RFID – AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA

Oznaczanie przedmiotów etykietami RFID umożliwia przedsiębiorstwom automatyczną, jednoznaczną identyfikację, a także śledzenie zapasów i zasobów. Działanie to pozwala optymalizować liczne procesy w różnych obszarach życia społecznego oraz gospodarki. Automatyzacja wynikająca z zastosowania RFID w zarządzaniu łańcuchem dostaw przynosi znaczną zmianę wydajności i kosztów. 

dyskietki

RFID (ang. Radio-Frequency Identification) to technologia obecna na rynku już od lat 70. XX wieku. Wykorzystywana jest do identyfikacji przedmiotów przy pomocy fali radiowych. Daje możliwość pobierania, a także zapisywania informacji na odległość z tzw. etykiet RFID.

 

Technologia identyfikacji częstotliwości radiowej znajduje zastosowanie m.in. w:  

 • zarządzaniu zapasami, 
 • śledzeniu zasobów, 
 • śledzeniu personelu, 
 • identyfikatorach, 
 • zarządzaniu łańcuchem dostaw, 
 • zapobieganiu fałszerstwom. 

Etykiety RFID

Etykieta RFID (nazywana również tagiem RFID) składa się z procesora (układu scalonego) oraz anteny. Odpowiednie dane zapisywane są w pamięci podręcznej, a następnie transmitowane za pomocą anteny.

Zazwyczaj występują w trzech wariantach: 

 • RO – służy wyłącznie do odczytu, 
 • RW – daje możliwość zarówno zapisu i odczytu,  
 • WORN – pozwala na jednorazowy zapis oraz wielokrotny odczyt danych.  

Istnieje możliwość podłączania technologii RFID z systemem ERP. Korzyścią tego rozwiązania jest dostęp do aktualnych informacji dotyczących lokalizacji obiektów posiadających metkę RFID.   

Etykiety RFID mogą mieć charakter pasywny oraz aktywny. Ze względu na rozmiar oraz koszt implementacji najczęściej stosowane są tagi pasywne. Tagi pasywne wymagają „zasilania” przez czytnik RFID, zanim będą mogły przesyłać dane. W odróżnieniu od tagów pasywnych, aktywne tagi RFID mają wbudowane zasilanie (np. baterię), które pozwala przesyłać dane bez przerwy.   

 

Identyfikowanie etykiet RFID

Tagi RFID można identyfikować w oparciu o częstotliwość fal radiowych. Na tej podstawie wyróżnić można następujące tagi: 

 

 • LS (Low Frequency) – niskiej częstotliwościmają zakres od 30 do 300 KHz i zasięg odczytu do 10 cm.  
 • HF (High Frequency) – wysokiej częstotliwości, mają zasięg od 3 do 30 MHz i zasięg odczytu od 10 cm do 1 m (3 stopy). Systemy te są powszechnie używane w przypadku biletów elektronicznych, płatności lub aplikacji User Experience. 
 • UHF (Ultra-High Frequency) – ultra wysokiej częstotliwości mają zasięg od 300 MHz do 3 GHz i zasięg odczytu do 12 m (39 stóp). Są to systemy najczęściej używane do śledzenia zapasów detalicznych, garaży parkingowych, dostępu do drzwi i zarządzania aktywami. 
etykieta

Jaką funkcję spełnia bramka RFID?

Bramką RFID nazywany jest system składający się z czytników oraz anten radiowych. Ich zadaniem jest odbieranie sygnału z poruszających się w bliskiej odległości tagów RFID. Sygnały te rejestrują informacje o obiektach m.in. dotyczące ruchu czy ich ilości.

 

Funkcje bramki RFID:

 • pozwala dokładnie określić przemieszczają się osoby, pojazdy, maszyny oraz produkty,
 • jest narzędziem wspierającym produkcję oraz identyfikacje produktów,
 • może być wykorzystana jako narzędzie systemu bezpieczeństwa,
 • pozwala usprawnić proces liczenia asortymentu,
 • nadzoruje wszelki ruch wykonywane przez obiekty i osoby oznaczone tagiem EFID.

Bramki RFID to doskonałe narzędzie pozwalające wprowadzić automatyzację do przedsiębiorstwa. Dane odczytywane przez bramki są natychmiast przesyłane na serwer. Jest to ważne z punktu widzenia zarządzania, ponieważ pozwala na bieżące monitorowanie napływających informacji, a następnie na ich podstawie podejmowanie decyzji.  

skaner

Optymalizacja procesów logistycznych

Etykiety RFID znalazły również zastosowanie w magazynach. Obecnie oczekuje się od nich coraz większej wydajności oraz zwinności. Tagi RFID ułatwiają pracę na każdym etapie logistyki magazynowej począwszy od identyfikacji i śledzenia po zarządzanie produktamiSystem ten daje magazynowi wiele możliwości. Oprócz kontroli towarów można również kontrolować inne procesy m.in. wjazd samochodów ciężarowych czy sprzętu przeładunkowego. 

 

Korzyści zastosowania technologii RFID w logistyce:  

 • Gromadzone dane są klarowne i wolne od błędów – zarządzanie zapasami odbywa się w sposób automatyczny, wyeliminowane zostają błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych.
 • Odporny na warunki środowiskowe – system jest niezwodny, niezależnie od panujących w otoczeniu warunków atmosferycznych (np. wysoka temperatura lub wilgotność). 
 • Bieżąca aktualizacja – system RFID zintegrowany jest z siecią bezprzewodową i systemem zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zawsze dostępne są aktualne informacje.  
 • Wpływa na wzrost produktywności pracowników – dzięki etykietom RFID pracownicy nie muszą poświęcać czasu na skanowanie kodów kreskowych, wyszukiwanie zagubionych przedmiotów czy liczenie stanów magazynowych. W zamian koncentrują się na przypisanym im zadaniom i wykonują je szybciej.  
 • Ponoszone koszty oraz straty są zmarginalizowane – śledzenie zasobów poprzez system RFID poprawia widoczność obiektów w magazynie. Pozwala to otrzymać aktualizację zawsze, gdy tylko jakikolwiek przedmiot został zgubiony. 

Etykiety RFID zyskały na popularności, ponieważ pozwalają na automatyzacje wielu procesów. Implementacja technologii identyfikacji częstotliwości radiowej daje wymierne korzyści w postaci oszczędności czasu, pieniędzy oraz ograniczenia błędów. Dzięki RFID proces zarządzania łańcuchem dostaw staje się wydajny, a zaangażowanie ludzi w ten proces maleje. 

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston e-commerce
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem Systemu WMS w Twojej firmie? Porozmawiajmy.  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107