Analiza przedwdrożeniowa, czyli zrealizuj swój projekt IT w mądry sposób.

Właściwe przygotowanie jest niezbędne przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w przedsiębiorstwie. Projektowany system informatyczny, powinien w znacznym stopniu spełniać założone funkcje oraz określone wcześniej punkty. W tym celu powstała analiza przedwdrożeniowa. Dokument zawiera wszystkie informacje dotyczące wdrożenia nowego systemu w przedsiębiorstwie. Może to dotyczyć całkiem nowego systemu lub integracji z systemem ERP. Obejmuje charakterystykę czasową firmy, plany i założenia na przyszłość. Wyznacza kierunek dalszego rozwoju dla pracowników i jest drogowskazem na drodze do nowego systemu.

analiza przedwdrożeniowa

Przygotowanie projektu IT jest całościowym procesem, w którym nie ma większego znaczenia czy będziemy pracować nad złożoną platformą czy też nad mniej rozbudowaną aplikacją. Składa się z odrębnych etapów czy zadań, co prowadzi do finalnego przygotowania produktu informatycznego. Żeby móc uznać projekt za udany, należy najpierw zwrócić uwagę na jego fundamentalny element czyli analizę przedwdrożeniową.

Poszukując właściwego systemu dla naszej firmy, powinniśmy wcześniej zdefiniować nasze oczekiwania. Należy przeanalizować zarówno to co jest naszym celem oraz to jak i czego chcielibyśmy uniknąć wdrażając nowe rozwiązanie. Znając własne potrzeby, możemy wskazać priorytety dla nowego systemu oraz wymagania co do nowego narzędzia.

Czym właściwie jest analiza przedwdrożeniowa i z jakiego powodu ma tak duże znaczenie?

Analizę przedwdrożeniową można określić jako podsumowanie ogółu prac, które muszą być zrealizowane, aby odnieść sukces przy wdrażaniu produktu. Składa się z szeregu działań, których głównym celem jest przełożenie biznesowych koncepcji na techniczny opis.

 

Zwróćmy jednak uwagę na to, że wielu właścicieli firm oraz dostawców nie docenia jej znaczenia. Często zdaniem Klientów, analiza jest działaniem niepotrzebnym i nieskutecznym, które tylko dokłada kosztów, a których można byłoby uniknąć. Ignorowanie tego tematu przez dostawców jest nieraz celowe i nie dzieje się bez powodu. Aby uniknąć sytuacji, gdzie produkt może okazać się nieodpowiedni dla klienta, dostaje on dokument z prawidłowo przeprowadzoną analizą potrzeb. Są w nim zawarte głownie funkcje systemowe wraz z opisem ich działania w systemie Klienta.

 

Jeśli naszym zdaniem analiza przedwdrożeniowa jest narzędziem zbędnym to w fazie programowania oraz wdrożenia natrafimy na sporo trudności.

 

Przykład: Posiadacz sieci sklepów ogrodniczych chciałby usprawnić swoje działania magazynowe dzięki wdrożeniu w swoim przedsiębiorstwie systemu do zarządzania magazynem. Znajduje więc dostawcę systemów IT i wysyła zapytanie ofertowe, w którym w krótki i spójny sposób opowiada o potrzebach. To wtedy w głowie wyłania się pytanie jaki kształt ma przybrać taka oferta, gdy klient podał jedynie częściowe i ogólne informacje?

 

Możemy porównać powyższy przykład do sytuacji, gdy osoba która chciałaby rozpocząć budowę nowego domu, zwraca się do dewelopera z zapytaniem o koszty. Czy wtedy także przekazuje szczątkowe informacje, np. metraż czy ilość pokoi?

 

Jednak wymieniona wyżej sytuacja ma miejsce na rynku IT bardzo często. W dużej mierze spływające zapytania ofertowe są niedokładne, przez co ciężko wyznaczyć zakres prac jakie ma objąć projekt, nie wspominając o budżecie czy harmonogramie.

Jak więc wyglądają wyceny usług oraz systemów IT, których te usługi dotyczą?

Oferta podstawowa
Wysyłana przez firmę bez żadnych sprecyzowanych szczegółów. Wyglądem przypomina jednak sam ogólny zakres projektu dostarczonego przez klienta. Wtedy zarówno harmonogram jak i widełki budżetu okazują się szerokie.

 

Wariant pośredni
Zazwyczaj obejmuje on krótkie bezpośrednie spotkanie lub w formie online. Może także sprowadzić się do zgromadzenia większej ilości szczegółów wdrożenia poprzez maila. Kolejnym krokiem jest wycena wstępna, która często zawiera wiele wariantów oraz określony przedziałem budżet, ale z dużo mniejszym zakresem.

 

Wariant optymalny
Dotyczy właśnie przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej. W momencie w którym dostawca oprogramowania zgromadzi wstępne informacje, podpowiada potencjalnemu Klientowi stworzenie analizy, co pomoże dokładnie wskazać cele oraz potrzeby firmy. Następnie na jej podstawie można przedstawić szczegółową wycenę realizacji projektu.

 

Która z powyższych opcji wydaje się być najlepszą? Bezkonkurencyjnym wariantem z obydwu stron wydaje się być wariant trzeci. To wtedy Klient może w sposób całkiem świadomy zdecydować o tym czy podjąć współpracę z wybranym dostawcą systemów IT czy też nie.

Jak powinna wyglądać analiza przedwdrożeniowa?

Analiza może przybrać różne rozmiary – od kilkunastu stron dokumentu do czegoś co może wyglądać jak tom ogólnej encyklopedii. Niezależnie jednak od jej formatu, podstawowym celem jest właściwe opisanie okoliczności związanych z wdrożeniem systemu tak, aby miało to sens.

Analizę powinien wykonać dostawca systemu wraz z wybranym pracownikiem (zazwyczaj jest to kierownik projektu) zaznajomiony z obecną platformą. Musi być napisana na temat ściśle związany z systemem, którego dotyczy oraz w taki sposób, aby był on zrozumiały dla wszystkich osób, które będą z niej korzystać. Nie ma powodu, aby zagłębiać się w szczegóły techniczne czy takie, których pracownicy albo nie zrozumieją, ani nie będą potrzebować.

 

Pierwszym krokiem, który powinniśmy wykonać jest spotkanie wstępne, podczas którego należy określić cel całości projektu oraz konkretne procesy biznesowe, które mają być obsługiwane przez system. Po stronie Klienta we wszystkich ustaleniach również powinna brać udział osoba decyzyjna – w większych firmach jest to zwykle prezes firmy wraz z wyznaczonymi pracownikami, a w mniejszych – kierownik projektu.

 

Krok drugi to gromadzenie informacji do analizy. Zanim jednak rozpoczniemy zbieranie potrzebnych informacji i danych, musimy spojrzeć na wielkość organizacji. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw niezbędna będzie rozmowa z kilkoma osobami, a w dużych firmach – z większością. Jest to ważne dlatego, że różni ludzie mogą mieć całkiem odmienny pogląd np. na realizację zamówień czy charakterystykę dokumentów. Może się okazać, że kierownik projektu w inny sposób opowiada o poszczególnych procesach, a w rzeczywistości wyglądają one inaczej. Tutaj należy zaznaczyć, że im większe przedsiębiorstwo tym więcej faz opracowania analizy.

 

Krok następny wiąże się z przygotowaniem dokumentacji. Po skompletowaniu ważnych danych można przejść do tworzenia dokumentacji. Powinna zawierać wszystkie wymagania, które należy omówić z całym zespołem przypisanym do projektu tj. programistami, testerami, grafikami. W dalszej kolejności zespół przystępuje do przygotowania konkretnych opisanych wymagań np. makiet, prototypów, fragmentów kodu. Na tym etapie jest czas także na określenie budżetu oraz harmonogramu.

 

Ostatni krok to akceptacja przez Klienta. W tej fazie Klient dokładnie sprawdza dokument analizy przedwdrożeniowej. Jeśli jest to potrzebne, może wprowadzić ostatnie zmiany i poprawki. Na końcu następuje akceptacja.

pracownicy

Korzyści klientów związane z analizą przedwdrożeniową

Krótszy czas wykonania projektu
Przez określenie i zapoznanie się z wszelkimi pracami w ramach projektu, można wyznaczyć szczegółowy plan i skrócić bufor rezerwowy. Ponadto w lepszy sposób rozplanujemy oraz dokonamy rezerwacji wymaganych zasobów w każdej fazie projektu. Pomoże to w ograniczeniu przestojów spowodowanych różnymi przyczynami np. czekając na odpowiedzi na ważne pytania.

 

Zorientowanie w rzeczywistych kosztach 
W trakcie analizy klient dostaje oficjalny dokument, w którym zawarte są wszystkie szczegóły projektu. To ułatwia nadzorowanie kosztów w dużym stopniu. Wycena będzie tym bardziej precyzyjna, jeśli będziemy mieć mniejszą ilość nieznanych zmiennych. Będzie też zawierać wszystkie wymagania na które zgodził się zarówno Klient jak i dostawca. Sam koszt analizy związany jest z dodatkową opłatą, jednak z czasem przyniesie mierzalne oszczędności.

 

Lepsze perspektywy na powodzenie projektu informatycznego
Po zakończeniu analizy przedwdrożeniowej, obie strony mają takie same informacje dotyczące oczekiwań i potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa. To znacznie zwiększa szanse na udany finał projektu oraz zapewnia wykonanie wszystkich wcześniej założonych celów.

 

Możliwość łatwego wprowadzania istotnych zmian
Analiza przedwdrożeniowa sprawia, że Klient już przed wdrożeniem jest zorientowany jaki kształt przybierze i jakie funkcje będzie zawierał projektowany system. Pozwala to na ewentualne przemyślenia, możliwość sprawdzenia jego funkcjonalności z osobami, które będą z niego korzystać na co dzień, a nawet wprowadzenie zmian bez dodatkowych kosztów.

 

Odpowiednie doradztwo
Spojrzenie na przedsiębiorstwo z zewnątrz, pozwala na rozpoznanie problemów, które dotychczas nie były dostrzeżone. Może to pomóc odpowiedzieć na trudne pytania albo te dotychczas pomijane.

 

Pewność realizacji
Szczegółowo opisane poszczególne części systemu w dokumencie, pozwalają na odniesienie się do weryfikacji gotowego rozwiązania. W momencie wystąpienia błędów lub pominięciu wcześniejszych ustaleń, można zawsze do niego wrócić.

 

Lepsze poznanie zespołu
Analiza przedwdrożeniowa pozwala także na bliższe zaznajomienie się obydwu współpracujących ze sobą firm oraz zespołów.

Korzyści analizy przedwdrożeniowej dla dostawcy systemu

Przejrzyste oczekiwania. Analiza pozwala na powiązaniu obydwu wizji (zarówno Klienta jak i wykonawcy) co sprawia, że wszystkie kryteria są uporządkowane i zawarte w jednym miejscu. Zespół projektowy jest w pełni zorientowany w swoich zadaniach co ułatwia pracę. Ponadto wyklucza liczne, często pojawiające się nieporozumienia.

 

Stworzenie planu. Rozeznanie w konkretnych elementach projektu, pozwala na stworzenie odpowiedniego harmonogramu prac. Przedsiębiorstwo może także usprawnić czas swojej pracy. Pozwoli to wówczas pominąć przestoje i w efektywny sposób realizować niezbędne założenia. Trzeba mieć na uwadze również fakt, że można w ten sposób wyszukać prawdopodobne błędy.

 

Aktywna postawa ze strony Klienta. Częstym utrudnieniem w realizacji projektu może być brak aktywnego w nim udziału ze strony Klienta. Może prowadzić to do coraz większego niezadowolenia i licznych przestojów. Analiza pozwala na stworzeniu atmosfery partnerstwa między wykonawcą, a Klientem.

Podsumowując

Wynikiem analizy przedwdrożeniowej jest:

 • Zarys przebiegu procesów biznesowych, które występują w przedsiębiorstwie.
 • Przejrzyste sformułowanie celu wdrożenia, a także spodziewanych efektów.
 • Charakterystyka wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych.
 • Zestawienie modułów z opisem ich funkcjonowania.
 • Objaśnienie poszczególnych informacji zawartych w analizie.

Powyższe punkty powinny mieć kształt w pełni przystępnego, jasnego opisu dla obu stron.

Należy pamiętać, że analiza przedwdrożeniowa jest w pewien sposób zabezpieczeniem i gwarancją na udany projekt. Nie jest ona darmowa, jednak jej korzyści zdecydowanie górują nad kosztami.

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem Systemu WMS w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107