Systemy kadrowe

Systemy dostosowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa

Profesjonalny system kadrowy posiada funkcjonalności do zarządzania czasem pracy pracowników i rozliczania ich z wykonywanych zadań, przyczyniając się do wzrostu efektywności zasobów ludzkich w Twojej firmie.

Zarządzaj pracownikami

Pracownicy w firmie to nie tylko realizacja ich obowiązków, ale także obowiązków pracodawcy. Jak odnaleźć się w gąszczu przepisów i zarządzać efektywnie zasobami ludzkimi? Najlepiej wykorzystując w firmie system kadrowy dostosowany do specyfiki działalności przedsiębiorstwa. System kadrowy pozwala zarządzać pracownikami, w tym wszystkimi kwestiami związanymi z zatrudnianiem. Mowa tutaj między innymi o badaniach lekarskich, kursach bhp, nagrodach, karach, historii zatrudnienia, podziale na grupy, przypisywaniu cech, zdjęciach pracownika i wielu innych kwestiach. Dzięki systemowi kadrowemu możesz w jednym miejscu zarządzać pracownikami i organizować działania HR w Twojej firmie.

Planuj i kontroluj pracę pracowników

Jeśli chcesz, aby pracownicy spędzali czas w Twojej firmie efektywnie i wydajnie, warto odpowiednio wcześnie planować im pracę dostosowaną do ich umiejętności i możliwości. Profesjonalny system kadrowy posiada funkcjonalności do zarządzania czasem pracy pracowników i rozliczania ich z wykonywanych zadań. W połączeniu z wdrażaniem ścieżek rozwoju pracowników na poszczególnych stanowiskach, system kadrowy przyczyni się wzrostu efektywności zasobów ludzkich w Twojej firmie.

Uporządkuj system wynagrodzeń w Twojej firmie

Aby utrzymać w firmie przeszkolony personel, powinieneś zadbać o właściwy system wynagrodzeń pracowniczych oraz o właściwe zaplanowanie karier. Profesjonalny system kadrowy pozwala prowadzić unikalny i elastyczny system wynagrodzeń, dający bardzo duże możliwości w zakresie zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników. Ponadto, system kadrowy umożliwia modelowanie wynagradzania pracowników zgodnie z ich kompetencjami i wynikami. Rozwiązania kadrowe możesz też wykorzystywać jako narzędzie strategiczne dla utrzymania ważnych dla Twojej firmy kompetencji.

Miej wgląd w dokumenty kadrowe z każdego miejsca

Nowoczesny system kadrowy to rozwiązanie, z którego możesz korzystać z każdego miejsca z dostępem do Internetu. Dostęp poprzez przeglądarkę internetową pomoże wykonywać nawet w czasie delegacji wiele czynności związanych z kadrami Twojej firmy (między innymi akceptowanie urlopów, kontrola zadań pracowników, przypisywanie nowych zadań czy organizowanie szkoleń BHP).

  • Logo VitaExpress
  • Veggie Fresh
  • Logo Kalgrup
  • Logo Metalustic
  • Logo ms refrigeration
  • natcom
  • Logo ovs
  • Logo patro
  • Logo premium
  • Logo profesjonal
  • Logo spar
  • Logo Instytut LW
  • Logo forlight
  • Logo certa