Systemy Finansowo – Księgowe. Dobrze dobrany system gwarancją sprawnej organizacji pracy firmy.

Żadna z firm nie może dziś oczekiwać osiągnięcia ambitnych celów rozwoju i prześcignięcia konkurencji bez niezawodnych, skalowalnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Chociaż wszystkie rodzaje transakcji muszą być zarządzane prawidłowo, każda organizacja ma inne wymagania. Brak odpowiednich rozwiązań, które są zgodne z celami biznesowymi i wspierają rozwój w przyszłości, może mieć wpływ na przychody, zarządzanie i zgodność, produktywność i satysfakcję pracowników. Wybór systemu finansowo-księgowego to jedna ze strategicznych decyzji, od niej zależy praca działu finansowo-księgowego oraz współpraca z partnerami handlowymi.

system finansowo-księgowy

Wybór systemu finansowo-księgowego

Oprogramowanie finansowo-księgowe to coś więcej niż tylko śledzenie przychodów i wydatków. Dobrze dobrany system pomaga pracownikom efektywnie przetwarzać transakcje, wspierając każdy aspekt księgowości i funkcji płatniczej, aż po raportowanie i podejmowanie bieżących decyzji. Jeśli chodzi o finanse i księgowość, odpowiednie rozwiązanie programowe będzie wspierać strategiczne cele organizacji i pomoże stworzyć podstawy trwałego sukcesu biznesowego.

 

Do wdrażania systemu finansowo-księgowego nie trzeba nikogo przekonywać. Natomiast sam wybór systemu finansowo-księgowego dla firmy to jedna ze strategicznych decyzji. Od niej zależy nie tylko praca działu finansowo-księgowego w firmie, ale także płynna współpraca z głównymi partnerami handlowymi. Warto tę kwestię dobrze przemyśleć, a najlepiej wybór systemu finansowo-księgowego powierzyć profesjonalnej firmie doradczej, takiej jak Asiston.

 

Przepływ informacji finansowych

Wybierając odpowiedni system finansowo-księgowy możesz znacząco ułatwić wymianę informacji z kluczowymi partnerami biznesowymi. Dlatego przy wyborze systemu finansowo-księgowego warto wziąć pod wagę, na jakim systemie pracują kontrahenci i jakie są możliwości usprawnienia wymiany informacji z nimi.

 

System finansowo-księgowy pomoże Ci m.in. w:

 • usprawnieniu procesów uzgadniania kont,
 • identyfikacji możliwości rozwoju,
 • ochrony swoich danych finansowych,
 • automatyzacji przepływu pracy,
 • wizualizacji danych za pomocą pulpitów nawigacyjnych,
 • zarządzaniu przepływem gotówki,
 • eliminacji procesów ręcznych,
 • napędzaniu innowacji.
korzyści b2b

Kontroluj finanse Twojej firmy

Profesjonalny system finansowo-księgowy posiada liczne funkcjonalności pozwalające na dogłębną analizę kondycji firmy. Dzięki tym narzędziom masz możliwość między innymi generowania raportów należności i zobowiązań, zarówno konkretnego kontrahenta, jak i wszystkich podmiotów, z którymi Twoja firma współpracuje. Odpowiedni system finansowo-księgowy pozwala także saldować wzajemne należności i zobowiązania wynikające z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu lub w ramach różnych podmiotów (kompensaty jedno- i wielostronne).

 

Ponadto systemy finansowo-księgowe są bardzo pomocne przy sporządzaniu raportów finansowych, stanowiących ważny element prowadzenia działalności gospodarczej. Wcześniej każdy pracownik musiał wykonywać wszystkie czynności finansowe i zapisy księgowe metodą ręczną, przez co sporządzanie sprawozdań finansowych było niepraktyczne. Teraz istnieje możliwość wprowadzania, modyfikowania i interpretowania danych tylko za pomocą zautomatyzowanego rozwiązania, do którego ma się dostęp z dowolnego miejsca.

Miej kontrolę nad sprzedażą

System finansowo-księgowy posiada funkcjonalności do zarządzania cenami i rabatami. Bardziej zaawansowane narzędzia pozwalają definiować rozbudowane mechanizmy naliczania promocji różnych typów, a także kontrolować limity kredytowe kontrahentów. Analiza sprzedaży pozwoli optymalnie planować działania promocyjne i lepiej dobierać narzędzia zachęty do zakupu.

logistyka magazynowa

Efektywność biznesowa
W tradycyjnych systemach finansowo-księgowych pracownicy muszą wykonywać ręczne procesy, takie jak przenoszenie danych z jednego arkusza kalkulacyjnego do drugiego. Korzystanie z oprogramowania księgowego pomoże zaoszczędzić czas i zapobiec błędom. Firma posiada również wszystkie informacje o transakcjach na jednej scentralizowanej platformie. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, co się wyczerpało lub co weszło do biznesu, i zawsze wiadomo, gdzie znaleźć te informacje.

Korzystanie z oprogramowania księgowego pomaga efektywnie wykorzystać zasoby w dziale księgowości i może ograniczyć błędy księgowe. Dzięki funkcji Business Intelligence (BI) firmy mogą również uzyskać kompleksowy wgląd w operacje biznesowe, zwiększając ich produktywność i efektywność.

 

Uproszczone przetwarzanie podatków
Uporządkowanie podatków biznesowych może być złożonym procesem, ponieważ wymaga śledzenia wszystkich transakcji biznesowych. Korzyści płynące z oprogramowania finansowo- księgowego obejmują ułatwienie tego procesu poprzez zapewnienie, że dane finansowe firmy znajdują się w jednym miejscu. Ponadto pozwala to na półautomatyczne obliczanie przychodów firmy zamiast ręcznego marnowania czasu i wysiłku na pracę nad wymaganymi informacjami. Oprogramowanie oferuje również rozwiązania branżowe, a nawet specyficzne dla danego kraju, zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

 

Dokładne oszacowanie i pełna przejrzystość finansowa
Systemy finansowo-księgowe automatyzują podstawowe procedury księgowe i administracyjne oraz kontrolują ramy przychodów, aby nie przenosić zarządzania finansami na ekspertów zewnętrznych. Zmniejszają również koszty związane z drukowaniem i dystrybucją dokumentacji oraz przechowywaniem wrażliwych danych w bezpiecznej, monitorowanej lokalizacji.

Program wspomagający prowadzenie księgowości

InsERT Rewizor GT
System finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Został zaprojektowany, aby spełniać funkcje potrzebne do sprawnego prowadzenia księgowości, przede wszystkim do sprawnego planowania kont po obsługi środków trwałych. Jest systemem finansowo-księgowym przeznaczonym dla biur rachunkowych jak i samodzielnych księgowych. Program posiada wszelkie funkcje, które potrzebne są do sprawnego prowadzenia księgowości, od sprawnego planowania kont po obsługę środków trwałych. Został dostosowany dla każdego użytkownika, dzięki nowoczesnemu interfejsowi, który znacznie poprawia wygodę pracy. Rewizor GT stanowi część linii Insert GT, zawierającego programy: Subiekt GT, Gratyfikant GT oraz Gestor GT.

 

Najważniejsze zalety programu

 • elastyczność zarządzania planami kont, (generowanie wzorcowego planu kont, przeniesienie z innego roku obrotowego, tworzenie kont kartotekowych, łączenie kartotek)
 • podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane,
 • tworzenie wydruków graficznych i tekstowych,
 • wyliczanie szeregu sprawozdań oraz zestawień finansowych,
 • obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych,
 • ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT,
 • ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych.

Oprogramowanie finansowo-księgowe ułatwia zarządzanie większością biznesowych procesów finansowych i odpowiednią automatyzacją różnych zadań finansowych. Dlatego wybór odpowiedniego oprogramowania może ułatwić pracę zarówno menedżerom finansowym jak i pracownikom, aby byli bardziej produktywni w pracy.

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston e-commerce
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem Systemu WMS w Twojej firmie? Porozmawiajmy.  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107