Informatyczne wspomaganie produkcji

Przedsiębiorstwa produkcyjne decydują się na wdrożenie systemów IT usprawniających zarządzanie produkcją.

Systemy te, w sposób kompleksowy wspomagają kluczowe obszary związane z organizacją procesu produkcyjnego.

Informatyczne wspomaganie zarządzania produkcją

Produkcja jest jedną z głównych elementów systemu produkcyjnego. Prowadzi do przemiany surowców w wyroby gotowe, wykonane za pomocą środków pracy z udziałem czynnika ludzkiego.

Podstawowym zadaniem zarządzania produkcją jest podnoszenie poziomu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego procesu produkcyjnego.
Realizowane jest ono poprzez:
 • wprowadzenie do produkcji nowych, potrzebnych wyrobów,
 • podnoszenie jakości wyrobów już produkowanych,
 • stosowanie nowych, sprawniejszych środków technologicznych,
 • zwiększanie wykorzystania środków technologicznych,
 • zwiększanie wydajności pracy,
 • poprawę warunków pracy,
 • oszczędne gospodarowanie materiałami i energią
 • obniżanie kosztów wytwarzania

Aby były spełnione wszystkie te czynniki, współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne decydują się na wdrożenie informatycznych systemów zarządzania produkcją. Systemy te, w sposób kompleksowy wspomagają kluczowe obszary związane z organizacją procesu produkcyjnego, takie jak planowanie, zarządzanie i rozliczanie produkcji. Jednym z tych systemów jest Asiston Produkcja, który oferuje wsparcie m.in. w takich obszarach jak:

 • Standardy produkcyjne – dzięki nim możliwe jest określenie receptury danego wyrobu przez co spowoduje zaoszczędzenie czasu i uniknięcie pomyłki w przypadku każdorazowego wpisywania tych danych.
 • Zlecenia produkcyjne – możliwość tworzenia i zarządzanie nimi, przez co ma się pełną kontrolę nad tym co się wytwarza, w jakim czasie, jakie i ile materiałów zostało pobranych do produkcji czy określanie długości trwania przestojów.
 • Harmonogram – graficznie odwzorowanie utworzonego zlecenia produkcyjnego w czasie, dzięki czemu możliwe jest skuteczne planowanie prac w czasie.
 • Kalkulacja kosztów – pozwala na obliczenie wszystkich kosztów wytworzenia produktów wraz z proponowaną ceną dla klienta.
 • Kontrola jakości – umożliwia wyeliminowanie partii produktów nie spełniających założonych norm.
 • Magazyn – możliwość wglądu w towary i zarządzanie dokumentami magazynowymi.

Jednym z najważniejszych powodów wdrażania przez przedsiębiorstwa systemów zarządzania produkcja jest płynący za nim szereg korzyści jak np. kontrola nad wytwarzanymi produktami czy zwiększenie wydajności pracowników. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań eliminowane są tzw. wąskie gardła. Redukuje liczbę przestojów i niedoborów zasobów, określa przydział pracowników do określonego stanowiska oraz ich obowiązki. Te wszystkie czynniki sprawiają, że wydajność wzrasta, a czas realizacji zleceń skraca się co daje możliwość planowania kolejnych etapów produkcji.

Większość systemów zarządzania produkcją, tak jak Asiston Produkcja, umożliwiają integrację z systemami np.: sprzedażowymi (Subiekt GT, Subiekt Nexo, Subiekt Nexo Pro), ERP (Navireo, Sage Symfonia, SAP, Comarch Optima) i wieloma innymi. W przypadku, kiedy przedsiębiorstwa posiadają już taki system z wprowadzonymi danymi, integracja systemów sprawia, że dane są automatyczne wymieniane bez konieczności ręcznego uzupełniania. Największymi korzyściami takiego rozwiązania jest kontrolowanie stanów zapasów, materiałów i towarów, które zostały przeznaczone do produkcji a także już tych wyprodukowanych. Również księgowość ma ułatwione zadanie przez łatwy proces wystawiania różnych dokumentów księgowych.