Zarządzanie przepływem pracy

Ułatwienie procesów i wykorzystanie zautomatyzowanych przepływów pracy jest kluczowym elementem wspierania produktywności i wydajności w dzisiejszych rozwijających się firmach. To dlatego aplikacje typu workflow stały się wartościową częścią nowoczesnego stosu technologicznego.

praca

System przepływu pracy jest ujednoliconą platformą, która integruje kilka różnych narzędzi przepływu pracy w jedną spójną aplikację. Celem tego typu aplikacji jest automatyzacja niektórych zadań w ramach procesów biznesowych. Jednocześnie usprawnia wszelkie niezbędne interakcje ludzkie m.in. zatwierdzanie czy przesyłanie danych. Korzystając z systemu przepływu pracy, można zmodernizować kilka procesów w kolejności liniowej zgodnie z regułami biznesowymi.

Ważnym wymiarem systemu workflow jest m.in. stworzenie formularza, który przechowuje dane oraz automatyzacja uporządkowanej ścieżki zadań do całkowitego przetwarzania danych. Przedsiębiorstwa wykorzystują zarządzanie przepływem pracy w celu uzyskania lepszych wyników w oparciu o określony zestaw celów.

Mnóstwo organizacji wykorzystuje systemy przepływu pracy do automatyzacji zadań w połączeniu z zasadami zarządzania. Oprócz automatyzacji zadańsystemy zarządzania przepływem pracy pomagają klientom w łatwym mapowaniu przepływów pracy po to, aby zidentyfikować powtarzające się zadania i wąskie gardła.

 

 

Zarządzanie przepływem pracy możemy podzielić na dwie powiązane ze sobą kategorie:

 1. Integracja procesów wewnętrznych i zewnętrznych. Jest to podejście, które zapewnia „definicję procesów biznesowych obejmujących aplikacje” i „zwykle wymaga opartego na standardach komercyjnego środowiska programistycznego przepływu pracy”.
 2. Zautomatyzowane zdarzenia lub procesy. Podejście, które „umożliwia wykonywanie zautomatyzowanych zadań”.

Przepływ pracy to całościowy proces, który łączy odpowiednie informacje z właściwymi osobami tak, aby pozwolić zespołowi osiągnąć cele. Po wdrożeniu, pomaga zorganizować wszystkie informacje w taki sposób, że jest on zrozumiały dla wszystkich, ale też powtarzalny. Na efektywny przepływ pracy składa się wiele kroków podzielonych na trzy etapy zawierające planowanie, wykonanie i przegląd:

 

 

Planowanie:

 1. Zbieranie pomysłów i informacji
 2. Przyjęcie zadań
 3. Priorytetyzacja i przydzielenie zasobów

Wykonanie:

 1. Realizacja i przegląd
 2. Śledzenie postępów

Przegląd:

 1. Zatwierdzenie
 2. Raportowanie

Zarządzanie przepływem pracy vs zarządzanie projektami vs zarządzanie procesami biznesowymi

 

Jedną z rzeczy, która często wprowadza w błąd jest podobieństwo terminów „zarządzanie przepływem pracy”, „zarządzanie projektami” i „zarządzanie procesami biznesowymi”. Chociaż te trzy rzeczy są do siebie podobne, różnią je szczegóły.

prezentacja

Zarządzanie przepływem pracy oferuje organizacjom w każdej branży szeroki zakres korzyści, w tym:

Lepsza zgodność
Przepływy pracy dotyczą wielu zmieniających się części. Dla przedsiębiorstw, które nadal polegają na procesach ręcznych, zapewnienie ich zgodności może okazać się dużym wyzwaniem. Dzięki zarządzaniu przepływem pracy firmy mogą poprawić zgodność poprzez usprawnienie procesów, redukcję błędów ludzkich poprzez automatyzację i zwiększenie odpowiedzialności.

 

Większa współpraca
Zarządzanie przepływem pracy pozwala ustalić przejrzyste kanały komunikacji. Pracownicy wiedzą, gdzie się udać, aby uzyskać odpowiedzi. Co więcej, system zarządzania przepływem pracy pozwala na komunikację w czasie rzeczywistym i dostęp do danych w całej organizacji, co prowadzi do lepszego środowiska pracy opartego na współpracy i doskonałej obsługi klienta.

 

Większa przejrzystość
Udostępnianie przepływów pracy pracownikom pomaga im zrozumieć, jakie zadania są zaangażowane w proces, kto jest odpowiedzialny za ich wykonanie i jakie są kolejne kroki. To zdecydowanie poprawia satysfakcję z pracy oraz jej organizację, co może również zwiększyć wydajność.

 

Obniżone koszty
Zarządzanie przepływem pracy odgrywa szczególną rolę w redukcji kosztów. Organizacje mogą wdrażać technologie automatyzacji, aby usprawnić procesy robocze i poprawić elastyczność operacyjną dzięki starannemu planowaniu.

 

 

Zarządzanie przepływem pracy vs zarządzanie projektami vs zarządzanie procesami biznesowymi

Jedną z rzeczy, która często wprowadza w błąd jest podobieństwo terminów „zarządzanie przepływem pracy”, „zarządzanie projektami” i „zarządzanie procesami biznesowymi”. Chociaż te trzy rzeczy są do siebie, różnią je szczegóły.

korzyści b2b

 

 

Zarządzanie przepływem pracy zajmuje się nadzorem nad poszczególnymi procesami. Na przykład proces prezentacji jest przepływem pracy. Osoba, która prowadzi burzę mózgów
i ułatwia resztę przepływu pracy podczas prezentacji, będzie menedżerem przepływu pracy. W zależności od tego, kto jest dostępny, inna osoba może przeprowadzić burzę mózgów podczas następnej prezentacji — w takim przypadku ta osoba będzie kierownikiem przepływu pracy.

 

 

Zarządzanie projektami zajmuje się nadzorem nad całymi projektami (grupami procesów razem). Zespół pracuje jednocześnie z wieloma klientami. W danym miesiącu każdy, kto prowadzi burzę mózgów, jest menedżerem przepływu pracy w burzy mózgów, ale kierownik projektu to osoba, która nadzoruje całą treść stworzoną dla tego klienta przez cały czas trwania umowy. Przez kilka miesięcy kierownik projektu przeprowadzi burzę mózgów i będzie również pełnił funkcję kierownika przepływu pracy, ale kierownik projektu może również delegować zarządzanie tym konkretnym przepływem pracy komuś innemu.

 

 

Zarządzanie procesami biznesowymi dotyczy zarówno zarządzania przepływem pracy, jak i zarządzanie projektami. BPM to ogólny termin obejmujący wszystkie procesy i przepływy pracy firmy w różnych projektach, zespołach i działach.

Automatyzacja przepływu pracy

Jedną z głównych korzyści korzystania z platformy do zarządzania procesami jest możliwość automatyzacji przepływów pracy. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, przepływy pracy są z definicji powtarzalne i obejmują wiele zadań, które można zautomatyzować.

 

Wiele narzędzi do zarządzania projektami można skonfigurować do samodzielnej obsługi takich zadań, jak m.in.:

 • wskaźniki śledzenia,
 • monitorowanie błędów,
 • powiadamianie niektórych osób o wykonaniu kroków lub spełnieniu warunków,
 • przechowywanie i porządkowanie dokumentacji,
 • generowanie regularnych raportów.

Zarządzanie przepływem pracy jest sektorem niezwykle zorientowanym na szczegóły i nawet najbardziej zorganizowani menedżerowie nie poradzą sobie z organizacją bez pomocy oprogramowania. Technologia pomoże w automatyzacji jak największej ilości zadań.

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem Systemu WMS w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107