Wyzwania w automatyzacji MES

Przemysł 4.0 i całkowicie zautomatyzowane operacje to coś, do czego dąży każdy producent. Jest to m.in. samodzielnie optymalizujący się rynek produkcyjny, na którym zewnętrzne zmiany rynkowe są automatycznie przyjmowane przez proces produkcyjny. Istotne są zmiany zachodzące w przepływie pracy zwłaszcza, gdy każde stanowisko na hali produkcyjnej dopasowuje się do rynkowych bodźców, tj. zmiana trasy materiału, dostosowywanie receptur czy konfiguracja sprzętu od początku do końca linii tak, aby dostarczyć dokładnie potrzebny produkt. Tego typu zabiegi były możliwe i były przewidywane na długo przed tym, zanim pandemia zmusiła firmy do przyspieszenia inicjatyw cyfryzacji.

MES

Pandemia ujawniła już pojawiającą się słabość łańcucha dostaw i produkcji m.in. w branży elektronicznej. Szybkość i podejście do cyfryzacji określi, w jaki sposób branża oraz poszczególni jej gracze poradzą sobie w nowych warunkach. Rosnące koszty materiałów i robocizny są ogromnym wyzwaniem w szczególności wywierając presję na najwyższe kierownictwo w celu poprawy wydajności i zwiększenia automatyzacji. Dane pokazują, że większość producentów uważa, że ​​zarówno koszty surowców, jak i pracy rosną, a znalezienie wykwalifikowanej siły roboczej staje się coraz trudniejsze. ​​Producenci muszą zwiększyć automatyzację procesów za pomocą narzędzi Przemysłu 4.0, jeśli mają pozostać konkurencyjni i osiągać lepsze marże zysku.

Jakie wyzwania stoją przed producentami w dążeniu do zwiększenia automatyzacji?

Producenci borykają się z wieloma wyzwaniami, jeśli chodzi o czerpanie prawdziwych korzyści z Przemysłu 4.0 i IIoT. Większość zakładów produkcyjnych na terenach poprzemysłowych ma wyzwania dotyczące m.in. wyposażenia, które wymaga modernizacji w czujniki IIoT czy zbyt wielu rozwiązań punktowych wdrożonych w różnych funkcjach bez rzeczywistej integracji. Ponadto aplikacje wyższego poziomu są całkowicie odłączone od hali produkcyjnej oraz zauważalna jest niska zdolność do przechwytywania i przetwarzania dużych zbiorów danych ze względu na starsze serwery MES i serwery o małej pojemności oparte na lokalizacji.

 

Kolejnym wyzwaniem, bardziej subtelnym, ale równie ważnym, jest brak chęci do organizacji w kierunku automatyzacji i działań na poziomie Przemysłu 4.0. Poszczególne działy w przedsiębiorstwie mają tendencję do skupiania się na własnych problemach. Posiadanie jasnej strategii, dzięki której można osiągnąć optymalną integrację, prowadzi do udanej automatyzacji procesów. Niezwykle ważna jest również rola najwyższego kierownictwa w utrwaleniu tej strategii, aby była ona częścią DNA firmy.

 

 

W jaki sposób MES może złagodzić te wyzwania?

Przemyśle 4.0 ważna jest integracja MES z aplikacjami na wyższym poziomie, które najczęściej są skierowane do klientów i niosą ze sobą dane wejściowe, takie jak ERP i SCM (zarządzanie łańcuchem dostaw).

Przemysł 4.0

 

Integracja urządzeń procesowych i automatyzacji za pośrednictwem MES, z aplikacjami wyższego poziomu, takimi jak ERP, może pomóc producentom w dużym stopniu wykorzystać wzrost wydajności związany z Przemysłem 4.0 i sprawić, że ich działanie będzie bardziej elastyczne, a tym samym bardziej odporne. MES jako aplikacja pełni rolę pomostu, który łączy automatykę i sprzęt z aplikacjami skierowanymi do klienta i łańcucha dostaw.

Wdrożony system do zarządzania produkcją musi rejestrować dane, które są generowane na hali produkcyjnej, analizować dane w czasie rzeczywistym, aby rozróżnić, które dane wywołują alarmy lub alerty, przy jednoczesnym przechowywaniu regularnych danych zgodnie ze specyfikacjami do późniejszej analizy. Przechwycone dane powinny obejmować każdą pojedynczą transakcję na hali produkcyjnej, która dotyczy zarówno strumieni danych związanych z automatyzacją/sprzętem, jak i materiałami/siłą roboczą.

Na przykład awaria części zamiennych lub podzespołu może wywołać wiele działań niepożądanych, różniących się pilnością i zastosowaniem. Natychmiastowe działanie polegałoby na wymianie części przez personel zakładu po to, aby produkcja przebiegała sprawnie. W tym miejscu przetwarzanie brzegowe ma swoje zalety – ograniczenie decyzji; a tym samym działanie. Dane dotyczące awarii mogą zostać przekazane dostawcy systemu, co może mu pomóc uzupełnić, a nawet przeprojektować wadliwe części.

Integracja z MES

Jest to taka integracja, która umożliwia automatyzację poza produkcją. Sam system MES będzie przechowywać dane o awariach i porównywać je z poprzednimi niepowodzeniami po to, aby uzyskać informacje poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji. Ponadto pozwala kierownikom podejmować decyzje o najlepszym przyszłym sposobie działania. Integracja poprzez MES pozwala na wiele korzyści zarówno w optymalizacji procesów, jak i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Po stronie klienta korzyści są równie pożądane.

 

W czasach niepewności, takich jak pandemia COVID-19, integracja pozwala na lepszą automatyzację procesów. Są to m.in. korekty produkcji w czasie rzeczywistym, dokładna prognoza popytu, dostawa na czas czy bezproblemowa zmiana zamówień.

 

Korzyści te pojawiają się, ponieważ wymiana danych odbywa się dwukierunkowo. W sytuacji podobnej do pandemii każdy wkład rynkowy, który może potencjalnie wpłynąć na popyt, ma liczne konsekwencje. Przewidywany wzrost popytu na określony rodzaj produktu oznacza, że ​​należy podjąć działania poza halą produkcyjną i w łańcuchu dostaw, nie ograniczając się do dostawców pierwszego poziomu. Odpowiedni system do zarządzania produkcją powinien umożliwiać przechwytywanie i przetwarzanie danych brzegowych i sprawiać, że IoT stanie się częścią procesu. Aplikacja powinna być w stanie łączyć się z wieloma aplikacjami wysokiego poziomu, aby zapewnić pożądaną hiperłączność.

Wybierz właściwy system WMS

Mając właściwy system do zarządzania produkcją producenci mogą zacząć w pełni czerpać korzyści z Internetu Rzeczy. Widoczność w całym łańcuchu wartości to sprawność operacyjna
i odporność biznesowa. Wybór odpowiedniej aplikacji wymaga jednak skomplikowanego procesu, który powinien wykorzystywać odpowiednie narzędzia i angażować wielofunkcyjny zespół.

Celem zespołu zarządzającego powinno być przejście przez cyfrową transformację, wiedząc, jakie aspekty działania należy poprawić oraz ze świadomością, że MES jest w samym centrum tej transformacji, ponieważ pozwala na automatyzację opartą na IoT. Oprócz tego zapewnia integrację między aplikacjami, która ostatecznie zapewnia wymagany poziom automatyzacji.

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston e-commerce
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem Systemu WMS w Twojej firmie? Porozmawiajmy.  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107