Usprawnienia dzięki systemowi ERP

Jakie możliwości i usprawnienia zapewnia odpowiedni system ERP?

Przedstawiamy 6 elementów, które mogą zostać usprawnione w Twojej firmie, dzięki wprowadzeniu odpowiedniego systemu klasy ERP

Gazeta i okulary

Usprawnienia dzięki systemowi ERP

Zależnie od przyjętego modelu biznesowego wymagania wobec systemów IT będą inne dla każdej firmy. Przedsiębiorcy z dostępnych rozwiązań muszą wybrać te, które najlepiej spełnią ich potrzeby. Przedstawiamy 6 podstawowych rzeczy, które może usprawnić ERP.

Przedstawiamy kilka z czynników sugerujących potrzebę wprowadzenia systemu ERP w firmie.
  • Masz trudność w odnalezieniu lub uzyskaniu potrzebnych informacji/dokumentów
  • Analizy sytuacji firmy pochłaniają dużo Twojego czasu
  • Rośnie papierologia
  • Tracisz czas na przepisywanie danych pomiędzy systemami
  • Nie dotrzymujesz deadlineów

Prowadząc firmę zapewne zauważasz, że w niektórych obszarach występują elementy, które narażają Cię na niepotrzebne koszty, spowalniają rozwój Twojej firmy, a tym samym nie pozwalają na spełnianie stale zmieniających się oczekiwań potencjalnych klientów. Pojawiają się wówczas pytania, co mogę zrobić, aby usprawnić funkcjonowanie mojej firmy? Jaki system do zarządzania firmą wybrać? Te i inne pytania są spowodowane kilkoma oznakami tego, że Twoja firma potrzebuje odpowiedniego systemu ERP.

Wiele z firm już w początkowym etapie funkcjonowania napotykaja niektóre lub być może nawet wszystkie z wymienionych wyżej czynników. Jednak w dobie cyfryzacji naturalne jest, że firmy próbują rozwiązać pojawiające się problemy, sięgając po dostępne na rynku systemy informatyczne, które spełniają ich cele biznesowe.

Przedstawiamy 6 elementów, które mogą zostać usprawnione w Twojej firmie, dzięki wprowadzeniu odpowiedniego systemu klasy ERP:

1 . Zintegrowane informacje w jednym miejscu

Najważniejsze informacje przechowywane i dostępne dla Ciebie i pracowników w jednym miejscu to oszczędność czasu (potrzebnego na odszukanie informacji) i przede wszystkim lepsze zarządzanie, dzięki właściwie podjętym decyzjom. Jeśli firma korzysta z kilku różnych rozwiązań IT warto rozważyć integracje, które pozwolą na automatyczny przesył informacji do głównego systemu, który stanie się repozytorium danych Twojej firmy.

2 . Zoptymalizowany back – Office

Obsługa faktur i płatności, zarządzanie kadrami, danymi kontrahentów i zamówieniami – systemy ERP automatyzują oraz usprawniają wszystkie te procesy, które dzieją się w tle funkcjonowania organizacji. Dzięki temu firmy mogą lepiej wykorzystywać czas oraz produktywność swoich pracowników.

3 . Zarządzanie personelem

Najważniejszym zasobem firmy są jej pracownicy. Dlatego wraz z rozwojem firmy będzie rosła liczba pracowników, a to z kolei oznacza wzrost zadań związanych z zarządzaniem personelem. Systemy ERP uprawniają najważniejsze procesy z tym związane, od rekrutacji aż po zarządzanie wynagrodzeniami.

4 . Dostosowanie do polskiego prawa

Startupy w Polsce muszą radzić sobie nie tylko z rynkiem, ale również ze skomplikowanym ustawodawstwem. Co prawda większość małych przedsiębiorców outsource’uje obsługę księgową i kadrowo-płacową, nie zwalnia to ich jednak z odpowiedzialności, a część obowiązków muszą wykonywać bezpośrednio sami przedsiębiorcy. Systemy ERP dostosowane do polskiego prawa działają jak swego rodzaju repozytorium wiedzy, mogą więc być pomocne przy prowadzeniu działalności. Zwłaszcza w kontekście bardzo częstych zmian w przepisach i sporych konsekwencji za ich niewdrożenie.

5 . Przepływ informacji i dokumentów

Pracownik przesyła wniosek o nieobecność związany z chorobą, kierownik ustanawia zastępstwo, a księgowość aktualizuje listę płac. Procesy to nieodzowny element funkcjonowania każdej firmy. Narzędzia ERP pozwalają je zautomatyzować przesuwając informacje i dokumenty z jednego działu do kolejnego. To pozwala usprawnić pracę zarówno pojedynczych pracowników, jak i całej firmy.

6 . Analizy biznesowe

Firma musi działać w oparciu o realne dane, w przeciwnym wypadku podejmowane decyzje mogą być oderwane od rzeczywistości. To szczególnie istotne w pierwszych latach funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdzie wiele elementów zarządzania jest dopiero kształtowanych. Systemy ERP powalają na szybkie tworzenie wiarygodnych (opartych o dane) analiz biznesowych i tym samym pomagają w „rozsądnym” prowadzeniu firmy.

Widzimy jak wiele korzyści może zapewnić odpowiedni system ERP. Korzyści te powoli zaczynają dostrzegać nie tylko duże korporacje, ale również przedsiębiorcy z sektora MSP. W segmencie firm średnich, a więc przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 250 pracowników, już blisko połowa wykorzystuje system zintegrowany. Zależnie od przyjętego modelu biznesowego wymagania wobec systemów IT będą inne dla każdej firmy. Przedsiębiorcy z szerokiego wachlarza dostępnych rozwiązań muszą więc wybrać te, które najlepiej wypełnią ich potrzeby. Warto jednak rozważyć wdrożenie systemu zintegrowanego już w małej firmie – pozwoli to na szybszy rozwój biznesu oraz ułatwi jego funkcjonowanie w późniejszej fazie rozwoju.