Traceability w przemyśle spożywczym

Jak duże znaczenie ma idea Traceability w branży rolniczej?

Zaawansowane technologicznie systemy klasy ERP umożliwiają przedsiębiorcom oraz rolnikom śledzenie cyklu życia każdego warzywa trafiającego na sklepowe półki.

supermarket

Przepływ materiałów, dokumentów oraz informacji towarzyszący procesom produkcyjnym stanowi obecnie jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwala na identyfikowanie źródła pochodzenia każdego produktu gotowego. Na szczególną uwagę zasługuje idea traceability w branży spożywczo – rolniczej. Dzięki zaawansowanym technologicznie systemom klasy ERP przedsiębiorcy oraz rolnicy mogą śledzić cykl życia każdego warzywa trafiającego na sklepowe półki.

 

Na szczególną uwagę zasługuje traceability w branży spożywczo – rolniczej oraz w przemyśle spożywczym.

Znaczenie Traceability

Traceability, czyli identyfikowalność odnosi się do kompletności informacji o produkcie daje to możliwość weryfikacji historii, lokalizacji lub zastosowania przedmiotu za pomocą udokumentowanej zarejestrowanej identyfikacji. Dzięki uczestniczeniu w procesie identyfikowalności, producenci posiadają szczegółową dokumentację określającą jakość dostarczanych produktów na każdym etapie produkcji żywności lub paszy. Obejmuje ona swoim zakresem pochodzenie surowców, historię przetwarzania i dystrybucji analizowanej żywności.

 

W odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego systemy współczesne pozwalają na śledzenie historii począwszy od rolnika, aż do konsumenta. Informacje takie zawierają między innymi dane dotyczące chowu zwierzęcia oraz obróbki mięsa po uboju. Inaczej jest w przypadku produktów pochodzenia roślinnego, istotne jest wtedy genetyczne pochodzenie roślin. Sadzonki muszą być identyfikowalne, tzn. zawierać informacje odnośnie gatunku, odmiany, numeru partii oraz sprzedawcy nasion.

 

Identyfikowalność jest wyrazem zintegrowanego podejścia do łańcucha żywnościowego od tak zwanego ziarenka do stołu. To możliwość śledzenia każdej żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji (w tym importu i sprzedaży detalicznej). Identyfikowalność powinna oznaczać, że ruchy można śledzić o jeden krok wstecz i o jeden krok naprzód w dowolnym punkcie łańcucha dostaw. W obecnych czasach konsumenci bardzo często chcą wiedzieć, skąd pochodzi ich jedzenie i w jaki sposób zostało wyprodukowane.

 

W tworzeniu cech jakości środków spożywczych, podstawowe znaczenie mają surowce, których jakość zależy od poziomu rolnictwa, warunków środowiskowych, magazynowania, transportu, a także technologii przetwarzania i utrwalania żywności.

Wyróżnia się dwa poziomy wdrażania systemu identyfikowalności:

 • wewnętrzny system, który związany jest z przepływem informacji dotyczących surowców, półproduktów i produktów tylko wewnątrz przedsiębiorstwa.
 • system łańcucha dostaw, dotyczy on przepływu informacji w całym łańcuchu i wszystkich jego ogniw: wytwarzania paszy, nasion, stad rodzicielskich zwierząt, producentów pierwotnych, zakładów przetwórstwa spożywczego.
targi

 

 

Wprowadzona na rynek żywność musi być zatem poddana specyficznemu oznaczeniu w celu umożliwienia kontrolowania jej przemieszczania. Z reguły produkty są namierzone i identyfikowane za pomocą numerów partii produkcyjnych. Umożliwi to także szybkie zlokalizowanie wadliwej partii produkcyjnej oraz jej wyeliminowanie. Daje to również możliwość identyfikacji źródeł ryzyka w wybranym regionie, przedsiębiorstwie pakującym, grupie producentów, dystrybutorów, grupie hodowców czy gospodarstwach rolnych. Wybuch choroby u zwierząt, które mogą być przenoszone na ludzi lub obecność substancji chemicznych powyżej dopuszczalnych limitów paszy i żywności, może zagrozić zarówno jakości jak i bezpieczeństwu produktów.

 

 

Podsumowując wprowadzenie tego systemu należy traktować jako inwestycję, dzięki której zakres zbieranych danych pozwoli na szybkie i skuteczne wdrażanie działań naprawczych (takich jak wycofanie produktu), gdy coś idzie nie tak. Kiedy zostanie zidentyfikowany potencjalny problem bezpieczeństwa żywności przez przedsiębiorstwo spożywcze lub władzę sketora spożywczego. Skuteczny system identyfikowalności może pomóc w odizolowaniu i zapobieganiu skażonym produktom, wykrycie ryzyka związanego z wystąpieniem ewentualnego zagrożenia przed dotarciem do konsumentów.

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem Systemu WMS w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107