Wybór między aplikacjami desktopowymi a webowymi w świecie oprogramowania

W dzisiejszym świecie oprogramowania istnieje podział między aplikacje desktopowe a webowe. Aplikacje desktopowe są instalowane lokalnie, oferują pełne funkcje, ale niosą ryzyko utraty danych. Z kolei aplikacje webowe dostępne przez przeglądarkę charakteryzują się elastycznością i centralnym zarządzaniem aktualizacjami.

etapy pracy

Aplikacja desktopowa – co to?

Aplikacja desktopowa to program zainstalowany bezpośrednio na dysku komputera, jako odrębny software, niepowiązany zwykle z innymi programami, dostępnymi na tym urządzeniu. Do realizacji niektórych funkcjonalności, może potrzebować połączenia z urządzeniami zewnętrznymi, np. drukarkami, skanerami czy dyskami.

internet
Warunki i wymagania aplikacji desktopowej – instalacja, aktualizacje i licencje

Instalacja i używanie aplikacji desktopowej wymaga odpowiedniej wersji systemu operacyjnego, określonej ilości pamięci operacyjnej oraz miejsca na dysku komputera, a aktualizowanie aplikacji desktopowej do kolejnej wersji, to często także konieczność wymiany komputerów na mocniejsze. Aplikacja desktopowa musi więc być zainstalowana na każdym urządzeniu, na którym ma być używana, a liczba urządzeń to liczba licencji, co wprost przekłada się na cenę zakupu oprogramowania oraz koszty wdrożenia.

Ewolucja aplikacji webowych – od prostych narzędzi do wielofunkcyjnych platform

Ograniczenia aplikacji desktopowych spowodowały, że na rynku powstało miejsce dla webowych. Choć coraz częściej, z powodzeniem zastępują one aplikacje desktopowe, to nadal wielu potencjalnych użytkowników kojarzy je z prostymi narzędziami do obsługi pojedynczych operacji. Nie brakuje poglądów, że aplikacje webowe są po prostu tą aktywną częścią stron internetowych lub dodatkiem do nich, ale to ciągle strony internetowe, tyle że trochę bardziej rozbudowane. W rzeczywistości aplikacje i strony internetowe istotnie się od siebie różnią, choć łączy je to, że środowiskiem pracy użytkownika jest przeglądarka internetowa.

Różnice między aplikacjami webowymi a stronami internetowymi – pełna funkcjonalność kontra jednostronny przekaz

Strony internetowe mają charakter jednostronnego przekazu informacyjnego. Użytkownik może więc być tylko „konsumentem” tekstów, grafik, czy filmów, załadowanych na ekran swojego komputera, tabletu lub smartfona. Są to więc elektroniczne wizytówki, broszury lub gazety, wzbogacone o multimedia, z możliwością łatwego przełączania się między treściami. Aplikacje webowe są zaś pełnoskalowymi programami, uruchamianymi przez przeglądarkę internetową, która następnie obsługuje interfejs użytkownika. Z tego interfejsu, użytkownik – w ramach przyznanych mu uprawnień – ma dostęp do obsługi procesów i działań, które dana aplikacja wspiera. Może zatem tworzyć, pobierać, obsługiwać, dekretować i zamykać dokumenty (w tym zlecenia, faktury, zgłoszenia, delegacje), składać zamówienia, wybierać dostawców i odbiorców, obsługiwać przyjęcia, wydania, przesunięcia magazynowe oraz zlecenia produkcyjne. Użytkownik może również na bieżąco widzieć rezultaty swoich działań, może również korzystać z zestawień i raportów, tworzonych i udostępnianych w aplikacji. Graficzne środowisko przeglądarki pozwala wygodnie i intuicyjnie zaprojektować dostęp do tych operacji oraz ich obsługę.

Kulisy działania – frontend i backend

Strona internetowa zbudowana jest wyłącznie na tzw. frontendzie, czyli wszystkie komponenty strony – w czasie jej uruchomienia – ładowane są do pamięci przeglądarki, choć na ekranie widać tylko zawartość startową lub tą, którą użytkownik właśnie wybrał do przeglądania. Zaawansowany użytkownik może od środka obejrzeć cały kod strony, używając tylko developerskich narzędzi przeglądarki.

 

Struktura kodu aplikacji internetowej, podzielona jest natomiast na część „frontendową” (przeglądarkową – jak w przypadku strony internetowej) oraz część „backendową”, czyli tę po stronie serwera. Aby aplikacja internetowa mogła działać, część operacji i danych – na żądanie użytkownika – musi zostać pobrana z serwera i przesłana do widoku na ekranie użytkownika. Serwer obsługuje tylko konkretne, zadane i autoryzowane żądania oraz odpowiedzi i nawet zaawansowany użytkownik – z poziomu przeglądarki – nie ma dostępu do kodu i danych na serwerze.

komputer
Korzyści aplikacji webowych – elastyczność, bezpieczeństwo i oszczędności w porównaniu z aplikacjami desktopowymi

Aplikacja internetowa (webowa) stanowi rozwiązanie, które zależy od dostępu do Internetu, co stanowi niezbędny warunek funkcjonowania, w przeciwieństwie do aplikacji desktopowej, która operuje niezależnie od tego kryterium. Dalsze porównywanie sposobu działania obu tych rodzajów aplikacji, świadczy zdecydowanie na korzyść webowych, a główne przewagi rozwiązań webowych, wynikają z następujących korzyści:

Brak konieczności instalacji

Nie ma konieczności instalować aplikacji na każdym urządzeniu, na którym ma być używana, można z niej korzystać na dowolnym sprzęcie stacjonarnym i mobilnym (komputer, tablet, telefon), który obsługuje przeglądarkę internetową.

Brak zależności od systemu operacyjnego

Aplikacje webowe nie wymagają konkretnego systemu operacyjnego, stawiają też znacznie niższe wymagania dla sprzętu, na którym mają działać.

Bezpieczeństwo danych

Dane przechowywane są na zewnętrznym serwerze, a dostęp do nich odbywa się za pośrednictwem serwera www, z wykorzystaniem szyfrowanych połączeń.

Aktualizacja wyłącznie po stronie serwera

Nie jest potrzebne robienie aktualizacji na urządzeniach użytkowników. Przeglądarka zawsze otwiera aktualną wersję produkcyjną aplikacji.

Możliwość umieszczenia aplikacji w chmurze

Rozwiązania oparte na chmurze zabezpieczają oraz zapewniają bezpieczeństwo danych, zwalniają beneficjenta oprogramowania webowego z konieczności zakupu, utrzymania i rozbudowy własnego serwera.

Skalowalność

Łatwo można rozbudowywać aplikacje webowe, bez ingerencji w urządzenia użytkowników – skalowalność jest obsługiwana głównie po stronie serwera.

Elastyczność finansowa

Koszty licencji nie muszą zależeć o liczby urządzeń, z których możliwy będzie dostęp do aplikacji.

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem systemu w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107