Optymalizacja efektywności projektów IT poprzez wnikliwą analizę przedwdrożeniową

Wnikliwa analiza przedwdrożeniowa stanowi kluczową podstawę skutecznej optymalizacji projektów IT. Odkryj, jak precyzyjne określenie celów i wymagań systemu wpływa na efektywność i sukces wdrożeń technologicznych.

analiza przedwdrożeniowa

Przygotowanie i implementacja rozwiązania informatycznego dla przedsiębiorstwa to kompleksowe zadanie, które ma na celu zapewnienie, że wdrożony system IT efektywnie wspiera cele biznesowe klienta. Kluczowym elementem tego procesu jest przeprowadzenie dokładnej analizy przedwdrożeniowej przed rozpoczęciem prac programistycznych. Celem analizy jest zrozumienie szczegółów i potrzeb przedsiębiorstwa, aby dostosować rozwiązanie IT do jego konkretnych wymagań i umożliwić pełne wsparcie w osiąganiu biznesowych celów.

Znaczenie analizy przedwdrożeniowej w zapewnieniu efektywności i minimalizacji ryzyka

Analiza przedwdrożeniowa stanowi zaawansowany dokument, który definiuje zakres funkcjonalności przyszłego systemu, szczegółowo określając wymagania, jakie ma on spełniać. Oprócz tego, dokument ten zawiera strategię implementacji, wskazując metodologie i techniki, które będą stosowane, aby zapewnić, że system efektywnie realizuje postawione cele.

analiza przedwdrożeniowa
Cele opracowania analizy przedwdrożeniowej
 • Ustanowienie takiej samej świadomości zakresu wdrożenia systemu zarówno po stronie klienta, jak i dostawcy rozwiązania,
 • Dostosowanie architektury i funkcjonalności systemu do indywidualnych potrzeb klienta oraz innych, niezbędnych wymagań,
 • Skrajne ograniczenie ryzyka związanego z procesem tworzenia i wdrażania systemu IT w firmie klienta, niemal eliminując je.

Rola analizy przedwdrożeniowej w skutecznym projektowaniu systemów IT

Istotnym atutem analizy przedwdrożeniowej jest jej zdolność do identyfikacji obszarów, gdzie organizacja i procesy biznesowe wymagają optymalizacji przed ich digitalizacją. Taki proces weryfikacji pozwala na głębsze zrozumienie i udoskonalenie struktur wewnętrznych przed ich wdrożeniem.

 

Należy również zwrócić uwagę na to, że klient, nawet ten doskonale świadomy swoich oczekiwań co do przyszłego systemu, często posługuje się swoistym językiem typu „chcę, aby…”. Te wyrażenia są źródłem wartościowych informacji, aczkolwiek nie zawsze wystarczają, aby na ich podstawie skonstruować skonkretyzowane rozwiązanie IT. Wymaga to dodatkowej analizy i interpretacji, aby w pełni zrozumieć i odpowiednio zaimplementować potrzeby klienta w efektywny system informatyczny.

ręce
Korzyści analizy przedwdrożeniowej dla klienta i dostawcy

Analiza przedwdrożeniowa stanowi kluczowy element generujący znaczącą wartość dodaną zarówno dla klienta, jak i dostawcy systemu. Dzięki niej klient uzyskuje pełne zrozumienie tego, w jaki sposób projektowany system spełni jego wymagania oraz uzyskuje pewność co do efektywności wydanych środków, a także możliwość precyzyjnej weryfikacji funkcjonalności systemu w trakcie jego odbioru.

Korzyści analizy przedwdrożeniowej dla klienta i dostawcy

Z perspektywy dostawcy, analiza ta zapewnia wyższy poziom przewidywalności projektu, ułatwia planowanie i realizację poszczególnych etapów, zadań, terminów oraz zarządzanie budżetem. Ostateczny zakres i głębokość analizy przedwdrożeniowej zależą bezpośrednio od stopnia przygotowania klienta do procesu wdrożenia, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z dostawcą.

Rola analizy przedwdrożeniowej w wykrywaniu i łagodzeniu ryzyka w projektach IT w dużych korporacjach

W kontekście klientów z sektora dużych korporacji dostawca rozwiązania IT współpracuje bezpośrednio z wewnętrznym działem IT beneficjenta, który jest odpowiedzialny za inicjowanie projektu i delegowanie zadań uczestnikom. W tej sytuacji analiza przedwdrożeniowa przyjmuje bardziej szczegółowy charakter, koncentrując się na technicznych aspektach takich jak optymalizacja systemu, integracja komponentów oraz wszechstronna identyfikacja i ocena potencjalnego ryzyka.

analiza przedwdrożeniowa
Analiza przedwdrożeniowa w projektach IT dla klientów – unikanie pułapek i zapewnianie sukcesu wdrożenia

Mimo starannego przygotowania, klienci korporacyjni często mogą przeoczyć kluczowe elementy mające wpływ na sukces wdrożenia. Przykładowo  beneficjenci mogą nie określić źródła danych do przetwarzania w systemie bądź nie zweryfikować dostępności niezbędnych API do integracji. W procesie budżetowania projektu nie zawsze uwzględnia się złożoność niektórych etapów, takich jak opracowanie API, co może prowadzić do błędnego oszacowania czasu i kosztów, czyniąc pierwotne plany finansowe nierealnymi. W tym kontekście analiza przedwdrożeniowa pełni rolę dodatkowego mechanizmu weryfikacji, który pozwala dostrzec i skorygować wszelkie braki, nieścisłości i błędne założenia projektowe.

Analiza przedwdrożeniowa w projektach IT dla klientów – unikanie pułapek i zapewnianie sukcesu wdrożenia

Druga grupa klientów to ci stawiający pierwsze kroki we wdrażaniu kompleksowych systemów IT i ich integracji, bo właśnie rozpoczynają działalność lub doszli do etapu, kiedy to w wyniku wzrostu skali biznesu, pora zastąpić dotychczasowe proste narzędzia informatyczne, działające w rozproszeniu, rozwiązaniami zintegrowanymi. Tego typu klienci oczekują zwykle kompleksowej usługi doradczej, w tym dostarczenia szczegółowego raportu projektowego, zawierającego, np. makiety UX/UI oraz odpowiednie opisy działania i funkcjonalności systemu, a także sposobu ewentualnej integracji z aplikacjami, które już działają i będą nadal używane.

Rola analizy przedwdrożeniowej w efektywnym zarządzaniu projektami IT

Analiza przedwdrożeniowa stanowi niezbędny składnik projektu IT, dostarczając kluczową wartość dodaną. Jej precyzyjne ustalenia definiują przyszłe rozwiązanie, umożliwiają weryfikację pomysłów klienta oraz sprzyjają budowaniu wspólnej wiedzy wśród interesariuszy projektu. W przypadku starannie przeprowadzonej analizy, zarządzanie projektem staje się znacznie bardziej efektywne, zwłaszcza przy wykorzystaniu metodyk zwinnych. Ponadto, jeżeli klient nie podejmuje natychmiastowej decyzji o realizacji projektu, wykonana analiza pozostaje wartościowym narzędziem, które może być wykorzystane w przyszłych podejściach, zarówno z tym samym dostawcą, jak i z innymi.


Powiązane:

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem systemu w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107