyzja o strategicznym znaczeniu, mająca na celu optymalizację procesów składowania, procesu produkcyjnego, kompletacji zamówień i zarządzania zasobami.

obsługa magazynu

Czym jest łańcuch dostaw?

Łańcuch dostaw (supply chain) to kompleksowy proces obejmujący sekwencję działań i interakcji, które mają na celu dostarczenie produktu lub usługi od punktu początkowego (produkcji lub dostawcy surowców) do końcowego odbiorcy (klienta). Jego efektywność wpływa bezpośrednio na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Łańcuch dostaw obejmuje trzy główne etapy:

 • Zaopatrzenie – operacje logistyczne, których celem jest dostarczenie towarów np. do magazynów, centrów dystrybucyjnych czy zakładów produkcyjnych,
 • Produkcja – proces przemiany surowców/komponentów w wyroby gotowe,
 • Dystrybucja – wszelkie działania związane z przemieszczaniem towarów od producenta do finalnego nabywcy.
nowoczesne magazyny
Zoptymalizowana przestrzeń magazynowa

Wdrożenie systemu WMS pozwala na dokładne planowanie i optymalizację przestrzeni magazynowej. Automatyczne śledzenie dostępnych lokalizacji umożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni składowej. System pozwala na analizę parametrów, takich jak rodzaj składowanego produktu czy częstotliwość rotacji, co prowadzi do lepszego rozmieszczenia produktów na regałach. W rezultacie nie tylko zwiększa się pojemność magazynu, ale również skraca czas zbierania zamówienia, dzięki możliwości wyboru najkrótszej ścieżki.

Ścisła kontrola nad stanem magazynowym

System WMS umożliwia bieżącą kontrolę nad stanem magazynowym poprzez automatyczne śledzenie ilości dostępnych produktów w czasie rzeczywistym. Eliminuje to ryzyko błędów, związanych z ręcznym zarządzaniem danymi, co pozwala na unikanie nadmiaru zapasów lub braków. Dzięki precyzyjnemu monitorowaniu stanu magazynu przedsiębiorstwo jest w stanie dokładnie określić, które produkty są dostępne, a które mogą wymagać uzupełnienia. Umożliwia to skuteczne zarządzanie zapasami, zwiększając jednocześnie efektywność procesów produkcyjnych.

Usprawnienie procesów kompletacji i dystrybucji

Możliwość stałej kontroli kompletacji zamówień przekłada się na skrócenie czasu przetwarzania i przygotowywania towarów do wysyłki. Automatyzacja zadań magazynowych, takich jak identyfikacja lokalizacji produktów czy kontrola jakości usprawnia procesy dystrybucyjne. Skrócenie czasu przetwarzania zamówień jest kluczowe, zwłaszcza w kontekście magazynu produkcyjnego, gdzie terminowe dostarczanie surowców jest kluczowym elementem efektywnej produkcji.

 

magazyn
Minimalizacja błędów i strat

Do korzyści wdrożenia systemu WMS zalicza się również redukcję ryzyka popełniania błędów operacyjnych. Elektroniczne rozpoznanie towarów eliminuje ryzyko błędnej identyfikacji produktu, która może prowadzić do kompletacji i wysyłki niepoprawnych zamówień. Ponadto, system WMS minimalizuje prawdopodobieństwo przyjęcia towarów przez pracownika na niepoprawne lokalizacje, ponieważ umożliwia przypisanie produktu do wybranej lokalizacji oraz precyzyjne śledzenie każdego produktu w magazynie.

Integracja z systemami produkcyjnymi i ERP

Integracja systemu WMS z systemami produkcyjnymi oraz systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP- Enterprise Resource Planning) zapewnia spójność danych na wszystkich poziomach organizacji. Umożliwia to szybkie przekazywanie informacji o stanie magazynowym, zamówieniach i produkcji, co usprawnia procesy decyzyjne. Dzięki tej integracji, przedsiębiorstwo może lepiej zarządzać dostępnością surowców, dostosowując produkcję do bieżących potrzeb rynkowych.

Elastyczność w adaptacji do zmian

WMS jest elastycznym narzędziem, które można dostosować do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Możliwość modyfikacji parametrów, takich jak procesy składowania czy trasy kompletacji, umożliwia dostosowywanie systemu do dynamicznie rozwijających się procesów produkcyjnych. To kluczowe w kontekście zmieniającego się otoczenia biznesowego, gdzie elastyczność i szybkość reakcji na nowe wyzwania są kluczowymi elementami sukcesu.

Optymalizacja kosztów i zwiększenie efektywności

Wprowadzenie systemu WMS przyczynia się do optymalizacji kosztów operacyjnych poprzez eliminację błędów, redukcję nadmiaru zapasów, skrócenie czasu przetwarzania zamówień oraz zoptymalizowanie przestrzeni magazynowej. Eliminacja błędów prowadzi do mniejszej liczby reklamacji i zwrotów, co przekłada się na redukcję kosztów z zakresu obsługi posprzedażowej. Skrócenie czasu przetwarzania zamówień i zoptymalizowanie przestrzeni magazynowej prowadzi natomiast do efektywniejszego wykorzystania zasobów i zwiększenia efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa. To wszystko przekłada się na konkurencyjność firmy na rynku produkcyjnym.


Powiązane:

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem systemu w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107