Lean Manufacturing w zarządzaniu produkcją

Lean Manufacturing to obecnie najskuteczniejszy sposób podnoszenia produktywności, zmniejszenia marnotrawstwa i skracania cyklu produkcyjnego.

lean manufacturing

Lean Manufacturing opiera się głównie na wyeliminowaniu strat, którymi są wszystkie działania lub czynności niepodnoszące wartości wyrobów.

Termin „Lean Manufacturing” (szczupła produkcja) odnosi się do faktu zużywania dużo mniejszych ilości czynników w procesie wytwarzania, niż ma to miejsce w przypadku standardowej produkcji masowej. Do powyższych zaliczają się m.in. przestrzeń produkcyjna, czas pracy, wysiłek ludzki, środki zainwestowane w narzędzia i oprzyrządowanie. Ponadto wymaga ona zmniejszenia w znacznym stopniu zapasów, co prowadzi do redukcji liczby defektów oraz pozwala na zwiększenie asortymentu produkowanych wyrobów.

 

Lean Manufacturing to obecnie najskuteczniejszy sposób podnoszenia produktywności, zmniejszenia marnotrawstwa i skracania cyklu produkcyjnego.

 

Filozofię produkcji odchudzonej można ująć w jednym zdaniu:

„Optymalna dla klienta wartość produktów lub usług zawierająca:

 • Najwyższą jakość, 
 • Najniższy koszt, 
 • Najkrótszy czas dostawy, uzyskiwane jednocześnie w wyniku unikania oraz ustawicznego likwidowania wszelkiego rodzaju marnotrawstwa”.

Lean Manufacturing opiera się głównie na wyeliminowaniu strat, którymi są wszystkie działania lub czynności nie podnoszące wartości wyrobów.

 

Źródłami marnotrawstwa są m.in:

 • absorbowanie zasobów przez pracowników nie tworząc przy tym wartości dodanej,
 • tworzenie wyrobów niezgodnych, wymagających korekt,
 • niepotrzebna nadprodukcja,
 • wyroby i usługi, które nie spełniają oczekiwań klientów.
 • zbędne czynności w procesach,
 • przemieszczanie się zasobów z miejsca na miejsce bez potrzeby.

 

Niwelowanie źródeł marnotrawstwa jest skuteczne przy wdrażanie tzw. szczupłych praktyk wytwarzania takich jak :

 • niski poziom zapasów oraz niewielkie serie produkcyjne wytwarzane dokładnie na czas,
 • zapobieganie błędom a nie ich naprawianie,
 • produkcję według bieżących potrzeb klienta,
 • praca zespołowa z elastycznymi operatorami maszyn i urządzeń oraz niewielką liczbą nadzorców.

 

 

 

 

Do wdrożenia powyższych zasad Lean Manufacturing został wyposażony w odpowiednie narzędzia ułatwiające całość procesu tj.:

 • 5S – metoda kontroli wizualnej, umożliwiającą tworzenie standardowych, uporządkowanych stanowisk pracy wyposażonych w intuicyjne instrukcje obsługi z narzędziami umieszczonymi w widocznych miejscach tak aby przy pierwszym spojrzeniu wszystko był zrozumiałe nawet dla nowych operatorów.

 

 • SMED – stosowana jest do skracania czasów przezbrojeń maszyn technologicznych. Polega na zestawieniu technik umożliwiających przeprowadzenie wymiany oprzyrządowania technologicznego lub ustawienia linii produkcyjnej w kilka minut.

 

 • Poka Yoke– „zapobieganie nieumyślnym błędom” metoda przeciwdziałania defektom pochodzącym z pomyłek. Główną zasadą w systemie Poka Yoke jest to, że za błędy nie należy obwiniać ludzi, a tylko procesy.

 

 • Kaizen – filozofia i praktyka ciągłego ulepszania miejsca pracy i procesu produkcyjnego. Polega ona na koncentracji na miejscu pracy w którym pojawił się problem w sposób obiektywny oraz skupiać się tylko na faktach.

 

 • Kanban jest często tłumaczona jako „7 razy żadnych”. Głównym zadaniem metody jest doprowadzenie do sytuacji, gdy w przedsiębiorstwie nie będzie:
  – żadnych braków,
  – żadnych zapasów,
  – żadnych opóźnień,
  – żadnych kolejek,
  – żadnych bezczynności,
  – żadnych zbędnych czynności i kontroli,
  – żadnych zbędnych przemieszczeń.

 

 • Chaku-chaku – sposób pracy operatora w stanowisku produkcyjnym w taki sposób, aby zajmował się tylko i wyłącznie ustawianiem przedmiotów w uchwytach obróbkowych. Zmniejsza to możliwość wystąpienia błędów oraz zwiększa poziom automatyzacji.

 

 • Jidoka – kontrolne zatrzymanie procesu. Maszyna w sposób automatyczny wykrywa defekty obrabianej części i wtedy automatycznie zatrzymuje się. Wykorzystywane pierwszy raz w systemach produkcji Toyoty.

Wdrożenie koncepcji Lean Manufacturing nie wymusza na pracodawcy podnoszenia dużych wydatków. Najbardziej czasochłonnym i wymagający największych kosztów jest etap szkolenia pracowników, który przeprowadzony w nieodpowiedni sposób może przyczynić się do porażki projektu.

Przykładowy plan wdrożenia Lean Manufacturing przedstawiono poniżej:

Etap 1 – Przygotowanie
Pierwszy etap polega głównie na analizie przedsiębiorstwa oraz podjęciu decyzji o wdrażaniu Lean. Jeżeli decyzja jest pozytywna wraz z rozpoczęciem projektu wyznacza się jego kierownika.

 

Etap 2 – Proces próbny
W tym etapie wytypowany zostaje proces poddany usprawnieniu, następuje podział zadań oraz wyznacza się członków grup roboczych odpowiedzialnych za proces wraz z ich liderem. Następnie przeprowadzana jest analiza procesu, identyfikacja ewentualnych strat oraz opracowanie projektu usprawnień. Gdy projekt jest gotowy następuje jego wdrożenie w procesie próbnym wraz z analizą rezultatów.

 

Etap 3 – Wdrożenie
Jeżeli wdrożenie w procesie próbnym powiedzie się, następuje przeskalowanie koncepcji Lean na całe przedsiębiorstwo. W tym celu należy ustalić kolejność wdrażania procesów oraz przekształcić grupy robocze w zespoły obsługujące dane procesy.

 

Etap 4 – Integracja
W tym etapie następuje integracja łańcucha wartości wraz z analizą dotychczasowych osiągnięć.

 

Etap 5 – Doskonalenie
Ostatni etap polegający na poszukiwaniu i inwestycji w nowe technologie oraz metody zarządzania.

 

 

Jak widać wdrożenie koncepcji Lean Manufacturing może przynieść wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa przy stosunkowo małych kosztach. W swojej ofercie posiadamy dedykowane rozwiązanie do zarządzania produkcją „Asiston Produkcja”, dzięki któremu wdrażanie nowych metod jest jeszcze prostsze.

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston e-commerce
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem Systemu WMS w Twojej firmie? Porozmawiajmy.  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107