Kontrola wydań magazynowych

Kontrola wydań magazynowych jest czynnością polegającą na sprawdzeniu oraz przygotowaniu towaru dla ustalonego odbiorcy.

obsługa magazynu

Kontrola wydań magazynowych jest jednym z procesów, w których skład wchodzi przyjmowanie, składanie oraz kompletacja dóbr materialnych. Proces ten musi odbywać się w odpowiednio przystosowanym do tego miejscu, jak również warunkach. Wydania towaru z magazynu można dokonać po złożeniu przez klienta zamówienia. Na odpowiednim dokumencie (ZK) powinny się znaleźć poszczególne informacje tj. numer zamówienia, dane osoby zamawiającej, jak również wykaz poszczególnych zamawianych produktów, które są potrzebne do wydania towaru z magazynu. Gdy magazynier otrzyma taki dokument, wówczas może rozpocząć proces wydawania  produktów z magazynu.

 

 

Każdy produkt musi być zgodny z zamówieniem klienta i spełniać jego oczekiwania.

 

 

Kontrola wydań magazynowych jest czynnością fizyczną, która polega na sprawdzeniu oraz przygotowaniu towaru dla ustalonego odbiorcy.

 

Podczas kontroli magazynier powinien kierować się zasadą 7W, tzn.:

 • właściwy produkt,
 • właściwa ilość,
 • właściwa jakość,
 • właściwe miejsce,
 • właściwy czas,
 • właściwa cena,
 • właściwy klient.

Właściwy produkt musi być zgodny z zamówieniem klienta i spełniać jego oczekiwania. Właściwą ilość produktu magazynier powinien sprawdzić czy jest ona zgodna z zamówieniem. Jakość towaru przeznaczonego do wydania musi spełniać wymagania zamawiającego. Należy pamiętać o prawidłowym zapakowaniu towaru, aby nie został on uszkodzony w czasie transportu. Właściwe miejsce dostarczenia towaru musi zgadzać się z informacją znajdującą się na zamówieniu złożonym przez klienta. Właściwy czas dostawy powinien odpowiadać terminowi podanemu w ofercie, tak aby klient miał świadomość jak długo może oczekiwać na zamówiony towar. Cena powinna być właściwa do oferowanych usług. Dodatkowo klient musi być poinformowany o kosztach transportu, które zwiększają cenę końcową zamówienia. Ostatnia zasada 7W odnosi się do właściwego klienta. Mówi ona o dostarczeniu zamówienia do odpowiedniej osoby, aby nie miały miejsca jakiekolwiek błędy podczas dostarczania towaru.

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na skorzystanie z informatycznych rozwiązań służących do kontroli wydań magazynowych, takich jak aplikacja Asiston KPIWM. Przeznaczona ona jest do kontroli przyjęć i wydań magazynowych. Przy pomocy tej aplikacji przedsiębiorstwo ma większą kontrolę nad realizacją zamówień.

 

Innym systemem jest Asiston WMS, który przeznaczony jest do zarządzania magazynem. Firma dostaje możliwość wizualizacji magazynu, a także może przyjmować i wydawać z niego towary. Oba te systemy są zintegrowane z programami sprzedażowymi tj.:

 • Subiekt GT,
 • Subiekt Nexo,
 • Subiekt Nexo Pro,
 • ERP, czyli Navireo, Sage Symfonia, SAP, Comarch Optima.

 

Dział handlowy ma większą kontrolę nad stanami magazynowymi, a magazynierzy mają ułatwioną pracę. Dzięki systemowi służącemu do kontroli wydań towarów z magazynu istnieje możliwość kompletacji zamówień przy pomocy różnych urządzeń, np. tabletach. Kolejnym ułatwieniem jest stosowanie kodów kreskowych. Przez to pracownik może szybko skompletować zamówienie. Następnie z miejsca wyznaczonego przez system, towar zostaje przez niego pobrany. Sprawia to, że pracownik szybko i sprawnie może przygotować produkt do spakowania zamówienia, a następnie wydać z magazynu. Kolejno zostają sporządzone odpowiednie dokumenty WZ potwierdzające wydanie towaru z magazynu przez osobę wydającą dany produkt osobie upoważnionej do odebrania zamówienia. Dokument WZ powinien zawierać takie elementy jak dane osoby zamawiającej, nawę produktu oraz jej ilość wydaną z magazynu, datę wystawienia dokumentu oraz podpis osoby wystawiającej WZ. Na podstawie dokumentu wydania zewnętrznego są sporządzane faktury lub paragony dla zamawiającego produkt z należnością do zapłaty w terminie określonym na dokumencie. Automatycznie po wystawieniu dokumentu następują zmiany w ilości produktów znajdujących się w magazynie.

 

 

Proces kompletacji zamówienia następuje gdy wszystkie zamówione towary zostają odnalezione i skompletowane przez magazyniera. Następnie w określonym miejscu następuje pakowanie produktów, zgodnie z zamówieniem, do wysyłki lub do odebrania.

etykieta

 

Operacją, która zakańcza cały proces magazynowania jest wydanie towaru z magazynu. Poprzez wydanie towarów zmniejszany jest stan produktów na magazynie, który musi być udokumentowany. Dzięki stosowaniu aplikacji do kontroli wydań magazynowych wraz z zintegrowanym systemem sprzedażowym, te dokumenty generują się automatycznie. Wyżej wymienione systemy magazynowe mogą być także zintegrowane z różnymi firmami transportowymi. Dzięki temu magazynier po przygotowaniu zamówienia do wysyłki może automatycznie wygenerować list przewozowy. Jest to spore ułatwienie, gdyż nadawanie przesyłki odbywa się automatycznie.

 

 

Towar wydany z magazynu przez odpowiednio uprawnione do tego osoby trafia następnie do określonej wcześniej firmy kurierskiej odpowiedzialnej za dostarczenie produktu w terminie określonym w zamówieniu lub osobiście do klienta w zależności jaka forma dostawy została wybrana przez zamawiającego. Zamawiający w momencie odbioru produktu zobowiązany jest do jego sprawdzenia czy jest zgodny z jego zamówieniem i czy nie zawiera żadnych wad.

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem Systemu WMS w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107