Systemy Finansowo – Księgowe. Dobrze dobrany system gwarancją sprawnej organizacji pracy firmy

System finansowo-księgowy

Systemy Finansowo – Księgowe. Dobrze dobrany system gwarancją sprawnej organizacji pracy firmy

Żadna z firm nie może dziś oczekiwać osiągnięcia ambitnych celów rozwoju i prześcignięcia konkurencji bez niezawodnych, skalowalnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Chociaż wszystkie rodzaje transakcji muszą być zarządzane prawidłowo, każda organizacja ma inne wymagania. Brak odpowiednich rozwiązań, które są zgodne z celami biznesowymi i wspierają rozwój w przyszłości, może mieć wpływ na przychody, zarządzanie i zgodność, produktywność i satysfakcję pracowników. Wybór systemu finansowo-księgowego to jedna ze strategicznych decyzji, od niej zależy praca działu finansowo-księgowego oraz współpraca z partnerami handlowymi.

Wybór systemu finansowo-księgowego

Oprogramowanie finansowo-księgowe to coś więcej niż tylko śledzenie przychodów i wydatków. Dobrze dobrany system pomaga pracownikom efektywnie przetwarzać transakcje, wspierając każdy aspekt księgowości i funkcji płatniczej, aż po raportowanie i podejmowanie bieżących decyzji. Jeśli chodzi o finanse i księgowość, odpowiednie rozwiązanie programowe będzie wspierać strategiczne cele organizacji i pomoże stworzyć podstawy trwałego sukcesu biznesowego.

Do wdrażania systemu finansowo-księgowego nie trzeba nikogo przekonywać. Natomiast sam wybór systemu finansowo-księgowego dla firmy to jedna ze strategicznych decyzji. Od niej zależy nie tylko praca działu finansowo-księgowego w firmie, ale także płynna współpraca z głównymi partnerami handlowymi. Warto tę kwestię dobrze przemyśleć, a najlepiej wybór systemu finansowo-księgowego powierzyć profesjonalnej firmie doradczej, takiej jak Asiston.

Przepływ informacji finansowych

Wybierając odpowiedni system finansowo-księgowy możesz znacząco ułatwić wymianę informacji z kluczowymi partnerami biznesowymi. Dlatego przy wyborze systemu finansowo-księgowego warto wziąć pod wagę, na jakim systemie pracują kontrahenci i jakie są możliwości usprawnienia wymiany informacji z nimi.

System finansowo-księgowy pomoże Ci m.in. w:

 • usprawnieniu procesów uzgadniania kont
 • identyfikacji możliwości rozwoju
 • ochrony swoich danych finansowych
 • automatyzacji przepływu pracy
 • wizualizacji danych za pomocą pulpitów nawigacyjnych
 • zarządzaniu przepływem gotówki
 • eliminacji procesów ręcznych
 • napędzaniu innowacji

Kontroluj finanse Twojej firmy

Profesjonalny system finansowo-księgowy posiada liczne funkcjonalności pozwalające na dogłębną analizę kondycji firmy. Dzięki tym narzędziom masz możliwość między innymi generowania raportów należności i zobowiązań, zarówno konkretnego kontrahenta, jak i wszystkich podmiotów, z którymi Twoja firma współpracuje. Odpowiedni system finansowo-księgowy pozwala także saldować wzajemne należności i zobowiązania wynikające z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu lub w ramach różnych podmiotów (kompensaty jedno- i wielostronne).

Ponadto systemy finansowo-księgowe są bardzo pomocne przy sporządzaniu raportów finansowych, stanowiących ważny element prowadzenia działalności gospodarczej. Wcześniej każdy pracownik musiał wykonywać wszystkie czynności finansowe i zapisy księgowe metodą ręczną, przez co sporządzanie sprawozdań finansowych było niepraktyczne. Teraz istnieje możliwość wprowadzania, modyfikowania i interpretowania danych tylko za pomocą zautomatyzowanego rozwiązania, do którego ma się dostęp z dowolnego miejsca.

Miej kontrolę nad sprzedażą

System finansowo-księgowy posiada funkcjonalności do zarządzania cenami i rabatami. Bardziej zaawansowane narzędzia pozwalają definiować rozbudowane mechanizmy naliczania promocji różnych typów, a także kontrolować limity kredytowe kontrahentów. Analiza sprzedaży pozwoli optymalnie planować działania promocyjne i lepiej dobierać narzędzia zachęty do zakupu.

Zalety oprogramowania księgowego

Efektywność biznesowa

W tradycyjnych systemach finansowo-księgowych pracownicy muszą wykonywać ręczne procesy, takie jak przenoszenie danych z jednego arkusza kalkulacyjnego do drugiego. Korzystanie z oprogramowania księgowego pomoże zaoszczędzić czas i zapobiec błędom. Firma posiada również wszystkie informacje o transakcjach na jednej scentralizowanej platformie. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, co się wyczerpało lub co weszło do biznesu, i zawsze wiadomo, gdzie znaleźć te informacje.

Korzystanie z oprogramowania księgowego pomaga efektywnie wykorzystać zasoby w dziale księgowości i może ograniczyć błędy księgowe. Dzięki funkcji Business Intelligence (BI) firmy mogą również uzyskać kompleksowy wgląd w operacje biznesowe, zwiększając ich produktywność i efektywność.

Uproszczone przetwarzanie podatków

Uporządkowanie podatków biznesowych może być złożonym procesem, ponieważ wymaga śledzenia wszystkich transakcji biznesowych. Korzyści płynące z oprogramowania finansowo- księgowego obejmują ułatwienie tego procesu poprzez zapewnienie, że dane finansowe firmy znajdują się w jednym miejscu. Ponadto pozwala to na półautomatyczne obliczanie przychodów firmy zamiast ręcznego marnowania czasu i wysiłku na pracę nad wymaganymi informacjami. Oprogramowanie oferuje również rozwiązania branżowe, a nawet specyficzne dla danego kraju, zgodne z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Dokładne oszacowanie i pełna przejrzystość finansowa

Systemy finansowo-księgowe automatyzują podstawowe procedury księgowe i administracyjne oraz kontrolują ramy przychodów, aby nie przenosić zarządzania finansami na ekspertów zewnętrznych. Zmniejszają również koszty związane z drukowaniem i dystrybucją dokumentacji oraz przechowywaniem wrażliwych danych w bezpiecznej, monitorowanej lokalizacji.

Program wspomagający prowadzenie księgowości

InsERT Rewizor GT

System finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Został zaprojektowany, aby spełniać funkcje potrzebne do sprawnego prowadzenia księgowości, przede wszystkim do sprawnego planowania kont po obsługi środków trwałych. Jest systemem finansowo-księgowym przeznaczonym dla biur rachunkowych jak i samodzielnych księgowych. Program posiada wszelkie funkcje, które potrzebne są do sprawnego prowadzenia księgowości, od sprawnego planowania kont po obsługę środków trwałych. Został dostosowany dla każdego użytkownika, dzięki nowoczesnemu interfejsowi, który znacznie poprawia wygodę pracy. Rewizor GT stanowi część linii Insert GT, zawierającego programy: Subiekt GT, Gratyfikant GT oraz Gestor GT.

Najważniejsze zalety programu

 • elastyczność zarządzania planami kont, (generowanie wzorcowego planu kont, przeniesienie z innego roku obrotowego, tworzenie kont kartotekowych, łączenie kartotek)
 • podział dokumentów księgowych na dekrety i dokumenty zaksięgowane,
 • tworzenie wydruków graficznych i tekstowych,
 • wyliczanie szeregu sprawozdań oraz zestawień finansowych,
 • obsługa dowolnej liczby podmiotów gospodarczych,
 • ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków; rozrachunki wspólne z Subiektem GT,
 • ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych.

Oprogramowanie finansowo-księgowe ułatwia zarządzanie większością biznesowych procesów finansowych i odpowiednią automatyzacją różnych zadań finansowych. Dlatego wybór odpowiedniego oprogramowania może ułatwić pracę zarówno menedżerom finansowym jak i pracownikom, aby byli bardziej produktywni w pracy.