RFID – automatyczna identyfikacja

RFID – automatyczna identyfikacja

Oznaczanie przedmiotów etykietami RFID umożliwia przedsiębiorstwom automatyczną, jednoznaczną identyfikację, a także śledzenie zapasów i zasobów. Działanie to pozwala optymalizować liczne procesy w różnych obszarach życia społecznego oraz gospodarki. Automatyzacja wynikająca z zastosowania RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw przynosi znaczną zmianę wydajności i kosztów.  

 

 

RFID (ang. Radio-Frequency Identification) to technologia obecna na rynku już od lat 70. XX wieku. Wykorzystywana jest do identyfikacji przedmiotów przy pomocy fali radiowych. Daje możliwość pobierania, a także zapisywania informacji na odległość z tzw. etykiet RFID. Technologia identyfikacji częstotliwości radiowej znajduje zastosowanie m.in. w:  

 • zarządzaniu zapasami, 
 • śledzeniu zasobów, 
 • śledzeniu personelu, 
 • identyfikatorach, 
 • zarządzaniu łańcuchem dostaw, 
 • zapobieganiu fałszerstwom. 

Czym jest etykieta RFID? 

Etykieta RFID (nazywana również tagiem RFID) składa się z procesora (układu scalonego) oraz anteny. Odpowiednie dane zapisywane są w pamięci podręcznej, a następnie transmitowane za pomocą anteny. Zazwyczaj występują w trzech wariantach: 

 • RO – służy wyłącznie do odczytu, 
 • RW – daje możliwość zarówno zapisu i odczytu,  
 • WORN – pozwala na jednorazowy zapis oraz wielokrotny odczyt danych.  

Istnieje możliwość podłączania technologii RFID z systemem ERP. Korzyścią tego rozwiązania jest dostęp do aktualnych informacji dotyczących lokalizacji obiektów posiadających metkę RFID.   

Etykiety RFID mogą mieć charakter pasywny oraz aktywny. Ze względu na rozmiar oraz koszt implementacji najczęściej stosowane są tagi pasywne. Tagi pasywne wymagają „zasilania” przez czytnik RFID, zanim będą mogły przesyłać dane. W odróżnieniu od tagów pasywnych, aktywne tagi RFID mają wbudowane zasilanie (np. baterię), które pozwala przesyłać dane bez przerwy.   

Identyfikowanie etykiet RFID

Tagi RFID można identyfikować w oparciu o częstotliwość fal radiowych. Na tej podstawie wyróżnić można następujące tagi: 

 • LS (Low Frequency) – niskiej częstotliwości, mają zakres od 30 do 300 KHz i zasięg odczytu do 10 cm.  
 • HF (High Frequency) – wysokiej częstotliwości, mają zasięg od 3 do 30 MHz i zasięg odczytu od 10 cm do 1 m (3 stopy). Systemy te są powszechnie używane w przypadku biletów elektronicznych, płatności lub aplikacji User Experience. 
 • UHF (Ultra-High Frequency) – ultra wysokiej częstotliwości mają zasięg od 300 MHz do 3 GHz i zasięg odczytu do 12 m (39 stóp). Są to systemy najczęściej używane do śledzenia zapasów detalicznych, garaży parkingowych, dostępu do drzwi i zarządzania aktywami. 

Jaką funkcję spełnia bramka RFID 

Bramką RFID nazywany jest system składający się z czytników oraz anten radiowych. Ich zadaniem jest odbieranie sygnału z poruszających się w bliskiej odległości tagów RFID. Sygnały te rejestrują informacje o obiektach, m.in. dotyczące ruchu czy ich ilości.  

Funkcje bramki RFID: 

 • pozwala dokładnie określić przemieszczają się osoby, pojazdy, maszyny oraz produkty; 
 • jest narzędziem wspierającym produkcję oraz identyfikacje produktów; 
 • może być wykorzystana jako narzędzie systemu bezpieczeństwa; 
 • pozwala usprawnić proces liczenia asortymentu; 
 • nadzoruje wszelki ruch wykonywane przez obiekty i osoby oznaczone tagiem EFID. 

Bramki RFID to doskonałe narzędzie pozwalające wprowadzić automatyzację do przedsiębiorstwa. Dane odczytywane przez bramki są natychmiast przesyłane na serwer. Jest to ważne z punktu widzenia zarządzania, ponieważ pozwala na bieżące monitorowanie napływających informacji, a następnie na ich podstawie podejmowanie decyzji.  

Optymalizacja procesów logistycznych 

Etykiety RFID znalazły również zastosowanie w magazynach. Obecnie oczekuje się od nich coraz większej wydajności oraz zwinności. Tagi RFID ułatwiają pracę na każdym etapie logistyki magazynowej począwszy od identyfikacji i śledzenia po zarządzanie produktami. System ten daje magazynowi wiele możliwości. Oprócz kontroli towarów można również kontrolować inne procesy, m.in. wjazd samochodów ciężarowych czy sprzętu przeładunkowego.   

Korzyści zastosowania technologii RFID w logistyce:  

 • Gromadzone dane są klarowne i wolne od błędów – zarządzanie zapasami odbywa się w sposób automatyczny, wyeliminowane zostają błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych. 
 • Odporny na warunki środowiskowe – system jest niezwodny, niezależnie od panujących w otoczeniu warunków atmosferycznych (np. wysoka temperatura lub wilgotność). 
 • Bieżąca aktualizacja – system RFID zintegrowany jest z siecią bezprzewodową i systemem zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zawsze dostępne są aktualne informacje.  
 • Wpływa na wzrost produktywności pracowników – dzięki etykietom RFID pracownicy nie muszą poświęcać czasu na skanowanie kodów kreskowych, wyszukiwanie zagubionych przedmiotów czy liczenie stanów magazynowych. W zamian koncentrują się na przypisanym im zadaniom i wykonują je szybciej.  
 • Ponoszone koszty oraz straty są zmarginalizowane – śledzenie zasobów poprzez system RFID poprawia widoczność obiektów w magazynie. Pozwala to otrzymać aktualizację zawsze, gdy tylko jakikolwiek przedmiot został zgubiony. 

Podsumowanie 

Etykiety RFID zyskały na popularności, ponieważ pozwalają na automatyzacje wielu procesów. Implementacja technologii identyfikacji częstotliwości radiowej daje wymierne korzyści w postaci oszczędności czasu, pieniędzy oraz ograniczenia błędów. Dzięki RFID proces zarządzania łańcuchem dostaw staje się wydajny, a zaangażowanie ludzi w ten proces maleje.