System CRM czy ERP? – podstawowe różnice

System CRM czy ERP? – podstawowe różnice

System planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), a system do zarządzania relacjami
z klientami (CRM) są do siebie podobne. Pewne ich zakresy pokrywają się, a nawet można je  ze sobą zintegrować. Pomimo tego, ich funkcje podstawowe różnią się od siebie. Z tego właśnie powodu firmy powinny najpierw spojrzeć na nie oddzielnie, co pozwoli zwrócić uwagę na ich udział w powiększeniu sprzedaży oraz na ulepszenie wydajności. W tym artykule pomożemy ustalić główne cechy systemów informatycznych CRM i ERP, wskazać ich różnice oraz to,
w jaki sposób zastosować je w biznesie.

Czym jest oprogramowanie CRM i ERP?

Systemy CRM są dedykowane do przechowywania i zapisywania wszystkich informacji, które odnoszą się do współpracy z klientami. Dzięki temu możliwe jest administrowanie interakcjami klienta z firmą na wszelkie sposoby np. wewnętrzny przedstawiciel handlowy może połączyć się z ewentualnym klientem i nanieść informacje tj. notatki z rozmów czy dane kontaktowe.

Następnie pracownik działu marketingu może w łatwy sposób skorzystać z wprowadzonych informacji, które mogą przydać się np. do stworzenia spersonalizowanego informatora wysyłanego do klientów. Wystarczy pobrać odpowiednie dane w systemie CRM. Pozwala to zorganizować, automatyzować i koordynować zarówno marketingiem, sprzedażą jak i obsługą klienta. Ponadto, pomoże to w zwiększeniu lojalności klientów, rozpoznawaniu trendów,
a w rezultacie – pomnoży przychody.

Zalety systemu CRM to m.in.:

 • analiza schematów zakupowych,
 • zautomatyzowanie i kierowanie kampaniami marketingowymi,
 • wyższa jakość obsługi klienta,
 • możliwość poznania potencjalnych klientów
 • zautomatyzowanie zbędnych zadań
 • udoskonalenie procesu sprzedaży
 • podsumowanie czasu poświęconego na konwersję potencjalnych klientów
  do zamykania transakcji
 • udostępnianie profili klientów współpracownikom

W momencie gdy system CRM skupia się na czynnościach klientów, system ERP koncentruje się na całej firmie. Planowanie zasobów przedsiębiorstwa wzięło się z projektowania wymagań materiałowych (MRP). Dzięki temu, producenci mogli zrozumieć oraz kierować wszelkimi pokładami wymaganymi do zarządzania udanego biznesu.

Jest on skonstruowany po to, aby ulepszyć wydajność procesów dzięki upowszechnianiu zsynchronizowanych informacji w firmie – od księgowości po magazyn, aż po inwentaryzację i realizację. ERP dotyczy m.in. sprawowania kontroli nad zarządzaniem zamówieniami, zapasami, łańcuchem dostaw i innymi danymi powiązanymi z usługowymi organizacjami. Niektóre systemy oferują również zarządzanie zasobami ludzkimi (HRMS), CRM czy
e-commerce.

Podstawową korzyścią systemu ERP jest jedna, współużytkowana baza danych, która mieści
w sobie zarówno wszystkie dane operacyjne jak i finansowe. Ma to duże znaczenie
w raportowaniu miesięcznych raportów, jak i raportów dotyczących określonego celu. Korzystanie z jednego źródła danych zarówno operacyjnych jak i finansowych, pozwala także pracownikom wdrażać się w raporty samodzielnie (bez potrzeby dostarczania analiz
i raportowania przez zespoły finansowe oraz IT).

Kolejną ważną korzyścią jest dużo sprawniejsze zamknięcie finansowe. Zespoły często uwzględniają wszystkie dochody i wydatki oraz podsumowują wyniki na koniec każdego miesiąca albo kwartału, co jest ogólnie znane jako zamknięcie ksiąg. Czynność ta zobowiązuje do ręcznej pracy, wpisywania danych oraz kontaktu z wieloma działami.

Zalety systemu ERP to m.in.:

 • redukcja zbędnych zadań,
 • sprawowanie kontroli nad procesem dystrybucji,
 • kierowanie łańcuchem dostaw,
 • automatyzacja cyklu życia pracowników,
 • możliwość stworzenia bazy wiedzy o usługach

Podstawowe różnice pomiędzy CRM i ERP

Najważniejszą różnicą pomiędzy oprogramowaniem ERP i CRM jest ich cel. System jakim jest CRM przeznaczony jest w szczególności klientom. Już sama jego nazwa (Oprogramowanie do Zarządzania Relacjami Z Klientami) podpowiada, że szczególną uwagę zwraca się na kwestie kontaktu z klientem, interakcje i zarządzanie nimi. Wszystko to skierowane jest na lepszą obecność marketingową.

Natomiast oprogramowanie ERP dotyczy całej działalności. Oprogramowanie do Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa zawiera funkcje, które automatyzują i zarządzają prawie wszystkimi głównymi działaniami związanymi z prowadzeniem firmy.  Szczególnie usprawnia i poprawia funkcjonalność back-office między działami.

Pozostałe różnice dotyczą:

 1. Metod zwiększania zysków. Systemy ERP wytwarzają większe marże zysku za pomocą zmniejszania kosztów ogólnych jak i operacyjnych. Natomiast systemy CRM dostarczają większych zysków – dzięki zwiększeniu liczby klientów, wysokości sprzedaży i usług. Pierwsza z nich ogranicza koszty, a druga maksymalizuje bieżące wydatki.
 2. Wskaźnik sukcesu. W systemach CRM odnoszą się do utrzymywania
  i pozyskiwania potencjalnych klientów, co oznacza większe zyski. Przedsiębiorstwo określając wyraźne i mierzalne cele np. zamknięcie 15% większej sprzedaży, zmniejszenie wskaźników porzucania koszyków o 20% lub zwiększenie subskrypcji e-biuletynów, może przy pomocy CRM śledzić je oraz analizować. Natomiast wskaźniki sukcesu ERP dotyczą różnych biznesowych działów – fakturowania, księgowości, zaopatrzenia w zamówienia, harmonogramów dystrybucji, zarządzania dostawcami i innych.
 3. Charakterystycznych użytkowników. Systemy ERP są dostosowane do wielopoziomowej logistyki produkcji i operacji. Użytkownikami ERP to często szefowie działów oraz osoby, które pełnią role kierownicze w podejmowaniu decyzji we wszystkich procesach biznesowych. Natomiast systemy CRM są wykorzystywane w szczególności przez handlowców i pracowników wspierających sprzedaż czy obsługujących operacje konsumenckie.

Jak dobrać system do przedsiębiorstwa ?

Jeśli firma potrzebuje tylko usprawnienia procesów sprzedażowych i marketingowych oraz jest usatysfakcjonowana z oprogramowania, którego używa do takich celów, jak księgowość i zasoby ludzkie, prawdopodobnie wymaga nowego systemu CRM.

Z drugiej jednak strony, jeśli chciałaby odświeżyć całe oprogramowanie lub jest w okresie wzrostu, wtedy powinna rozważyć zainwestowanie w nowy system ERP lub wybrać inne rozwiązanie – integrację obydwu systemów informatycznych. Obydwa pozwalają usprawnić nieocenione procesy biznesowe i ułatwić niektóre aspekty prowadzenia firmy. Jednak zintegrowane razem, zapewniają każdemu pracownikowi mocny punkt zaczepienia: pozwalający być na bieżąco, a także kilka innych korzyści:

Ułatwiona komunikacja i współpraca

Pełna integracja systemów ERP i CRM zdecydowanie usprawnia pracę. Od działu rozliczeń i osób kompletujących magazyn po menedżerów łańcucha dostaw i kierowców ciężarówek dostawczych. Integracja umożliwia tworzenie kompleksowych przepływów pracy, które zmieniają przesyłanie pakietów danych w sieci komputerowej i pozwalają zatwierdzać zadania. Rezultatem może być wzrost produktywności z biura do magazynu i pracowników, którzy orientują się, dokąd się zwrócić na każdym etapie przepływu pracy.

Racjonalny przydział zasobów

Bardziej racjonalna alokacja zasobów pozwala projektom oraz pracownikom uzyskać rezerwy, których potrzebują, w sposób proaktywny, a nie reaktywny. System CRM zintegrowany z ERP ogranicza koszty i wytwarza większe przychody ze sprzedaży. Pierwszy z nich uwalnia kapitał, który wcześniej związany był z niewydajnością operacyjną, w momencie w którym oprogramowanie ERP zwiększa kapitał biznesowy.

Udoskonalona analiza rynku

Analiza rynku pozwala podejmować odpowiednie decyzje, które pozwolą przedsiębiorstwu uzyskać większy udział w rynku. Dzięki programowaniu opartemu na danych ERP i CRM można ulepszyć m.in. reklamę usług za pomocą nowych kanałów czy odkryć różne możliwości biznesowe wraz z obecną ofertą.

CRM czy ERP – zastosowanie w biznesie

Podjęcie decyzji, który system jest ważniejszy, jest jak decyzja pomiędzy wyborem silnika a kierownicą w samochodzie. System CRM można nazwać narzędziem, który napędza biznes: usprawnia sprzedaż i zwiększa zyski. System ERP jest natomiast sternikiem – dzięki niemu możliwe jest dokładne i odpowiedzialne prowadzenie firmy. Współpraca obydwu systemów zdecydowanie ułatwia firmie zwiększenie zysków przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Przedsiębiorstwo musi mieć procesy, zanim zacznie się martwić o ich usprawnienie. Musi mieć także zyski, zanim zacznie się przejmować obniżaniem kosztów. Warto pamiętać, że nawet najbardziej usprawniony i efektywny biznes bez sprzedaży – wciąż jest bankrutem. Z tego powodu system informatyczny CRM jest zazwyczaj najlepszym sposobem na pierwsze działania firmy. Pomagając zmaksymalizować wyniki sprzedaży, CRM może umożliwić rozwój firmy do tego stopnia, że ​​ERP będzie koniecznością.

Używanie obydwu tych systemów pomaga przedsiębiorstwu realizować obie ścieżki: większą sprzedaż i zmniejszoną ilość wydatków. CRM przynosi większe przychody dzięki lepszym wynikom sprzedaży, podczas gdy system ERP zmniejsza ogólne koszty operacyjne. Razem systemy te mogą pomóc firmie w jednoczesnym zwiększaniu efektywności.