O cross – dockingu słów kilka

Koszty logistyczne stanowią często największą część wydatków jakie ponosi firma. W sytuacji gdy firma posiada sklep internetowy i dysponuje towarami, konieczne jest ich przechowywanie, co powoduje powstawanie kosztów. Wynajem powierzchni magazynowej lub wybudowanie własnego magazynu, oprócz tego, że jest czasochłonne to jest również bardzo kosztowne. Na dłuższą metę, może się okazać, że będą to koszty za wysokie dla przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów w jaki można je uniknąć jest zmniejszenie poziomu magazynowania. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu metody jaką jest cross-docking.

sklep internetowy

Czym jest cross – docking?

Najogólniej rzecz biorąc cross – docking jest to rodzaj/system dystrybucji, w którym całkowicie pomija się etap związany z magazynowaniem towarów. Oznacza to, że towar jest dostarczany do strefy magazynowej, ale nie jest tam składowany, gdyż od razu następuje przeładunek i zostaje przekazany dalej.

Towar na magazynie znajduje się tylko w momencie jego przeładowania. Ta sytuacja sprawia, że w dużo krótszym czasie trafia do finalnego klienta, co powoduje skrócenie czasu realizacji zamówień. W tej metodzie nie występuje gromadzenie towarów. Wszystko jest dostarczane według aktualnych potrzeb i zamówień odbiorcy. Bardzo często można się spotkać ze stwierdzeniem, że cross – docking to zmiana środków transportu towarów, po wcześniejszym ich pogrupowaniu.

Strategie cross – dockingu

System ten można podzielić w zależności na sposób obsługi ładunków oraz typ nośników stosowanych podczas ich transportu.

 

W związku z tym wyróżnia się:

 

Cross – docking pełnych palet z minimalnym udziałem operatorów
Dostawca odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, gdyż to on przygotowuje zamówienia pod kątem klientów i zapotrzebowania. W magazynie towary te znajdują się tylko w strefie przeładunkowej, gdzie są przekazywane do dalszej dystrybucji kolejnemu przewoźnikowi ograniczając udział pracowników magazynu w obsłudze.

 

Cross – docking z konsolidacją towarów
W strefie przeładunkowej następuje konsolidacja zamówień przez pracowników. Polega to na przygotowaniu jednostek ładunkowych zgodnie z zamówieniami. Całe palety mogą zostać przygotowane na mniejsze zamówienia, bądź mniejsze jednostki na całe palety.

 

Cross – docking w wersji pośredniej
W tej metodzie występuje wyznaczona strefa magazynowa, w której składowane są ładunki, pełniące funkcje tymczasowego zapasu. W strefie przeładunkowej odbywa się konsolidacja zamówień, do których dodawane są towary ze strefy magazynowej. Jest to bardziej złożona metoda, która zapewnia przedsiębiorstwom większą elastyczność poprzez tworzenie zapasu w magazynach tymczasowych. Są one wykorzystywane w momencie zwiększonego popytu.

Korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z usługi

Cross – docking niesie za sobą bardzo dużo korzyści. Aby był on efektywny, musi spełnić jednak jeden podstawowy warunek – musi zostać przeprowadzony przez doświadczoną firmę logistyczną, potrafiącą zintegrować wszystkie etapy procesów w sposób sprawny i skuteczny.

Do jego największych zalet możemy zaliczyć:

 • zmniejszenie kosztów magazynowania związanych z gromadzeniem i przechowywaniem zapasów,
 • zmniejszenie ilości magazynów,
 • ograniczenie kosztów ochrony magazynów,
 • przyśpieszenie wysyłek towarów dzięki zminimalizowaniu czasu ewentualnych przestojów między produkcją, a wysyłką zamówienia,
 • zoptymalizowanie tras dla samochodów dostawczych,
 • minimalizacja ryzyka przestojów podczas transportu towarów,
 • zwiększenie przewagi konkurencyjnej

Cross – docking oprócz tego, że niesie za sobą szereg korzyści, to wykorzystany w nieodpowiedni sposób może ukazać również kilka wad:

Opóźnienia zamówień końcowych. Jest to możliwe w sytuacji gdy różne dostawy składające się na jedno zamówienie zostaną źle zsynchronizowane.

Utrata kontroli nad towarami. Przy braku odpowiedniej kontroli nad przepływem towarów, może się okazać, że jakiś towar jest dostępny w zbyt dużej ilości.

Potencjalne ryzyko związane z dodatkową obsługą przewozu towarów. Związane jest to z obsługą drogą morską
i kosztami pracy związanymi z przenoszeniem i wysyłką towaru. Są one jednak w większości neutralizowane przez redukcję kosztów związanych z przechowywaniem i obsługą magazynu.

Kto najczęściej korzysta z cross – dockingu?

Firmy, które najczęściej korzystają z crossdockingu to przedsiębiorstwa transportowe, spedytorzy, firmy e-commerce, producenci czy centra dystrybucyjne.

Czołowi dostawcy usług łańcucha dostaw na całym świecie oferujący usługi przeładunkowe, mogą pozyskać pełne potencjalne korzyści dzięki wykorzystaniu odpowiedniej technologii łańcucha dostaw. Zautomatyzowane narzędzia do gromadzenia danych takie jak: komputer mobilny, skanery kodów kreskowych i wydajne sieci bezprzewodowe, pomagają w zbieraniu danych w czasie rzeczywistym, tworząc środowisko, w którym crossdocking może się rozwijać.

Dane zebrane za pomocą tych narzędzi są przenoszone do systemu oprogramowania do zarządzania magazynem, w którym użytkownicy mogą przeglądać dane i podejmować trafne, świadome decyzje biznesowe. Te najlepsze praktyki w zakresie crossdockingu mogą między innymi zapewnić centrum magazynowania firmy i dystrybucji optymalny scenariusz świadczenia najlepszych w swojej klasie usług crossdockingowych.

sklep internetowy
Podsumowanie

Cross docking skupia się na jak najlepszym wykorzystaniu systemów biznesowych oraz technologii, w celu stworzenia procesu wysyłki just-in-time. Eliminuje również potrzebę posiadania wielu relacji handlowych i obniża koszty ponoszone przez małe systemy wysyłkowe, ponieważ wszystkie czynności mogą być wykonywane przez ten sam zespół.

Jest to także bardzo dobra metoda na ograniczenie kosztów magazynowania oraz skrócenia łańcucha logistycznego. Jednakże wykorzystywana w nieodpowiedni sposób może spowodować, że koszty zamiast się zmniejszać, będą niestety ciągle rosnąć.

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston e-commerce
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem Systemu WMS w Twojej firmie? Porozmawiajmy.  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107