PZ (przyjęcie zewnętrzne) w logistyce

Przyjęcie zewnętrzne, znane także jako PZ, to jeden z najważniejszych procesów w logistyce i zarządzaniu magazynem. Polega ono na odbiorze towarów przychodzących do magazynu od zewnętrznych dostawców, co obejmuje zarówno ich fizyczne przejęcie, jak i administracyjne rejestrowanie. Efektywne zarządzanie przyjęciem zewnętrznym jest niezbędne do:

 

 • utrzymania płynności operacyjnej firmy,
 • minimalizacji błędów w zarządzaniu zapasami,
 • zapewnienia wysokiego poziomu satysfakcji klientów.
PZ (przyjęcie zewnętrzne) w logistyce

Przyjęcie zewnętrzne- co to?

Przyjęcie zewnętrzne (PZ) to proces, który rozpoczyna się w momencie, gdy towar od dostawcy dociera do magazynu. Kluczowe etapy tego procesu obejmują:

 

 • Fizyczne przyjęcie towaru.
 • Weryfikację ilościową i jakościową dostarczonych produktów.
 • Rejestrację danych w systemie zarządzania magazynem.
 • Przypisanie towarom odpowiednich miejsc składowania.

 

PZ jest procesem, który nie tylko zapewnia zgodność towaru z zamówieniem, ale również pozwala na szybkie wykrycie i rozwiązanie problemów, takich jak braki ilościowe czy uszkodzenia produktów. Poprawne przeprowadzenie PZ ma kluczowe znaczenie dla dalszego zarządzania zapasami i planowania

Przyjęcie zewnętrzne – logistyka?

W kontekście logistyki, przyjęcie zewnętrzne jest fundamentalnym elementem całego łańcucha dostaw. Efektywność tego procesu wpływa bezpośrednio na tempo i jakość dalszych operacji magazynowych oraz na zdolność firmy do realizacji zamówień klientów. Kluczowe aspekty PZ w logistyce obejmują:

 

 • Koordynacja dostaw: Zapewnienie, że dostawy są skoordynowane z zapotrzebowaniem magazynu oraz że magazyn jest przygotowany na odbiór towarów.
 • Kontrola jakości i ilości: Sprawdzenie, czy dostarczone towary są zgodne z zamówieniem pod względem ilościowym oraz jakościowym.
 • Administracja: Rejestrowanie danych dotyczących przyjętych towarów w systemach informatycznych, co pozwala na bieżąco monitorować stany magazynowe.
 • Przechowywanie: Przypisanie towarom odpowiednich miejsc składowania, co ułatwia późniejsze operacje magazynowe.

 

Dobre praktyki w zakresie przyjęcia zewnętrznego mogą znacząco poprawić efektywność operacyjną magazynu, zmniejszając koszty związane z błędami i opóźnieniami.

pz przyjęcie zewnętrzne w logistyce

Przykładem przyjęcia zewnętrznego jest przyjęcie dostawy do magazynu

Przyjęcie zewnętrzne dostawy do magazynu jest najbardziej typowym przykładem tego procesu. W praktyce obejmuje ono kilka kluczowych kroków:

 

 • Przyjęcie dostawy: Towary są odbierane na rampie załadunkowej, gdzie pracownicy magazynu przeprowadzają wstępną kontrolę dokumentów przewozowych.
 • Weryfikacja towarów: Po rozładunku towary są szczegółowo sprawdzane pod kątem zgodności z zamówieniem. Obejmuje to zarówno kontrolę ilościową (sprawdzenie, czy liczba produktów jest zgodna z zamówieniem), jak i jakościową (ocena stanu fizycznego produktów).
 • Rejestracja danych: Wszystkie dane dotyczące przyjętych towarów są wprowadzane do systemu zarządzania magazynem. To umożliwia monitorowanie stanu zapasów w czasie rzeczywistym.
 • Składowanie: Produkty są przypisywane do odpowiednich miejsc składowania w magazynie, zgodnie z przyjętymi procedurami organizacyjnymi.

 

Efektywne przyjęcie zewnętrzne do magazynu wymaga nie tylko precyzyjnej koordynacji logistycznej, ale także wykorzystania zaawansowanych narzędzi informatycznych, które wspierają każdy etap tego procesu.

Przyjęcie zewnętrzne – program WMS

System zarządzania magazynem (WMS) odgrywa ważną rolę w optymalizacji procesu przyjęcia zewnętrznego. WMS umożliwia zautomatyzowanie wielu etapów PZ, co przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej i minimalizacji błędów. Kluczowe funkcje systemu WMS w kontekście przyjęcia zewnętrznego obejmują:

 

 • Automatyzacja rejestracji: Dzięki WMS, dane dotyczące przyjętych towarów mogą być automatycznie wprowadzane do systemu za pomocą skanowania kodów kreskowych lub tagów RFID. To redukuje czas potrzebny na ręczne wprowadzanie danych i minimalizuje ryzyko błędów.
 • Śledzenie towarów: WMS pozwala na śledzenie towarów od momentu ich przyjęcia aż do momentu wydania. System rejestruje każdy ruch towaru w magazynie, co umożliwia bieżące monitorowanie stanów magazynowych.
 • Optymalizacja składowania: WMS może automatycznie przypisywać towary do odpowiednich miejsc składowania na podstawie zapotrzebowania, rotacji produktów czy innych kryteriów logistycznych. To zapewnia efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.
 • Raportowanie i analizy: WMS generuje szczegółowe raporty dotyczące przyjęć towarów, co umożliwia analizę wydajności procesu PZ i identyfikację obszarów do poprawy.

 

Implementacja systemu WMS w przedsiębiorstwie przynosi wiele korzyści, takich jak zwiększenie precyzji operacji, lepsza kontrola zapasów oraz możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Dzięki zaawansowanym funkcjom analitycznym WMS, firmy mogą ciągle doskonalić swoje procesy logistyczne, co przekłada się na lepszą obsługę klientów i wyższą konkurencyjność na rynku.


Powiązane:

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem systemu w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107