Różnice między systemem zarządzania transportem (TMS) a systemem zarządzania magazynem (WMS)

Rozróżnienie między systemem zarządzania transportem (TMS) a systemem zarządzania magazynem (WMS) jest kluczowe dla efektywnej logistyki. Chcesz usprawnić swój łańcuch dostaw? Odkryj szczegółowe różnice i zastosowania obu systemów – podnieś efektywność swojej firmy na wyższy poziom!

system zarządzania transportem

Optymalizacja łańcucha dostaw – rola i integracja systemu zarządzania transportem (TMS) z WMS i ERP

System zarządzania transportem jest to platforma, która w głównej mierze zajmuje się wsparciem przedsiębiorstw w planowaniu, realizacji i optymalizacji fizycznych przepływów towarów. Możliwe jest zintegrowanie go z systemami zarządzania magazynem (WMS) oraz systemem ERP, co pozwala na pełną kontrolę łańcucha dostaw. Dodatkowo system oparty na chmurze zmniejsza koszty posiadania oraz zapewnia dodatkowe korzyści od strony IT, tj. szybsze wdrożenia, automatyczne aktualizacje oraz skrócenie czasu instalacji i wdrożeń.

Różnice między TMS a WMS

Zasadniczą różnicą jest przeznaczenie obu tych systemów. WMS ma na celu nadzór nad zarządzaniem magazynem i operacjami zachodzącymi w nim od momentu przyjęcia towaru do jego wydania. TMS skupia się szczególnie na zarządzaniu flotą, tj. optymalizacją tras, śledzeniem trasy, zarządzaniem dokumentami z tym związanymi, planowaniem załadunku itp.

Zalety integracji TMS z WMS

Główną korzyścią z integracji tych dwóch systemów jest sprawna wymiana danych, co pozwala na wyciągnięcie szczegółowych wniosków do analizy predykcyjnej. Ta z kolei usprawni planowanie pracy zarówno w magazynie, jak i poza nim. Optymalizacja ruchów magazynowych oraz lepsze wykorzystanie floty zwiększa oszczędności i przyspiesza proces realizacji zlecenia.

magazyn
Korzyści z wdrożenia systemu WMS

Głównym zadaniem systemu zarządzania magazynem jest wspieranie codziennych operacji w magazynie. Dodatkowo, z wdrożenia WMS, można czerpać korzyści w postaci:

Kontroli rotacji zapasów

Głównym zadaniem systemu zarządzania magazynem jest usprawnienie przepływu towarów. Kontrola zapasów pozwala na uniknięcie nadmiernego zamawiania i utrzymywania zbyt wysokiego poziomu zapasów, co bezpośrednio wpływa na koszty magazynowania. Braki powodują z kolei przestoje i opóźnienia w dostawach do klienta.

Polepszenia wydajności operacji magazynowych

Dzięki lepszej kontroli operacji zachodzących w magazynie, możliwe jest optymalne rozmieszczenie zasobów do poszczególnych procesów oraz pracowników. Wykorzystanie prognozowania pracy wpływa na wydatniejsze projektowanie harmonogramu z uwzględnieniem zajętości maszyn i pracowników.

Optymalizacji wykorzystania przestrzeni magazynowej

Kolejną zaletą korzystania z systemu WMS jest odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni magazynowej. System zarządzania magazynem pozwala na analizę najlepszego rozlokowania towaru w oparciu o jego rotację i charakterystykę materiału. Tym samym zmniejsza koszty związane z przemieszczaniem produktów i czasochłonnego pobierania ich.

Usprawnienia obsługi klienta

System zarządzania magazynem optymalizuje również proces komplementacji i pakowania. Wpływa to na przyspieszenie całego cyklu zamawiania przez klienta od momentu złożenia przez niego zamówienia do dostawy. Ciągła widoczność stanów pozwala lepiej określić planowaną datę dostawy. Wszystkie te czynniki oddziałują na finalne zadowolenie klienta z usługi.

system zarządzania transportem
Korzyści z wdrożenia TMS

Wdrożenie systemu TMS niesie za sobą wiele korzyści, które dotyczą zarówno przedsiębiorstwa, jak i klienta końcowego. Do głównych zalet należą:

Oszczędność kapitału

Sprawniejsze zarządzanie operacjami magazynowymi oraz nowe rozwiązania optymalizacyjne przyczyniają się do zwiększanie wydajności a tym samym do zmniejszenia kosztów realizacji zadań. System pozwala zredukować koszty paliwa, magazynowania, czy pracy kierowcy. Redukcja kosztów transportowych, bezpośrednio wpływa na ostateczny koszt, który będzie musiał ponieść klient finalny.

Kontrola w czasie rzeczywistym

Dużą zaletą systemów TMS jest możliwość stałego monitoringu każdego etapu zlecenia transportowego. Zarządzanie transportem w dużej mierze opiera się o planowanie różnych wariantów tras, które są stale optymalizowane. Możliwość monitorowania ich w czasie rzeczywistym pozwala na szybkie reagowanie w przypadku nieprzewidzianych opóźnień.

Zwiększenie zadowolenia klienta

Dzięki unikaniu przestojów, dostawy są terminowe i szybkie, co zwiększa zadowolenie klienta usługą. Wykorzystanie systemu zarządzania transportem daje również możliwość udostępnienia klientowi status przesyłki, czy nawet możliwość jej śledzenia w czasie rzeczywistym.

Integracja z innymi systemami informatycznymi

Jak już wcześniej zostało wspomniane, TMS bez problemu integruje się z systemami zarządzania magazynem, co umożliwia ciągłość w automatyzacji operacji. Połączenie z platformą ERP pozwoli z kolei na usystematyzowanie dokumentacji księgowej.

Udostępnienie informacji przewoźnikom i partnerom biznesowym

Zastosowanie systemów zarządzania transportem polepsza kontakty z przewoźnikami i partnerami biznesowymi. Udostępnienie rzeczywistych danych pozwala na uniknięcie nieporozumień i zawiązanie lepszych relacji wpływających na dalszą współpracę.

Dla kogo przeznaczony jest system TMS?

W największym stopniu platforma używana jest przez firmy, które regularnie wysyłają i odbierają towary (przeważnie są to przedsiębiorstwa przeznaczające co najmniej 100 milionów dolarów rocznie na przewóz). Coraz większa dostępność rozwiązań w chmurze umożliwia jednak implementację TMS również w mniejszych przedsiębiorstwach. Przeważnie są to:

 

 • producenci,
 • dystrybutorzy,
 • przedsiębiorstwa e-commerce,
 • przedsiębiorstwa z branży logistycznej.

Przyszłość TMS

Trendem, który znacząco wychodzi przed szereg jest wdrożenie do systemu zarządzania jakością sztucznej inteligencji (AI). W dużej mierze dotyczy to organizowania przesyłek, które będą zgodne z planowanym systemem pakowania czy godzinami pracy przedsiębiorstwa. Będzie też w stanie precyzyjniej oszacować plan przybycia towarów do magazynu lub do klienta.

 

Z kolei zastosowanie uczenia maszynowego mogłoby z wyprzedzeniem wykrywać powstanie ewentualnych wąskich gardeł, co dałoby czas na znalezienie innego rozwiązania.

 

Powiązanie TMS z innymi systemami (np. marketingowymi, sprzedażowymi), powoduje zwiększenie ilości danych, które następnie platforma będzie mogła wykorzystać do wyliczania dokładnych kosztów przesyłki (uwzględniając nawet takie opłaty jak zużycie opon).


Powiązane:

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem systemu w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107