Zarządzanie produkcją

Celem było stworzenie kompleksowego systemu zarządzającego produkcją

Aplikacja usprawnia procesy produkcyjne, została przygotowana jako dodatek do programów Subiekt GT i Subiekt Nexo. W sposób kompleksowy wspomaga kluczowe obszary.

Linia produkcyjna

System zarządzający produkcją

Stale wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Tym razem naszym celem było stworzenie systemu zarządzającego produkcją w przedsiębiorstwie. Co oferuje stworzony system? Jakie daje możliwości?

Zaprojektowane przez nas rozwiązanie ułatwia planowanie i harmonogramowanie procesu produkcyjnego.

Aplikacja usprawnia procesy produkcyjne, została przygotowana jako dodatek do programów Subiekt GT i Subiekt Nexo. W sposób kompleksowy wspomaga kluczowe obszary związane z organizacją procesu produkcyjnego takie jak planowanie, zarządzanie i rozliczanie produkcji w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych w średnich i dużych firmach.

Moduły funkcjonalne:

  • Receptura – moduł umożliwia zarządzanie strukturą produkcyjną, pozwala na kontrolę gniazd i maszyn, wspiera zarządzanie partiami surowców oraz pozwala harmonogramować produkcję. W module określana jest nazwa produktu końcowego, potrzebne materiały, wykonywane czynności, stosowane półprodukty, zamienniki czy narzuty
  • Kontrola składu surowcowego – integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo oraz dokumentacją dyspozycji wydania z magazynu na potrzeby produkcji pozwalają na kontrolę składu danego surowca.
  • Zaopatrzenie – moduł umożliwia określenie przyszłego zapotrzebowania na surowce niezbędne do produkcji. Na podstawie stanów minimalnych, zamówień od odbiorców, aktualnego stanu i rotacji towarów następuje wyliczenie ilości potrzebnych surowców oraz wygenerowanie odpowiednich zamówień do dostawców.
  • Harmonogram produkcji – rozwiązanie pozwala na tworzenie, kontrolę i modyfikację rozplanowania produkcji w czasie. Mechanizm wspomaga handlowców podczas uzyskiwania informacji o możliwych terminach realizacji zamówień już na etapie ofertowania
  • Kontrola jakości – moduł pozwala na rejestrację specyfikacji jakościowych umożliwiających określanie badanych parametrów i kryteriów koniecznych do spełnienia przez produkty.
  • Operacje technologiczne – moduł pozwala na określenie pracochłonności produkcji, obciążenia maszyn i personelu na podstawie uwzględnionych w recepturach procesów i wykonywanych operacji technologicznych oraz wykorzystywanych maszyn.
  • Kompletacja i konfekcjonowanie – aplikacja pozwala nie tylko na sprawne rozliczanie możliwych dekompletacji, ale także na lepsze zarządzanie odpadami produkcyjnymi. Moduł uwzględnia możliwość przekształcenia jednego towaru w kilka lub odwrotnie
  • Koszty produkcyjne – poprzez zastosowanie receptur produkcyjnych możliwe jest wspomaganie kalkulacji planowanego kosztu wytworzenia towaru. Pozwala to na bieżącą kontrolę kosztów wytworzenia przez ich porównanie z faktycznymi kosztami produkcji czy z kosztami przewidywanymi. Aplikacja usprawniająca procesy produkcyjne. Została przygotowana jako dodatek do programów Subiekt GT i Subiekt Nexo. W sposób kompleksowy wspomaga kluczowe obszary związane z organizacją procesu produkcyjnego takie jak planowanie, zarządzanie i rozliczanie produkcji w różnego rodzaju zakładach produkcyjnych w średnich i dużych firmach.

Nasze rozwiązanie dostarcza bieżących informacji dotyczących przebiegu produkcji i dokonuje niezbędnej analizy zrealizowanego procesu. Za pomocą dostosowanego do konkretnego przedsiębiorstwa sposobu raportowania operacji produkcyjnych, klient posiada właściwe narzędzie do dokonywania rejestracji postępu prac. Dodatkowe wartości dla klienta? Dzięki maksymalizacji procesu produkcyjnego dostarczany jest cenny czas, który pozwala na lepszą organizację pracy pracowników.