Traceability w przemyśle spożywczym

Jak duże znaczenie ma idea Traceability w branży rolniczej?

Zaawansowane technologicznie systemy klasy ERP umożliwiają przedsiębiorcom oraz rolnikom śledzenie cyklu życia każdego warzywa trafiającego na sklepowe półki.

Traceability w przemyśle spożywczym

Przepływ materiałów, dokumentów oraz informacji towarzyszący procesom produkcyjnym stanowi obecnie jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwala na identyfikowanie źródła pochodzenia każdego produktu gotowego. Na szczególną uwagę zasługuje idea traceability w branży spożywczo – rolniczej. Dzięki zaawansowanym technologicznie systemom klasy ERP przedsiębiorcy oraz rolnicy mogą śledzić cykl życia każdego warzywa trafiającego na sklepowe półki.

Na szczególną uwagę zasługuje traceability w branży spożywczo - rolniczej oraz w przemyśle spożywczym.

Znaczenie Traceability 

Traceability, czyli identyfikowalność odnosi się do kompletności informacji o produkcie daje to możliwość weryfikacji historii, lokalizacji lub zastosowania przedmiotu za pomocą udokumentowanej zarejestrowanej identyfikacji. Dzięki uczestniczeniu w procesie idetyfikowalności, producenci posiadają szczegółową dokumentację określającą jakość dostarczanych produktów na każdym etapie produkcji żywności lub paszy. Obejmuje ona swoim zakresem pochodzenie surowców, historię przetwarzania i dystrybucji analizowanej żywności.

W odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego systemy współczesne pozwalają na śledzenie historii począwszy od rolnika, aż do konsumenta. Informacje takie zawierają między innymi dane dotyczące chowu zwierzęcia oraz obróbki mięsa po uboju. Inaczej jest w przypadku produktów pochodzenia roślinnego, istotne jest wtedy genetyczne pochodzenie roślin. Sadzonki muszą być identyfikowalne, tzn. zawierać informację odnośnie gatunku, odmiany, numeru partii oraz sprzedawcy nasion.

Identyfikowalność jest wyrazem zintegrowanego podejścia do łańcucha żywnościowego od tak zwanego ziarenka do stołu. To możliwość śledzenia każdej żywności na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji (w tym importu i sprzedaży detalicznej). Identyfikowalność powinna oznaczać, że ruchy można śledzić o jeden krok wstecz i o jeden krok naprzód w dowolnym punkcie łańcucha dostaw. W obecnych czasach konsumenci bardzo często chcą wiedzieć, skąd pochodzi ich jedzenie i w jaki sposób zostało wyprodukowane.

W tworzeniu cech jakości środków spożywczych, podstawowe znaczenie mają surowce, których jakość zależy od poziomu rolnictwa, warunków środowiskowych, magazynowania, transportu, a także technologii przetwarzania i utrwalania żywności.

Wyróżnia się dwa poziomy wdrażania systemu identyfikowalności:

a) wewnętrzny system, który związany jest z przepływem informacji dotyczących surowców, półproduktów i produktów tylko wewnątrz przedsiębiorstwa.

b) system łańcucha dostaw, dotyczy on przepływu informacji w całym łańcuchu i wszystkich jego ogniw: wytwarzania paszy, nasion, stad rodzicielskich zwierząt, producentów pierwotnych, zakładów przetwórstwa spożywczego.

Wprowadzona na rynek żywność musi być zatem poddana specyficznemu oznaczeniu w celu umożliwienia kontrolowania jej przemieszczania. Z reguły produkty są namierzone i identyfikowane za pomocą numerów partii produkcyjnych. Umożliwi to także szybkie zlokalizowanie wadliwej partii produkcyjnej oraz jej wyeliminowanie. Daje to również możliwość identyfikacji źródeł ryzyka w wybranym regionie, przedsiębiorstwie pakującym, grupie producentów, dystrybutorów, grupie hodowców czy gospodarstwach rolnych. Wybuch choroby u zwierząt, które mogą być przenoszone na ludzi lub obecność substancji chemicznych powyżej dopuszczalnych limitów paszy i żywności, może zagrozić zarówno jakości jak i bezpieczeństwu produktów.

Podsumowując wprowadzenie tego systemu należy traktować jako inwestycję, dzięki której zakres zbieranych danych pozwoli na szybkie i skuteczne wdrażanie działań naprawczych (takich jak wycofanie produktu), gdy coś idzie nie tak. Kiedy zostanie zidentyfikowany potencjalny problem bezpieczeństwa żywności przez przedsiębiorstwo spożywcze lub władzę sketora spożywczego. Skuteczny system identyfikowalności może pomóc w odizolowaniu i zapobieganiu skażonym produktom, wykrycie ryzyka związanego z wystąpieniem ewentualnego zagrożenia przed dotarciem do konsumentów.