Porównanie B2B i B2C

Systemy biznesowe obsługujące komunikację typu B2B lub B2C różnią się złożonością, zakresem oraz celem przeznaczenia.

Zarówno B2B jak i B2C to dwie formy transakcji handlowych. O występujących różnicach pomiędzy B2B a B2C przesądza przede wszystkim strona, na której rzecz wykonuje się zlecenie.

Porównanie B2B i B2C

Zarówno B2B jak i B2C to dwie formy transakcji handlowych. O występujących różnicach pomiędzy B2B a B2C przesądza przede wszystkim strona, na której rzecz wykonuje się zlecenie. Systemy biznesowe obsługujące komunikację typu B2B lub B2C różnią się złożonością, zakresem, celem przeznaczenia usług i kosztami, dlatego istotne jest aby wdrożyć odpowiedni system dla swoich klientów.

W relacji udział bierze wielu uczestników i wszyscy odgrywają bardzo ważne role w procesie produkcji i dystrybucji. W business-to-business mamy styczność z dużą wartością transakcji w przeliczeniu na dany podmiot, koszt pozyskania klienta jest dość wysoki a transakcje są powtarzalne na wynegocjowanych warunkach.

W ramach współpracy B2B możemy wyróżnić dwa rodzaje rynków:

  • horyzontalny, który swoim obszarem obejmuje różne branże i na którym sprzedaje się często produkty i usługi niezwiązane bezpośrednio z produkcją,
  • wertykalny, na którym handluje się w ramach jednej branży, bezpośrednio obejmującą towary związane z produkcją.

Firmy działające w ramach B2B zajmują się przygotowaniem ofert i zamówień, ich potwierdzeniem, dokonywaniem płatności, realizacją transakcji, wyszukaniem nowych ofert oraz wystawieniem dokumentów związanych z realizacją transakcji. O zakupie produktu bądź usługi decyduje grupa decyzyjna, a ceny często zależą w dużej mierze od wynegocjowanych wcześniej specjalnych rabatów. Transakcje w ramach systemu B2B mają charakter cykliczny. W sklepie internetowym, klient po zalogowaniu widzi produkty dostosowane do swoich potrzeb, w ten sposób ułatwiona jest możliwość znalezienia interesujących przedmiotów bez konieczności przeglądania całego katalogu. Firmy po zrealizowaniu zamówienia i zorganizowaniu dostawy, zobowiązane są do zapłaty otrzymanej faktury.

 W przypadku relacji B2C jest to współpraca z klientem końcowym (business-to-consumer), mówimy wtedy o procesie sprzedaży produktów bezpośrednio konsumentom, czyli klientom indywidualnym. 

Odbywa się on dzięki kontaktom firmy z klientami. Transakcja rozpoczyna się z inicjatywy firmy i są one zazwyczaj pojedyncze, w standardowych cenach i na ogólnych warunkach.

Wartość transakcji B2C jest zazwyczaj w przeliczeniu na jednego nabywcę nieduża i tym samym koszt pozyskania klienta jest stosunkowo niski. Firmy działające w ramach B2C zajmują się przygotowaniem oferty i zamówień, realizacją transakcji oraz wystawieniem dokumentów związanych z realizacją transakcji.

O zakupie produktu bądź usługi decyduje klient indywidualny. Sprzedaż w relacji buissnes-to-consumer nie jest cykliczna, gdyż klient sam decyduje o tym gdzie w danym momencie dokona zakupów. Podobnie jest w przypadku realizacji zakupów przez sklep internetowy, wyszukuje on sobie potrzebne produkty, a ich dostępność weryfikuje na podstawie wyświetlania się ich na stronie, a następnie dodając do koszyka dokonuje zakupu, wyboru sposobu płatności oraz dostawy. Ceny w relacji B2C są u wszystkich nabywców dokładne takie same, a płatności dokonuje się w punkcie sprzedaży gotówką lub kartą.